Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Хозяйственно-процессуальное право \ 5139. Шпаргалка з курсу Господарсько-процесуальне право - 120 питань

Шпаргалка з курсу Господарсько-процесуальне право - 120 питань

« Назад

Код роботи: 5139

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Господарсько-процесуальне право

Тема: 120 питань

Кількість сторінок: 136

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Поняття, ознаки, галузі, види та загальні засади господарської діяльності

2. Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської комерційної діяльності

3. Некомерційна господарська діяльність: поняття, суб’єкти, засади правового регулювання, форми здійснення

4. Поняття, види і загальна характеристика правових форм і методів державного керівництва економікою та засобів державного регулювання господарської діяльності

5. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. Корпоративні відносини як особлива група господарських відносин

6. Поняття предмету і методу господарського права. Види методів господарського права

7. Критерії розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин

8. Правові засади ліцензування деяких видів господарської діяльності

9. Основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

10. Загальні засади технічного регулювання у сфері господарювання

11. Поняття, система та особливості господарського законодавства

12. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин

13. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання

14. Порядок утворення і припинення суб’єктів господарювання

15. Поняття, види, джерела формування майна суб’єкта господарювання

16. Характеристика права господарського відання і права оперативного управління як правових титулів майна суб’єктів господарювання

17. Особливості правового режиму державного майна

18. Особливості правового режиму комунального майна

19. Поняття, ознаки цінних паперів. Нормативно-правова база випуску та обігу цінних паперів в Україні

20. Види та групи цінних паперів

21. Фондовий ринок: поняття, правове становище учасників, державне регулювання

22. Поняття, ознаки, види підприємств

23. Правове становище державних унітарних підприємств

24. Правове становище комунальних унітарних підприємств

25. Правове становище приватного підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства

26. Правовий статус фізичної особи-підприємця

27. Поняття, ознаки, види й організаційно-правові форми об'єднань підприємств

28. Поняття, характерні риси і класифікація господарських товариств

29. Правовий режим майна господарських товариств

30. Засновники, установчі документи, основні етапи створення і форми припинення діяльності господарських товариств

31. Загальна характеристика системи корпоративного управління

32. Поняття та способи здійснення корпоративних прав

33. Порядок розпорядження корпоративними правами

34. Корпоративні права й обов’язки: поняття, ознаки, види

35. Особливості здійснення та управління корпоративними правами держави

36. Правове становище повного і командитного товариств

37. Поняття, ознаки, види акціонерних товариств

38. Порядок управління акціонерними товариствами

39. Акції: поняття, типи, форма випуску, порядок емісії

40. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

41. Перехід частки у статутному (складеному) капіталі товариства: поняття та форми

42. Поняття, роль і правові засади державного регулювання економічної конкуренції

43. Основні групи і загальна характеристика порушень законодавства про захист економічної конкуренції

44. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та особливості процедури розгляду справ про такі порушення

45. Поняття, ознаки та групи порушень, що належать до недобросовісної конкуренції

46. Поняття, ознаки, види, підстави виникнення й припинення господарських зобов’язань

47. Поняття, ознаки, види, зміст і форма господарського договору

48. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів

49. Ціна як економічна й правова категорія. Класифікація цін

50. Поняття, ознаки, загальні засади господарсько-правової відповідальності

51. Відшкодування збитків та неустойка як види господарсько-правової відповідальності

52. Характеристика адміністративно-господарських та оперативно-господарських санкцій

53. Загальна характеристика інституту банкрутства: поняття, ознаки банкрутства, види судових процедур, що застосовуються до боржника у процесі провадження справи про банкрутство

54. Види і правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство

55. Розпорядження майном боржника як судова процедура, що застосовується до боржника у процесі провадження справи про банкрутство

56. Характеристика процедур санації і ліквідаційної процедури у процесі провадження справи про банкрутство

57. Характеристика договору поставки: правове регулювання, специфічні ознаки, умови договору

58. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання

59. Договір енергопостачання через приєднану мережу: правове регулювання енергопостачання, поняття, ознаки та умови договору

60. Характеристика договору оренди майна у сфері господарювання

61. Характеристика договору фінансового лізингу у сфері господарювання

62. Поняття, ознаки, функції, види і правове регулювання діяльності товарних і фондових бірж

63. Поняття, ознаки, види біржових угод, порядок їх укладання та розірвання

64. Поняття, види і форми інвестицій

65. Загальні положення про інвестиційну діяльність та державне регулювання інвестиційної діяльності

66. Правові засади інноваційної діяльності

67. Правові засади капітального будівництва: поняття, види, правове регулювання

68. Характеристика способів і стадій капітального будівництва

69. Правове регулювання підрядних відносин у сфері господарювання

70. Поняття, види і загальна характеристика транспортних договорів

71. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті

72. Договір факторингу: правове регулювання, поняття та умови договору

73. Загальна характеристика страхової діяльності: поняття, суб’єкти, правове регулювання, державний нагляд за страховою діяльністю

74. Поняття, види, принципи, суб’єкти і правовий режим зовнішньоекономічної діяльності

75. Зовнішньоекономічний договір: поняття, ознаки, види, правове регулювання, форма і зміст

76. Правове регулювання концесійної діяльності у сфері господарювання

77. Правовий режим іноземного інвестування в Україні

78. Правові засади організації та ведення бухгалтерського обліку суб’єктами господарювання

79. Загальні засади здійснення аудиторської діяльності

80. Поняття, зміст, види та сфера застосування комерційної концесії

81. Поняття, предмет, метод і система господарського процесуального права

82. Поняття господарського процесу і господарської процесуальної форми. Форми господарського судочинства

83. Поняття, значення, класифікація і загальна характеристика принципів господарського процесуального права

84. Юрисдикція господарських судів: поняття та види

85. Поняття і види територіальної юрисдикції (підсудності)

86. Поняття і класифікація учасників господарського процесу

87. Права та обов’язки учасників справи. Зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві

88. Поняття, ознаки, процесуальне становище сторін і третіх осіб у господарському процесі

89. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

90. Інститут представництва в господарському судочинстві

91. Поняття “інших учасників судового процесу” та їх правовий статус

92. Поняття і види судових витрат у господарському судочинстві. Судовий збір як вид судових витрат

93. Характеристика інституту доказування у господарському процесі

94. Поняття доказів у господарському процесі та їх види

95. Письмові та електронні докази у господарському процесі

96. Висновок експерта як доказ у господарському процесі

97. Заходи забезпечення позову: види та підстави застосування

98. Заходи процесуального примусу: види, підстави й порядок застосування

99. Загальна характеристика наказного провадження у господарському процесі

100. Види та вимоги до заяв по суті справи у господарському процесі

101. Позов у господарському процесі: поняття, елементи, порядок пред’явлення

102. Порядок проведення підготовчого засідання господарського суду

103. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів у господарському процесі

104. Фіксування судового процесу

105. Порядок врегулювання спору за участю судді господарського суду

106. Підстави і порядок залишення позову без розгляду

107. Підстави і порядок закриття провадження у господарському процесі

108. Види судових рішень у господарському процесі. Вимоги до судових рішень

109. Порядок ухвалення судових рішень та набрання ними законної сили

110. Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив (виправлення рішення, ухвали суду, винесення додаткового рішення, роз’яснення рішення)

111. Поняття, зміст, законна сила ухвали господарського суду та порядок і підстави її апеляційного оскарження

112. Форма і зміст апеляційної скарги на рішення (ухвалу) господарського суду

113. Порядок, підстави і строки апеляційного оскарження рішень та ухвал господарського суду

114. Порядок, строк розгляду апеляційної скарги в апеляційному господарському суді

115. Порядок, підстави і строки касаційного оскарження рішень, постанов та ухвал господарського суду

116. Порядок касаційного розгляду господарських справ

117. Повноваження судів апеляційної та касаційної інстанції

118. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у господарському судочинстві

119. Порядок подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

120. Процесуальний порядок розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами