Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Конституционное право зарубежных стран \ 5123. Шпаргалка з курсу Конституційне право зарубіжних країн - 200 питань

Шпаргалка з курсу Конституційне право зарубіжних країн - 200 питань

« Назад

Код роботи: 5123

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Конституційне право зарубіжних країн

Тема: 200 питань

Кількість сторінок: 362

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

Зміст

1. Поняття і суть конституційного права як галузі національного права зарубіжної країни

2. Співвідношення понять «конституційне право» та «державне право» в зарубіжних країнах

3. Поняття та предмет конституційного права зарубіжних країн

4. Предмет і метод правового регулювання в конституційному праві зарубіжних країн

5. Принципи конституційного права зарубіжних країн

6. Сучасні тенденції розвитку конституційного права зарубіжних країн

7. Розвиток державно-правової науки

8. Наука конституційного права. Історичний аспект

9. Сучасні напрямки та доктрини в науці конституційного права

10. Система основних інститутів конституційного права в зарубіжних країнах

11. Конституційно-правові норми в зарубіжних країнах – характеристика

12. Конституційні правовідносини

13. Суб'єкти конституційно-правових відносин у зарубіжних країнах

14. Об’єкти конституційного регулювання в зарубіжних країнах

15. Конституційна право і дієздатність громадян (підданих) у зарубіжних країнах

16. Держава, як суб'єкт конституційних правовідносин у зарубіжних країнах

17. Підстави виникнення, змін і припинення конституційно-правових відносин

18. Конституційна відповідальність в зарубіжних країнах

19. Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна

20. Поняття і види джерел конституційного права зарубіжних країн

21. Поняття і суть конституцій зарубіжних країн

22. Юридичні властивості конституцій зарубіжних країн

23. Класифікація конституцій зарубіжних країн і їх внутрішня структура

24. Характерні риси конституцій першого етапу конституційного розвитку

25. Характерні риси конституцій прийнятих з 1918-1939 рр.

26. Основні риси і особливості конституцій, прийнятих після другої світової війни в зарубіжних країнах

27. Структура конституцій в зарубіжних країнах

28. Порядок розробки і прийняття конституцій у зарубіжних країнах

29. Порядок внесення змін і доповнень до конституцій в зарубіжних країнах

30. Дія конституції в часі, в просторі, по колу осіб

31. Конституційні закони як джерела конституційного права зарубіжних країн

32. Органічні закони як джерела конституційного права зарубіжних країн

33. Судові прецеденти як джерела конституційного права зарубіжних країн

34. Міжнародні договори як джерела конституційного права в зарубіжних країнах

35. Акти тлумачення конституційного права в зарубіжних країнах

36. Доктрина, як джерело конституційного права в зарубіжних країнах

37. Звичай як джерело конституційного права зарубіжних країн

38. Релігійні джерела права в мусульманських країнах

39. Принципи правового статусу особи в зарубіжних країнах

40. Рівність та рівноправність громадян. Заборона дискримінації

41. Поняття і суть конституційних прав і свобод громадян (підданих) у зарубіжних країнах

42. Класифікація конституційних прав і свобод громадян (підданих) у зарубіжних країнах

43. Особисті права і свободи громадян (підданих) у зарубіжних країнах

44. Політичні права і обов'язки громадян (підданих) у зарубіжних країнах

45. Соціально-економічні права і свободи громадян (підданих) у зарубіжних країнах

46. Види гарантій конституційних прав громадян (підданих) в зарубіжних країнах

47. Поняття і суть правових гарантій конституційних прав громадян в зарубіжних країнах

48. Поняття і характерні риси громадянства (підданства) в зарубіжних країнах

49. Порядок набуття громадянства (підданства) в зарубіжних країнах

50. Підстави і порядок припинення громадянства (підданства) в зарубіжних країнах

51. Набуття громадянства шляхом натуралізації

52. Натуралізація (особливості в зарубіжних країнах)

53. Правові гарантії громадянства

54. Загальні риси інституту омбудсмена

55. Поняття суспільного ладу

56. Теорія розподілу влади

57. Держава як суб'єкт конституційного права в зарубіжних країнах

58. Характерні риси і напрями діяльності держави в зарубіжних країнах

59. Принципи державної організації в зарубіжних країнах

60. Принцип поділу влади і його значення

61. Форма правління в зарубіжних країнах та її різновиди

62. Монархія, як форма правління та її різновиди

63. Дуалістична монархія і її ознаки

64. Республіка, як форма правління в зарубіжних країнах та її різновиди

65. Ознаки республіканської форми правління

66. Президентська республіка в зарубіжних країнах

67. Парламентська республіка і її ознаки

68. Форми державного устрою в зарубіжних країнах

69. Основні ознаки унітарної держави

70. Унітарна форма державного устрою в зарубіжних країнах та її ознаки

71. Принципи федералізму в зарубіжних країнах

72. Сучасні теорії федералізму

73. Федерація, як форма державного устрою зарубіжних країн та її ознаки

74. Правове положення суб’єктів федерації

75. Політичні режими в зарубіжних країнах

76. Вплив змін у політичному режимі на форми держави в зарубіжних країнах

77. Демократичний вид політичного режиму – поняття, ознаки, суть

78. Референдум і плебісцит

79. Поняття і суть виборчого права в зарубіжних країнах

80. Принципи виборчого права в зарубіжних країнах

81. Виборчі системи в зарубіжних країнах

82. Виборчі цензи

83. Мажоритарна виборча система в зарубіжних країнах

84. Пропорційна виборча система в зарубіжних країнах

85. Партії і конституційний механізм державної влади

86. Партійні системи в зарубіжних країнах

87. Юридична інституціалізація політичних партій у зарубіжних країнах

88. Основні функції політичних партій у зарубіжних країнах

89. Контроль за діяльністю політичних партій

90. Принципи розподілу функцій влади в зарубіжних країнах

91. Місце і роль парламенту в системі верховної влади зарубіжних країн

92. Структура парламентів і порядок формування їх палат у зарубіжних країнах

93. Законодавчий процес в парламентах зарубіжних країн

94. Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах

95. Парламентські комітети і комісії в зарубіжних країнах та їх повноваження

96. Судові повноваження парламенту в зарубіжних країнах

97. Парламентський контроль за діяльністю уряду в зарубіжних країнах

98. Відповідальність парламентів і депутатів в зарубіжних країнах

99. Поняття і юридична природа інституту глави держави в зарубіжних країнах

100. Правове положення президента в республіках

101. Компетенція глави держави в зарубіжних країнах

102. Порядок зміщення глави держави в зарубіжних країнах

103. Відповідальність глави держави в зарубіжних країнах

104. Порядок формування і структура урядів у зарубіжних країнах та їх компетенція

105. Юридичний і фактичний статус уряду в зарубіжних країнах

106. Глава уряду в зарубіжних країнах

107. Правова природа контрасигнування

108. Конституційна та юридична відповідальність уряду та його членів

109. Основні моделі органів судової влади у зарубіжних країнах

110. Правовий статус суддів у зарубіжних країнах

111. Основні принципи судочинства в зарубіжних країнах

112. Повноваження органів конституційного контролю

113. Поняття і юридична природа конституційного контролю в зарубіжних країнах

114. Юридичні наслідки актів конституційного контролю

115. Відповідальність органів конституційного контролю та їх членів

116. Поняття і юридична природа органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

117. Порядок формування і структура органів місцевого самоврядування

118. Повноваження органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

119. Форми урядового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування

120. Основи конституційного права Франції

121. Загальна характеристика Конституції Франції

122. Структура парламенту Франції

123. Виконавча влада Франції

124. Судова влада Франції

125. Статус глави держави Франції

126. Основи конституційного права Федеративної республіки Німеччини

127. Конституція Федеративної республіки Німеччини

128. Основи державного ладу. Особливості парламенту Німеччини

129. Виконавча влада Німеччини

130. Федералізм і самоврядування в Федеративній республіці Німеччини

131. Судова влада Німеччини

132. Основи конституційного права Італії

133. Загальна характеристика Конституції Італії

134. Статус глави держави в Італії

135. Повноваження парламенту Італії

136. Виконавча влада Італії

137. Особливості судової влади Італії

138. Обласна автономія і місцеве самоврядування в Італії

139. Основи конституційного права Великобританії

140. Конституція Великої Британії. Основи конституційного права Великої Британії

141. Конституційно-правовий статус людини та громадянина Великої Британії

142. Політичні партії та партійна система Великої Британії

143. Вищі органи державної влади Великої Британії

144. Судова влада Великої Британії

145. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях у Великій Британії

146. Основи конституційного права США

147. Конституція США

148. Білль про права. Поправки до Конституції США

149. Вищі органи державної влади США

150. Партії та партійна система США

151. Судова система США

152. Амереканський федералізм (США)

153. Місцеве самоврядування та управління в США

154. Основи конституційного права Канади

155. Конституця Канади 1982 р.

156. Основи правового статусу особи Канади

157. Вищі органи державної влади Канади

158. Федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління Канади

159. Судова система Канади

160. Конституція Бразилії 1988 р.

161. Основи правового статусу особи Бразилії

162. Вищі органи державної влади Бразилії

163. Конституційний нагляд Бразилії

164. Бразильський федералізм Бразилії

165. Місцеве самоврядування і управління Бразилії

166. Основи конституційного права Японії

167. Конституція Японії 1947 р.

168. Основи правового статусу особи Японії

169. Вищі органи державної влади Японії

170. Судова влада Японії

171. Судова влада Японії

172. Місцеве самоврядування і управління Японії

173. Основи конституційного права Індії

174. Конституція Індії 1950 р.

175. Основи конституційно-правового статусу людини та громадянина в Індії

176. Вищі органи влади Індії

177. Федеративний устрій Індії

178. Місцеве самоврядування і управління Індії

179. Основи конституційного права Китаю

180. Конституція Китайської народної республіки 1982 р.

181. Виборча система КНР

182. Система державних органів КНР

183. Органи суду і прокуратури КНР

184. Політична система КНР

185. Основи конституційного права Чеської Республіки

186. Структура парламенту Чеської Республіки

187. Виконавча влада Чеської Республіки

188. Судова влада Чеської Республіки

189. Статус глави держави Чеської Республіки

190. Конституція Польщі 1997 р.

191. Вищі органи державної влади Польщі

192. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. Уповноважений з прав громадян Польщі

193. Зміна Конституції в Польщі

194. Місцеве самоврядування Польщі

195. Основи конституційного права РФ

196. Конституція РФ 1993 р.

197.Федеративний устрій РФ

198. Вищі органи державної влади РФ

199. Конституційний Суд РФ

200. Місцеве самоврядування в Російській Федерації