Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Процессуальные аспекты процедуры банкротства \ 5048. Реферат Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство

Реферат Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство

« Назад

Код роботи: 5048

Вид роботи: Реферат

Предмет: Процесуальні аспекти процедури банкрутства

Тема: Правовий статус арбітражного керуючого у справах про банкрутство

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Правове регулювання діяльності арбітражного керуючого

2. Правовий статус, права та обов’язки арбітражного керуючого

3. Помічник арбітражного керуючого

4. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

5. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

6. Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

7. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство

8. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Висновки

Список використаних джерел

Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом. Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів.

Провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Господарським процесуальним кодексом України. Крім того, для врегулювання багатьох проблем, що виникають між боржником і кредитором в господарському процесі, сторони і учасники застосовують цілий ряд норм Господарського кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та інших законодавчих актів. Одночасно в багатьох випадках сторонам і учасникам господарського процесу при провадженні у справах про банкрутство допоможуть цілий ряд підзаконних актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України тощо.

Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" сторони у справі про банкрутство - це кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут). Сторони – це головні діючі й процесуальні особи, серед яких виникають горизонтальні відносини. Тільки вони можуть ініціювати питання про банкрутство, вирішити питання про його припинення.

Поряд зі сторонами у справі про банкрутство є й інші учасники – це арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна боржника (орган, уповноважений управляти майном), а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника.

Особливим учасником в процедурі банкрутства є арбітражний керуючий. Через нього здійснюється зв’язок між сторонами, господарським судом та іншими учасниками у справі про банкрутство.

За результатами проведеного дослідження, можна стверджувати, що своєчасність та результативність процедур банкрутства (розпорядження майном, санація, ліквідація), в першу чергу, залежить саме від професіоналізму арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий в межах справи про банкрутство може виконувати функції розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора.

Розпорядник майна призначається господарським судом із застосуванням автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, керуючий санацією та ліквідатор - за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених Законом. На державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) призначаються господарським судом з урахуванням додаткових вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Господарський суд може усунути арбітражного керуючого від виконання ним своїх обов'язків за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (щодо державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою.

У новій редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до підстав усунення арбітражного керуючого віднесено також зловживання правами арбітражного керуючого, подання до суду неправдивих відомостей та відмову в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску.

Крім того, у випадках, передбачених законом, на арбітражного керуючого як розпорядника майна тимчасово може бути покладено виконання функцій керівника боржника.

Таким чином, вивчення правового статусу арбітражного керуючого в межах провадження у справі про банкрутство все ще є актуальним для дослідження, оскільки у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 N 4212-VI, яким викладено в новій редакції Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до останнього були внесені істотні зміни, які в результаті правозастосовної діяльності стають предметом для нової судової практики.

1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України // Відомості Верховної ради України від 14.05.1992 № 2343-XII.

2. Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-VI) // Інформаційний лист ВГСУ від 28.03.2013 N 01-06/606/2013.

3. Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) // Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2013 N 81/5.

4. Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) // Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2013 N 80/5.

5. Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) // Наказ Міністерства юстиції України від 27.12.2012 N 1973/5.

6. Про затвердження Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство // Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 16 січня 2013 року N 1.