Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Договорное право \ 5042. Контрольна робота Договір та принципи договірного права

Контрольна робота Договір та принципи договірного права

« Назад

Код роботи: 5042

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Договірне право

Тема: Договір та принципи договірного права

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Теоретична частина

1.1. Договір як підстава виникнення зобов’язання

1.2. Принципи договірного права України

2. Практична частина

Список використаних джерел

2. Практична частина

Ревякін за договором купівлі-продажу переселився у квартиру, в якій до продажу проживав Дудко. Незабаром з’ясувалося, що квартира волога, перекриття під паркетом погнило, на стінах грибок. У судовому засіданні було встановлено, що про вказані недоліки Дудко знав, напередодні продажу провів ремонт, завдяки чому було приховано вологість стін.

Проаналізуйте ситуацію.

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової., В. В. Луця – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. 1. – 832 с.

3. Бервено С. М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

4. Дзера О. В. Цивільне право України: Навч. посіб. / Дзера О. В., Кузнєцова Н. С. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 436 с.

5. Заіка Ю. О. Українське цивільне право: Навч. посіб. – К.: Істина, 2005. – 312 с.

6. Копєйчиков В. В. Правознавство: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.