Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Хозяйственное право \ 5037. Реферат Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві

Реферат Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві

« Назад

Код роботи: 5037

Вид роботи: Реферат

Предмет: Господарське право

Тема: Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

ВСТУП

1. Підстави для перегляд у рішення за ново виявленими обставинами

2. Суб’єкти оскарження рішення, ухвали за нововиявленими обставинами

3. Особливості процесуальної форми перегляду рішення за нововиявленими обставинами

4. Особливості перегляду рішень за нововиявленими обставинами Вищим господарським судом України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами є окремою процесуальною формою судового процесу, яка визначається юридичною природою цих обставин.

Дана тема дослідження є надзвичайно актуальною, адже в межах провадження у справі про перегляд за нововиявленими обставинами фактично переглядається судове рішення, яке набрало законної сили. Цікавим є питання саме з якою метою звертається суб’єкт оскарження до господарського суду, оскільки непоодинокі випадки посилання в заяві про перегляд не на ново виявлені обставини, а по суті на новий доказ, який сторона не заявила з тих чи інших причин. Неоднозначною з цього питання є й судова практика, що ще раз підтверджує актуальність теми дослідження.

Крім того, під час розгляду справи за ново виявленими обставинами виникає досить багато питань правового характеру, зокрема щодо належного складу суду, осіб, що мають право звернутись з відповідною заявою, оцінкою підстав, як ново виявлених. З іншого боку, перегляд рішення за ново виявленими обставинами є ще одним способом захисту порушених або невизнаних прав та гарантією ухвалення законного рішення.

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що до нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких трьох умов: по-перше, їх існування на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи, по-третє, істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте).

Судове рішення може бути переглянуто за нововиявленими обставинами лише після набрання ним законної сили у передбаченому ГПК порядку.

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.

Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участь у перегляді прийнятого за його участю судового рішення за нововиявленими обставинами. Втім, обмеження, передбачені зазначеною нормою ГПК, поширюються тільки на суддів, які приймали та підписували саме те судове рішення, що переглядається за нововиявленими обставинами.

Таким чином, за наявності підстав, які існували на момент вирішення справи, про які особа не знала та не могла знати, однак які є істотними в даному випадку, господарський суд за результатами розгляду заяви, дослідивши всі матеріали справи з урахуванням нововиявлених обставин, може змінити рішення. Отже, перегляд рішення за нововиявленими обставинами є ще одним способом захисту порушених або невизнаних прав та гарантією ухвалення законного рішення.

1. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості ВРУ від 6 листопада 1991 року N 1799-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini.htm.

2. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами // Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 17. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://document.ua/pro-dejaki-pitannja-praktiki-peregljadu-rishen-uhval-postano-doc83863.html.

3. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України) // Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 16. 10. 2008 р. N 01-8/626. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://document.ua/pro-dejaki-pitannja-praktiki-zastosuvannja-u-virishenni-spor-doc4703.html.

4. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України) // Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 09. 04. 2009 р. N 01-08/204. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD090049.html.

5. Науково-практичний коментар станом на 05. 06. 2008 р. // Всеукраїнська мережа Ліга: Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступ: www.ligazakon.ua.