Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Хозяйственное право \ 5036. Реферат Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств

Реферат Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств

« Назад

Код роботи: 5036

Вид роботи: Реферат

Предмет: Господарське право

Тема: Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Державна реєстрація сільськогосподарських підприємств: поняття, значення для сільськогосподарських підприємства. Вимоги до документів

2. Особливості державної реєстрації сільськогосподарського підприємства, що створюється шляхом реорганізації

3. Державна реєстрація внесення змін (доповнень) до установчих документів та змін до відомостей про сільськогосподарське підприємство

Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-VI. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. №514-VI. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. №755-IV. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр.

5. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. №973-IV. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

6. Булгакова І. В., Господарське право України: навч. посіб. / І. В. Булгакова. – К.: Прецедент, 2006. – 346с.

7. Горевий В. І., Куліш А. М. Юридичні документи підприємства. Практикум: навч. посіб. / В. І. Горевий, А. М. Куліш. – С.: ВТД «Університетська книга», 2009. – 360 с.

8. Жук Л. А. Господарське право України: підручник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. – К.: Кондор, 2009. – 434 с.

9. Кравчук С. Й. Господарське право України: навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2007. – 264 с.

10. Несинова С. В. Господарське право України: навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна. – К.: ЦУЛ, 2012. – 564 с.

11. Щербина В. С. Господарське право: навч. посіб. / В. С. Щербина. – 3-є видання, перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 392 с.