Распечатать страницу

Доповідь Закони «ХІІ таблиць»

« Назад

Код роботи: 4972

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Римське право

Тема: Закони «ХІІ таблиць»

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Закони Дванадцяти таблиць [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з «Стаття»

2. Злупко С. В. Історія економічної теорії. Навчальний посібник / С. В. Злупко. – К.: «Знання», 2005. – 719 с.

3. Лановик Б. Д. Економічна історія. Курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, В. Ф. Чайковський. – К.: «Вікар», 2000. – 300 с.

4. Лощина Л. В. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій / Л. В. Лощина, В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко. – Суми: «ДВНЗ “УАБС НБУ”», 2009. – 209 с.

5. Перерва Ю. О. Еволюція законодавчого процесу / Ю. О. Перерва // Підприємництво, господарство і право. – №11. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgip/2009_11/Pererva.pdf.