Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Трудовое право \ 4955. Доповідь Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу

Доповідь Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу

« Назад

Код роботи: 4955

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Трудове право

Тема: Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Виклад основного матеріалу

Висновки

Список використаної літератури

Питання необґрунтованої відмови є актуальним та досліджуваним у наш час науковцями, зокрема це можна побачити у працях Ю. Дмитренка, Н. Кохан, О. Процевського, О. Ситницької та інших. Це досить важливо з огляду на те, що трудове законодавство покликано захищати інтереси та права трудящих, на яке і спрямоване дане питання. Адже у нашому суспільстві, відсутність достатньої регламентації з боку держави певних правовідносин провокують на свавілля з боку осіб, у даному випадку роботодавців.

Відсутність легального поняття, чіткого встановлення критеріїв такої відмови немає, саме цим і зумовлена важливість та актуальність даної теми.

Отже, «обґрунтована» і «необґрунтована» відмова є взаємопов’язаними, але їх призначення як юридичних гарантій різниться у тому, що перша створена для забезпечення реалізації права роботодавця на підбір належного працівника, а остання має своєю метою забезпечити умови для можливості дістати роботу працівнику.

Це дві сторони однієї медалі, що дозволяють дотримувати баланс інтересів сторін трудового договору. Можливість надання обґрунтованої відмови у прийнятті на роботу відповідає сучасному напряму розвитку права взагалі і трудового права зокрема. Вона дозволяє роботодавцю реалізувати право вибору кращих працівників, а отже і досягти завдяки їх якісній роботі мети, заради якої він створив підприємство, установу чи організацію – отримати прибуток. Для працівника це означає, що отримати роботу він може за умови відповідності його якостей встановленим законодавством вимогам.

Існування обґрунтованої і необґрунтованої відмов є певним чином системою стримування і противаг на етапі відносин, що передують укладенню трудового договору. Адже вона не тільки дозволяє реалізувати свої права, але й одночасно не дозволяє обмежити права потенційних сторін трудового договору.

Разом з тим, обмеження не поширюються на працівників, що обіймають виборні посади, спеціалістів сільського господарства, працівників плавскладу судів річкового флоту, лікарів, наукових і педагогічних працівників, артистів, художників, музикантів державних театрів, спеціалістів лісового, водного господарства, працівників освіти, що працюють у сільській місцевості, та деякі інші категорії працівників.

1. Процевський О. Випробування при прийнятті на роботу [Електронний ресурс] / О. Процевський – Режим доступу до ресурсу: www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/publications/?aid=4153&rid=147.

2. Дмитренко Ю. Правові гарантії працівників при прийнятті на роботу [Електронний ресурс] / Ю. Дмитренко – Режим доступу до ресурсу: www.legalweekly.com.ua/article/?uid=38.

3. Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pravo-ukraine.org.ua/blogs/pratsya-v-ukrajini/13238-shho-slid-rozumiti-pid-neobgruntovanoyu-vidmovoyu-v-prijomi-na-robotu.

4. Матеріальна відповідальність роботодавця у разі необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://lukonik.com/publ/materialna_vidpovidalnist_robotodavcja_u_razi_neobgruntovanoji_vidomvi_u_prijnjatti_na_robotu/1-1-0-5.

5. Андрєєва Є. Правове регулювання відмови у прийнятті на роботу. // Праця і закон. – 2006. – С. 8–11.

6. Хуторян Н. М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.