Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Социальное страхование \ 4096. Шпаргалка з курсу Соціальне страхування - 133 питання

Шпаргалка з курсу Соціальне страхування - 133 питання

« Назад

Код роботи: 4096

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціальне страхування

Тема: 133 питання

Кількість сторінок: 152

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

1. Визначте місце соціального страхування в системі соціального захисту населення

2. Поясніть співвідношення категорій: соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальна допомога

3. Яка сутність соціального страхування?

4. Що являють собою соціальні, економічні та правові аспекти соціального страхування?

5. Назвіть функції, властиві соціальному страхуванню

6. Визначте особливості соціального страхування

7. Яке місце займає соціальне страхування у фінансовій системі Украї­ни та його роль?

8. Як зароджувалося соціальне страхування?

9. Назвіть принципи системи соціального страхування Бісмарка

10. Які принципи соціального забезпечення запропонував Беверидж?

11. Які етапи розвитку соціального страхування в СРСР?

12. У чому проявлялися особливості соціального забезпечення в СРСР?

13. Що таке фінансовий механізм регулювання соціального страхування?

14. Які складові фінансових методів?

15. У чому виражається правове, нормативне та інформаційне забезпечення регулювання?

16. Яка правова база соціального страхування в Україні?

17. Що таке загальнообов'язкове державне соціальне страхування?

18. Які види державного соціального страхування виділяють залежно від страхового випадку?

19. Назвіть принципи організації загальнообов'язкового державного соціального страхування

20. Які є суб'єкти та об'єкти державного соціального страхування?

21. Перелічіть основні категорії соціального страхування

22. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг надаються за державним соціальним страхуванням?

23. Що передбачає загальнообов'язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності?

24. За якими принципами здійснюється страхування з тимчасової втрати працездатності?

25. Хто належить до суб'єктів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

26. Які особи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності?

27. Які є джерела формування коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

28. Хто належить до платників обов'язкових внесків до ФСС ТВП?

29. Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

30. Які розміри внесків на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності?

31. Який порядок нарахування страхових внесків?

32. У які строки здійснюється сплата страхових внесків?

33. Які права та обов'язки мають страхувальники?

34. Яка відповідальність покладається на страхувальників?

35. Яким чином провадиться контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП?

36. Як здійснюється матеріальне забезпечення за страхуванням з тимчасової втрати працездатності?

37. Які умови та порядок надання допомоги з тимчасової непрацездатності?

38. Який порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за соціальним страхуванням?

39. Як нараховується та виплачується допомога у зв’язку з вагітністю та пологами?

40. Який порядок надання допомоги при народженні дитини?

41. Які умови та порядок надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

42. Яким чином надається допомога на поховання?

43. Який порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей?

44. Як здійснюється управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності?

45. Які функції правління ФСС ТВП?

46. Які повноваження виконавчої дирекції ФСС ТВП?

47. Які завдання страхування від нещасного випадку на виробництві?

48. На яких принципах ґрунтується соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві?

49. Хто підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві?

50. Які джерела формування доходів ФСС НВВ?

51. Кого відносять до платників страхових внесків?

52. Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

53. Яким чином розраховуються страхові внески платників?

54. Що таке страхові тарифи і як вони застосовуються?

55. Які строки та порядок сплати страхових внесків?

56. Які обов'язки та відповідальність платників страхових внесків?

57. Як здійснюється контроль за надходженням коштів?

58. Що зобов'язаний здійснити ФСС НВВ у разі настання страхового випадку?

59. Які умови для призначення страхових виплат потерпілому при нещасному випадку на виробництві або професійному захворюванні?

60. Який порядок розрахунку середньої заробітної плати при визначенні розміру страхових виплат?

61. У яких випадках страхова виплата буде припинена або не буде надаватися?

62. Які види страхових виплат у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можуть призначатися потерпілому?

63. Який порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності?

64. Як призначається одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності?

65. Які умови і порядок призначення щомісячної грошової суми в разі втрати працездатності?

66. Який розрахунок грошової суми за моральну (немайнову) шкоду?

67. Як визначити виплату потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу?

68. Чи здійснюються виплати потерпілому під час його професійної реабілітації?

69. Який механізм визначення щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право у разі смерті потерпілого?

70. Як визначити одноразову допомогу у разі смерті потерпілого?

71. Чи обмежуються витрати на поховання потерпілого?

72. Яким чином здійснюється управління соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?

73. За якими принципами здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття?

74. Які особи підлягають страхуванню на випадок безробіття?

75. За рахунок яких надходжень формується бюджет ФСС ВБ?

76. Дайте характеристику платників страхових внесків

77. Який порядок реєстрації роботодавців – юридичних осіб?

78. Які розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття?

79. Який порядок обчислення і строки сплати страхових внесків?

80. Як проводиться контроль за сплатою страхових внесків?

81. Яку відповідальність несуть платники страхових внесків?

82. На які цілі використовуються кошти бюджету ФСС ВБ?

83. Які умови, розмір і тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям застрахованим особам?

84. Які умови надання, розмір та тривалість виплати допомоги у зв’язку з частковим безробіттям?

85. Який розмір та тривалість виплати матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного?

86. Які умови надання та тривалість виплати матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям?

87. Дайте характеристику одноразової матеріальної допомоги

88. На яких підставах надається допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні?

89. Дайте характеристику соціальних послуг, що надаються ФСС ВБ

90. Які органи здійснюють управління страхуванням на випадок безробіття?

91. Охарактеризуйте механізм функціонування складових реформованої пенсійної системи України

92. За рахунок яких надходжень формується бюджет Пенсійного фонду?

93. Дайте характеристику платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

94. Який порядок реєстрації в органах Пенсійного фонду платників збору — юридичних осіб?

95. Який порядок реєстрації в органах Пенсійного фонду фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності?

96. Які встановлено ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування?

97. Дайте характеристику механізму сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу валюти

98. Охарактеризуйте механізм сплати пенсійного збору з продажу ювелірних виробів

99. Який порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості легкового автомобіля?

100. Який існував механізм сплати пенсійного збору з вироблених та імпортованих в Україну тютюнових виробів?

101. Дайте характеристику механізму сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій із купівлі-продажу нерухомого майна?

102. Який порядок сплати збору з вартості послуг стільникового мобільного зв'язку?

103. Які джерела фінансування пенсійного страхування?

104. Охарактеризуйте основні умови пенсійного забезпечення за віком

105. Які категорії громадян мають право на пенсію за віком на пільгових умовах?

106. Який загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій?

107. Дайте характеристику пенсійного забезпечення наукових працівників

108. Які особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи?

109. Охарактеризуйте пенсійне забезпечення за віком учасників та інвалідів війни, а також сімей загиблих воїнів

110. Які умови призначення та розміри пенсій багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства?

111. Які підстави для призначення пенсії з інвалідності?

112. Які передумови виникнення та необхідність впровадження медичного страхування в Україні?

113. Охарактеризуйте розвиток медичного страхування в Україні в 1991-2018 рр.

114. У чому полягає сутність медичного страхування?

115. Які основні завдання медичного страхування?

116. Дайте характеристику суб'єктів медичного страхування

117. На основі яких принципів проводиться добровільне та обов'язкове медичне страхування?

118. На основі яких програм проводиться ОМС?

119. Які завдання та особливості ДМС?

120. Які основні відмінності між обов'язковим та добровільним медичним страхуванням?

121. Дайте характеристику вітчизняного ринку добровільного медичного страхування в Україні

122. Які програми пропонують страхові компанії з добровільного медичного страхування?

123. На основі яких принципів здійснюється ЗОДСМС?

124. Які існують проблеми соціального страхування в Україні в умовах трансформаційних перетворень?

125. Які види державного обов'язкового соціального страхування вже запроваджено?

126. Які особливості реформованої пенсійної системи України?

127. Які напрями подальшого удосконалення пенсійного страхування?

128. Які проблеми та напрями удосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

129. Що необхідно змінити в системі соціального страхування від нещасного випадку на виробництві?

130. Які існують заходи щодо покращання соціального страхування на випадок безробіття?

131. Що стримує запровадження медичного страхування?

132. Чи є досконалою організаційна структура системи соціального страхування?

133. Що таке єдиний соціальний податок та які його переваги?