Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Административный процесс \ 4047. Самостійна робота з курсу Адміністративний процес - 7 тем

Самостійна робота з курсу Адміністративний процес - 7 тем

« Назад

Код роботи: 4047

Вид роботи: Самостійна робота

Предмет: Адміністративний процес

Тема: 7 тем

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 150 грн

ОформленняМетодичка

Тема №1. Поняття й особливості адміністративного процесу

Питання для самостійної роботи

1. Зазначте видатних вчених-адміністративістів, що займаються проблемами адміністративного процесу з зазначенням їх найбільш важливих робіт.

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю

Юрисдикційні провадження

Неюрисдикційні провадження

 

 

 

 

 

 

2. До яких видів проваджень відносяться такі процесуальні правовідносини

Реєстрація транспортного засобу

 

Скарга громадянина К. до Житлово-комунальної служби

 

Видача дозволу на зберігання мисливської зброї

 

Накладення стягнення на працівника органів внутрішніх справ за порушення трудової дисципліни

 

Притягнення особи до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство

 

Оскарження результатів виборів до Верховної Ради України

 

Видача ліцензії на продаж алкогольних напоїв

 

Проведення прокурорської перевірки

 

 

Тема №2. Суб’єкти адміністративного процесу

Питання для самостійної роботи

1. Патронатні суб’єкти в адміністративному процесі

2. Документи, що підтверджують повноваження представників

Самостійне практичне завдання

1. Знайдіть співвідношення за такою схемою 1-3, 2-….:

1.

Суб’єкти, що розглядають і вирішують справи про адміністративні правопорушення

1.

Суб’єкти звернення, заінтересовані особи

2.

Суб’єкти, які розглядають і вирішують справи в адміністративному судочинстві

2.

Позивач, відповідач, треті особи

3.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення

3.

Суди загальної юрисдикції, уповноважені органи (посадові особи) виконавчої влади, місцевого самоврядування

4.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси в адміністративному судочинстві

4.

свідок; експерт, спеціаліст, перекладач

5.

Особи, які відстоюють особисті права і законні інтереси у провадженнях у сфері управління

5.

Адміністративні суди

6.

Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб

6.

Потерпілий правопорушник

7.

Особи, які сприяють адміністративним провадженням

7.

Захисники, предстваники

2. Задача

Громадянин Петров В.В. звернувся до суду загальної юрисдикції зі скаргою про те, що вважає неправомірним його звільнення з органів внутрішніх справ.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Який вид адміністративного провадження має місце? Чи правомірні дії Петрова? Що повинен зробити суд загальної юрисдикції.

 

Тема №3. Докази та строки в адміністративному процесі

Питання для самостійної роботи

1. Класифікація доказів

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю

Який строк розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями:

Стаття

Назва статті

Строк розгляду

ч. 1 ст. 44 КУпАП

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів……..

1 доба

ст. 51 КУпАП

 

 

ст. 101 КУпАП

 

 

ст. 1061 КУпАП

 

 

ст. 160 КУпАП

 

 

ст. 173 КУпАП

 

 

ст. 176 КУпАП

 

 

ст. 184 КУпАП

 

 

ст. 1853 КУпАП

 

 

ст. 2127 КУпАП

 

 

2. Задача:

При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.

Чи правомірним є дії суду? Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється від доказової діяльності і інших судах?

 

Тема №4. Заходи забезпечення проваджень в адміністративному процесі

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю за наведеним прикладом:

 

Захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Підстава застосування

Адміністративно-процесуальний документ, яким оформлюється

1.

Доставлення правопорушника

ст. 259 КУпАП

 

Рапорт про доставлення

2.

Адміністративне затримання

 

 

3.

Особистий огляд і огляд речей

 

 

4.

Вилучення речей і документів

 

 

5.

Тимчасове вилучення посвідчення водія

 

 

6.

Тимчасове затримання транспортних засобів

 

 

7.

Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд їх на стан сп’яніння

 

 

8.

Привід

 

 

2. За вчинення яких адміністративних правопорушень, органи внутрішніх справ можуть здійснювати адміністративна затримання:

1) ст. 173 КУпАП «Дрібне хуліганство»

2) _______________________________________.

 

Тема № 5. Провадження у сфері управлінської діяльності

Питання для самостійної роботи

1. Використовуючи підручники, навчальні посібники з «Адміністративного процесу» запишіть різні погляди вчених на віднесення тих чи проваджень до проваджень у сфері управління

Самостійне практичне завдання

1. Задача

Начальник райвідділу УМВС України відмовив громадянину А. у видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської рушниці, хоча гр.. А подав усі документи, необхідні для видачі дозволу на придбання і зберігання мисливської зброї, забезпечив умови її зберігання, а будь-які обставини, що перешкоджають безпечному користуванню та поводженню з рушницею, відсутні. Гр. А. звернувся зі скаргою на дії начальника райвідділу УМВС до обласного управління МВС, але відповіді у встановлений термін не одержав. Гр. А. звернувся до суду з проханням усунути порушення його прав і зобов’язати уповноважені органи видати йому дозвіл.

Проведіть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чи належать ці правовідносини до адміністративно-процесуальних. Якщо так, то які види проваджень мали місце?

2. Задача

01.04.2015 року громадянин Петров подав заяву і всі необхідні документи для отримання ліцензії на право продажу тютюнових виробів. 03.05.2015 року йому було відмовлено в видачі ліцензії, про що йому повідомили 06.05.2015 року.

Здійсніть аналіз ситуації. Чи є порушення в цьому випадку?

 

Тема №6. Провадження з адміністративного судочинства

Питання для самостійної роботи

1. Становлення і розвиток адміністративного судочинства в Україні

2. Забезпечення виконання рішень адміністративного суду

Самостійне практичне завдання

1. Задача

Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання адміністративного позову. Суд встановив, що в позові відсутня поштова адреса, а також номер засобу зв'язку позивача.

Як слід поступити судді у такому випадку? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні нормативно-правові акти.

2. Задача

Громадянин Школа вирішив оскаржити постанову суду першої інстанції. Однак, текст постанови йому було надано лише через 15 днів з дня оголошення резолютивної частини. Через 11 днів з моменту отримання тексту він подав заяву про апеляційне оскарження до апеляційного суду. А через 18 днів з моменту подання заяви до суду першої інстанції була надана апеляційна скарга.

Як має вчинити суд у цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні нормативно-правові акти.

 

Тема №7. Провадження у справах про адміністративні порушення

Питання для самостійної роботи

1. Вимоги до складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення

Самостійне практичне завдання

1. Заповніть таблицю за наведеним прикладом:

Стаття

КУпАП

Назва статті

Орган, посадова особа, уповноважена складати протокол про адміністративне правопорушення

Ст. 44

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Уповноважені на те, посадові особи органів Національної поліції

Ст. 92

 

 

Ст. 122

 

 

Ст. 123

 

 

Ст. 161

 

 

Ст. 174-2

 

 

Ст. 173

 

 

Ст. 179

 

 

Ст. 188

 

 

Ст. 195

 

 

2. Задача

При написанні контрольної роботи студент Іванов відповів стверджувально, тобто «так» на такі питання:

– провадження у справах про адміністративні правопорушення виконує дві групи завдань: юрисдикційне і каральне;

– до стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення належать: порушення справи і з’ясування її обставин; розгляд справи про адміністративне правопорушення; опротестування постанови у справі про адміністративне правопорушення; виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення;

– принцип рівності знаходить своє відображення в ст. 24 Конституції України і закріплений ст. 248 КУпАП;

– принцип публічності виявляється перш за все в тому, що всі справи про адміністративні правопорушення розглядаються відкрито, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

Чи правий у своїй відповіді студент Іванов. Якщо ні, дайте правильну відповідь.