Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданская оборона \ 3977. Семінар №8, Оцінка інженерного стану та соціально-економічних наслідків НС

Семінар №8, Оцінка інженерного стану та соціально-економічних наслідків НС

« Назад

Код роботи: 3977

Вид роботи: Семінар

Предмет: Цивільний захист

Тема: №8, Оцінка інженерного стану та соціально-економічних наслідків НС

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Вступ

1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, заходи щодо запобігання їх виникнення та інженерна підготовка території

1.1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ

1.2. Оцінка інженерного стану

2. Гідродинамічні аварії. Методика оцінки інженерного cтану при них і заходи захисту населення та території

2.1. Основні чинники гідродинамічної небезпеки в Україні

2.2. Прогнозування параметрів прориву греблі гідротехнічних споруд

2.3. Заходи щодо зменшення наслідків аварій на гідродинамічно- небезпечних об’єктах

3. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

3.1. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

3.2. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров'я населення

3.3. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції

Література

Інженерний стан при надзвичайних ситуаціях – сукупність наслідків дії уражальних чинників НС, у результаті яких мають місце руйнування різних об’єктів (будівель, споруд, комунально-енергетичних мереж, засобів зв’язку і транспорту, мостів, гребель, аеродромів тощо), особливо важливих для життєдіяльності людей.

Змінюючи в результаті господарської діяльності рельєф, розширюючи будівництво різноманітних наземних і підземних споруд, людина в значній мірі викликає розвиток негативних і навіть небезпечних геологічних процесів. Проблема ймовірної і сучасної оцінки стану території і прогнозу їх змін у взаємозв'язку з будівельними роботами досить актуальна і має державне значення.

Поняття "інженерна підготовка території" та "інженерний захист від небезпечних геологічних процесів" потрібно розрізняти. Інженерна підготовка території передбачає проектування і здійснення заходів загального характеру – благоустрій, вертикальне планування, створення дощостоків, внутрішніх шляхів і таке інше. Інженерний захист включає складні та значні по об'єму і вартості будівельні та інші заходи для запобігання чи контролю за розвитком інтенсивних небезпечних геологічних процесів, що виникають під впливом як природних, так і техногенних чинників. Складність інженерно-геологічних умов суттєво впливає на задачі, види і діяльність комплексних вишукувань для обґрунтування схем, ТЕО і проектів інженерного захисту, які слід відокремлювати в програмах робіт на стадіях як проектування споруд, так будівництва і експлуатації їх.

1. Адаменко О. Екологічна геологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей. / О. Адаменко, Г. Рудько. – Київ: Манускрипт, 1998. – 348 c.

2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: навч. посіб. / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 384 с.

3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна небезпека / За заг. ред. В.В. Могильченка. – К.: КІМ, 2007. – 636 с.

4. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi).

5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні (http://www.mns.gov.ua/content/nasdopov2010.html).

6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – К.: Знання, 2010. – 487 с.

7. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, – К.: Центр начальної літератури, 2006. - 438 с.

8. Методика оценки инженерной обстановки при гидродинамической аварии. - ГОЧС НГТУ (http://www1.nntu.nnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/posobiya/posob7/posob7glava1_2_1.htm).