Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Обеспечение исполнения обязательств \ 3870. Шпаргалка з курсу Забезпечення виконання зобов’язань - 80 питань

Шпаргалка з курсу Забезпечення виконання зобов’язань - 80 питань

« Назад

Код роботи: 3870

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: 80 питань

Кількість сторінок: 90

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 750 грн

1. Поняття зобов'язання та умови його виникнення.

2. Сторони у зобов'язанні.

3. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.

4. Поняття угоди в цивільному праві.

5. Поняття делікту (навести приклади).

6. Поняття квазі - договору (навести приклади).

7. Множинність осіб в зобов'язанні.

8. Відмінність правочину від угоди (навести приклади).

9. Заміна кредитора.

10. Суброгація її відмінність від регресних зобов'язань.

11. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання.

12. Підстави виникнення права притримання.

13. Заміна боржника.

14. Час виконання зобов'язання.

15. Місце виконання зобов'язання.

16. Завдаток.

17. Неустойка та види.

18. Завдаток.

19. Застава.

20. Види застави.

21. Підстави виникнення застави.

22. Форма договору застави.

23. Порука.

24. Гарантія.

25. Відповідальність за порушення зобов'язання.

26. Підстави настання відповідальності.

27. Вина в цивільному праві.

28. Способи припинення зобов'язання.

29. Співвідношення понять «зобов'язання», «угода», «правочин».

30. Принципи договірного права.

31. Види договорів.

32. Зміст договору

33. Стадії укладення договору.

34. Чи є реклама офертою, якщо так то в яких випадках.

35. Публічний договір.

36. Договір приєднання.

37. Попередній договір.

38. Договір на користь третьої особи.

39. Форма договору.

40. Договір комісії

41. Договір дарування.

42. Доручення.

43. Перевезення.

44. Договір зберігання.

45. Страхування.

46. Управління майном.

47. Факторинг.

48. Відмінність договору позики від договору позички.

49. Комерційна концесія.

50. Рента.

51. Лізинг.

52. Ознаки договору позики.

53. Ознаки договору позички.

54. Договір про надання послуг.

55. Договір чартеру (фрахтування).

56. Довгостроковий договір.

57. Договір на готельне обслуговування.

58. Договір на туристичне обслуговування

59. Франшиза в договорі страхуванні.

60. Поняття моральної шкоди в цивільному праві.

61. Поняття вини в цивільному праві.

62. Відповідальність без вини в цивільному праві.

63. Форс-мажор в цивільному праві.

64. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

65. Непереборна сила в цивільному праві.

66. Момент укладення договору.

67. Акцепт.

68. Оферта.

69. Особливості укладання договорів на товарних, фондових та інших біржах.

70. Пожертва.

71. Підстави та правові наслідки розірвання договору дарування.

72. Поняття та форма договору ренти.

73. Особливість договору про довічне утримання (догляд).

74. Застосування міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермси».

75. Шикана як правова категорія в цивільному праві.

76. Роялті в цивільному праві.

77. Варант.

78. Презумпція в цивільному праві.

79. Форс-мажор в цивільному праві.

80. Поняття титульного володіння.