Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Обеспечение исполнения обязательств \ 3869. Контрольна робота з курсу Забезпечення виконання зобов’язань - Варіант 1-30

Контрольна робота з курсу Забезпечення виконання зобов’язань - Варіант 1-30

« Назад

Код роботи: 3869

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: Варіант 1-30

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн (за варіант)

Детальніше дивіться методичні вказівки з курсу Забезпечення виконання зобов’язань

Варіант 1.

1. Поняття та зміст цивільно - правового зобов'язання.

2. Класифікація договорів за предметом зобов'язання.

Варіант 2.

1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов'язань

2. Зміна або розірвання договору. Підстави. Форма.

Варіант 3.

1. Система цивільно-правових зобов'язань.

2. Місце укладення договору.

Варіант 4.

1. Сторони зобов'язання. Множинність осіб в зобов’язанні.

2. Момент укладення договору.

Варіант 5.

3. Зміна осіб в зобов'язанні: цесія, делегація.

4. Форма договору.

Варіант 6.

1. Наслідки переведення боргу, забезпеченого порукою або заставою.

2. Укладення договору. Оферта. Акцепт.

Варіант 7.

1. Треті особи у зобов'язанні.

2. Тлумачення договору.

Варіант 8.

1. Загальні умови виконання зобов'язань.                                    

2. Зміст договору.

Варіант 9.

1. Дострокове виконання зобов'язання.

2. Поняття та види цивільно-правового договору.

Варіант 10.

1.Місце виконання зобов'язання.

2. Прострочення кредитора.

Варіант 11.

1. Валюта виконання грошових зобов'язань.

2. Прострочення боржника.

Варіант 12.

1. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням.

2. Відповідальність боржника за дії третіх осіб.

Варіант 13.

1. Виконання зобов'язання з множинністю осіб.

2. Наслідки порушення зобов'язання з вини обох сторін.

Варіант 14.

1. Солідарні вимоги кредиторів. Солідарний обов'язок боржника.

2. Субсидіарна відповідальність.

Варіант 15.

1. Право регресу в солідарних зобов'язаннях.

2. Виконання зобов'язання за рахунок боржника.

Варіант 16.

1. Посвідчення виконання зобов'язання.

2. Підстави звільнення від відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності.

Варіант 17.

1. Способи забезпечення виконання. Форма угоди щодо забезпечення виконання.

2. Обмеження розміру відповідальності за зобов'язаннями.

Варіант 18.

1. Поняття неустойки. Види неустойки.

2. Відповідальність за невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ.

Варіант 19.

1. Сплата неустойки і виконання зобов'язання.

2. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання.

Варіант 20.

1. Поняття поруки.

2. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання.

Варіант 21.

1. Відповідальність поручителя.

2. Відшкодування збитків, спричинених порушенням зобов'язання.

Варіант 22.

1. Припинення поруки.

2. Поняття порушення зобов'язання.

Варіант 23.

1. Поняття гарантії.

2. Задоволення вимог за рахунок утримуваної речі.

Варіант 24.

1. Поняття завдатку. Його відмінність від авансу. Форма.

2. Право власності на утримувану річ.

Варіант 25.

1. Наслідки невиконання і припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

2. Обов'язки кредитора, який утримує річ.

Варіант 26.

1. Поняття, види застави.

2. Припинення застави.

Варіант 27.

1. Підстави виникнення застави.

2. Реалізація заставленого майна.

Варіант 28.

1. Предмет застави.

2. Звернення стягнення на предмет застави.

Варіант 29.

1. Застава майна, яке перебуває у спільній власності.

2. Вимоги заставоутримувача, які задовольняються за рахунок закладеного майна.

Варіант 30.

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави.

2. Користування та розпоряджання предметом застави.