Распечатать страницу

Семінар №7, Цивільно-правові проблеми договірного права

« Назад

Код роботи: 3867

Вид роботи: Семінар

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: №7, Цивільно-правові проблеми договірного права

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

План семінарського заняття

1. Основні тенденції розвитку договірного права на сучасному етапі.

2. Цивільно-правові проблеми договірного права.

3. Становлення та розвиток договірного права України.

Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 20, 23, 26, 27, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45.

Практичні завдання:

Задача 1

На підставі договору франчайзинга фірма Lee надала право тор­гувати її товаром і під її торговою маркою товариству з обмеженою відповідальністю “Дельта”. Договором було обумовлено використання торгової марки лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Lee в Україні було встановлено, що ТОВ створило ряд філій в інших обласних центрах України, де користувалось торговою маркою. Крім цього, під цією маркою продавалась власна продукція ТОВ, що не була визначена договором. Зазначеною торговою маркою користувалось і ТОВ “Дельта-Світ”, що виділилось із ТОВ “Дельта” в результаті реорганізації.

Які істотні умови договору комерційної концесії? Що становить предмет даного договору? Які порушення допустило ТОВ “Дельта”?

Задача 2

Ковальов та Нестеренко уклали договір довічного утримання, відповідно до якого Ковальов передав у власність Нестеренку жилий будинок, а Нестеренко виплатив Ковальову єдиноразове матеріальне забезпечення у сумі 20.000 гривень. Через рік при проведенні поточного ремонту будинку було виявлено, що основні несучі конструкції внаслідок підвищеної вологості підвалу прийшли в непридатний стан і будинок є непридатним для проживання. Нестеренко звернувся з позовом до суду про розірвання договору і відшкодування збитків, мотивуючи це тим, що будинок має недоліки, не застережені відчужувачем. Ковальов проти позову заперечував, тому що законодавство України, що регулює договір довічного утримання", не містить такої підстави розірвання договору з ініціативи набувача.

Вирішить справу. Які відмінності між договором довічного утримання та договором купівлі-продажу?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права.

2. Договірне право України: проблеми, перспективи.

3. Судові промови відомих дореволюційних юристів (П.А. Александров, О.Ф. Коні, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.І. Урусов).

4. Договірне право в системі права України.

5. Цивільно-правові проблеми створення системи організаційно-правових форм корпоративних відносин.

Самостійна робота:

1. Дайте визначення термінам: англосаксонське право, арбітражна угода, відшкодування шкоди, громадянське суспільство, державна реєстрація, кодифікація, легалізація.