Распечатать страницу

Семінар №6, Відповідальність за порушення зобов’язань

« Назад

Код роботи: 3866

Вид роботи: Семінар

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: №6, Відповідальність за порушення зобов’язань

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

План семінарського заняття

1. Порушення зобов’язання та його правові наслідки.

2. Заходи цивільно-правової відповідальності.

3. Суб’єкт цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

4. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

5. Відшкодування збитків і моральної шкоди.

6. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Рекомендована література: 9, 10, 12, 13, 20, 22, 26, 34, 42, 46, 50, 51.

Завдання для самоконтролю

1. Що таке захист цивільних прав?

2. Які ви знаєте форми захисту порушених прав?

3. Поняття самозахисту?

4. Перелічіть способи захисту цивільних прав?

5. Назвіть склад цивільного правопорушення?

6. Які ви знаєте види цивільно-правової відповідальності?

7. Різновидом якого виду неустойки є штраф і пеня?

8. Назвіть особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правової санкції?

Практичні завдання:

Задача 1

Позивач найняв адвоката для ведення справи в господарському суді. Після кількох судових засідань адвокат уклав з відповідачем мирову угоду, яка була затверджена ухвалою суду, а провадження у справі припинене. Умови мирової угоди позивача не задовольнили. Позивач подав інший позов про стягнення збитків з адвоката, відповідача і господарського суду солідарно, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що не надавав адвокатові повноважень на підписання мирової угоди, чого суд не перевірив.

Чи правомірні вимоги Позивача? Чи зобов’язує Позивача мирова угода, укладена Адвокатом? Як слід Позивачеві захищати свої інтереси? Вирішіть справу.

Задача 2

Унаслідок аварії, яка трапилася на шляху руху міжміського автобуса, загинув пасажир Сидоренко. На його утриманні перебували дружина і двоє неповнолітніх дітей. Дружина Сидоренка звернулася в управління міжміських пасажирських перевезень з вимогою про відшкодування шкоди, яка зумовлена загибеллю годувальника. Управління порадило громадянці звернутися до страхової організації. Страхова організація, з’ясовуючи обставини справи, встановила, що Сидоренко у зв’язку з тим, що прибув за кілька хвилин до відправлення автобуса, не зміг взяти проїзний квиток. З огляду на це, страхова організація відмовила у виплаті страхової суми, адже, на думку представника страхової організації, в даному випадку не був укладений договір страхування. Дружина потерпілого, не погоджуючись із позицією страхової організації, звернулась до суду.

Чи може вважатися в даному випадку договір страхування укладеним?Чи має право дружина Сидоренка на одержання страхової виплати? Обгрунтуйте рішення суду.

Задача 3

Під час огляду в комісійному магазині комп’ютера покупець випадково пошкодив його. Комісіонер виявив пошкодження лише кілька днів пізніше. Оскільки комп’ютер за ціною, погодженою з комітентом, продати не вдалось у зв’язку з пошкодженням, магазин знизив ціну і продав комп’ютер вдвічі дешевше, ніж було передбачено договором. Комітент почав вимагати виплати всієї суми вартості комп’ютера, визначеної договором, а також відмовився виплачувати комісіонеру винагороду, оскільки останній виконав свої зобов’язання не належним чином. Комісійний магазин виплатив комітенту вартість комп’ютера за ціною його фактичної реалізації і утримав комісійну винагороду.

Комітет звернувся до суду.

Вирішіть справу.

Задача 4

Машинопрокатна база уклала договір із заводом металоконст-рукцій про передачу йому напрокат землерийної машини терміном на один рік. Через п'ять місяців машина вийшла з ладу, і виникла не­обхідність її капітального ремонту. Завод зробив ремонт і, крім того, обладнав машину новим технічним пристосуванням. Протягом чотирь­ох місяців завод не платив орендної плати, вважаючи, що витрати по ремонту і поліпшенню майна повинні бути зараховані в рахунок оренд­ної плати. Машинопрокатна база з цим не погодилася, заявивши, що завод капітально відремонтував і поліпшив машину без згоди бази.

Як вирішити цю суперечку?

Задача 5

Хокейна команда спортивного товариства орендувала в стадіону каток для тренувань команди в зимовий період. Через ряд виникаючих друг за другом потеплень каток кілька разів розтавав, і команда не мог­ла проводити регулярних тренувань. Орендар припинив перелічувати стадіонові орендну плату І зажадав розірвання договору. Стадіон пред­'явив позов, вимагаючи оплатити орендну плату, а також доходи, що він міг би одержати, використовуючи це майно в інших цілях.

Яке рішення прийме суд?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Доповідь по закону України «Про захист прав споживачів».

2. Відповідальність в цивільному праві України.

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення договірних відносин: види, форми.

4. Переддоговірна відповідальність в цивільному праві України.

Самостійна робота:

1. Скласти (проект) позовної заяви про захист порушеного права.

2. Скласти (проект) позовної заяви про відшкодування моральної шкоди.

3. Скласти (проект) розрахунку моральної шкоди.

4. Дайте визначення термінам: вина у цивільному праві, відповідальність договірна, відповідальність юридична, джерело підвищеної небезпеки, мирова угода, регрес, рекламація.