Распечатать страницу

Семінар №3, Найм (оренда) житла

« Назад

Код роботи: 3863

Вид роботи: Семінар

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: №3, Найм (оренда) житла

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

План семінарського заняття

Теоретична частина:

1. Поняття та зміст договору найму житла.

2. Договір піднайму житла.

3. Особливості укладення договору найму житла.

4. Відповідальність за порушення договору найму житла.

Рекомендована література: 9, 10, 13, 14, 16, 20, 42, 49, 50, 51.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється оренда від купівлі-продажу?

2. Які правові наслідки покращення орендованого майна?

3. Що говориться в ЦК про строки договору оренди?

4. Перерахуйте види оренди?

5. В чому особливість правового регулювання прокату?

6. Які існують різновиди оренди транспортних засобів. В чому відмінність між ними?

7. Що являється предметом договору лізингу?

Практичні завдання:

Задача 1

Ш. уклав з банком договір позики під заставу нерухомого майна – житлового будинку, що належить заставодавцеві на праві приватної власності. При цьому банк запропонував Ш. укласти договір купівлі-продажу, враховуючи відносно просту процедуру його реєстрації порівняно з іпотекою.

Банк запевнив, що інтереси Ш. будуть належним чином дотримані, адже в договорі купівлі-продажу буде зазначена умова, згідно якої банк здійснить продаж житлового будинку лише якщо Ш. не виконає своєчасно свої зобов’язання.

Проаналізуйте правовідносини, що склалися між контрагентами. Чи можна порадити Ш. прийняти пропозицію банку?

Задача 2

Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу житлового будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов’язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов’язання не виконав, посилаючись на те, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.

Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз’яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.

Дайте правову оцінку консультації? Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?

Задача 3

Ярченко пред’явив позов про визнання права на житлову площу в квартирі, наймачем якої є свекруха, і вселення. Позовні вимоги обґрунтувала тим, що поселилась в спірну квартиру у зв’язку з укладенням шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу її стали перешкоджати користуватись житловою площею, тому вона просила задовольнити вимоги.

Заперечуючи проти позову свекруха посилається на те, що згоди на постійне проживання невістки в квартирі вона не давала, в квартирі вона у зв’язку з цим не була прописана і тому право на житлову площу в ній не була.

Вирішіть спір.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Найм (оренда) житла: проблеми, судова практика.

2. Правові проблеми надання послуг з паркування .

3. Сторони у договорі найму житла, їх права та обов’язки.

Самостійна робота:

1. У вигляді таблиці зробити порівняльну характеристику договору найму (оренди), ренти та лізингу.

2. Скласти проект договору найму (оренди) житла.

3. Дайте визначення термінам: власник, відчужувач майна, володіння, довірча власність, пролонгація, приміщення, житло, завдаток, застава.