Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Обеспечение исполнения обязательств \ 3862. Семінар №2, Цивільно-правові договори. Договір довічного утримання (догляд)

Семінар №2, Цивільно-правові договори. Договір довічного утримання (догляд)

« Назад

Код роботи: 3862

Вид роботи: Семінар

Предмет: Забезпечення виконання зобов’язань

Тема: №2, Цивільно-правові договори. Договір довічного утримання (догляд)

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

План семінарського заняття

1. Поняття договору в цивільному праві України. Види договорів.

2. Система правового регулювання договірних відносин.

3. Порядок укладення договорів.

4. Порядок припинення договорів. Наслідки припинення договору.

5. Поняття договору довічного утримання (догляд).

6. Особливості укладення договору довічного утримання (догляд).

7. Грошова оцінка матеріальних благ, якими має бути забезпечений відчужувач.

Рекомендована література: 9, 13, 14, 18, 20, 40, 49, 51.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється поняття «договір» від поняття «зобов’язання»?

2. Що таке оферта і акцепт?

3. Які умови договору є суттєвими і чому?

4. Вкажіть способи укладення договору.

5. Чи можна відкликати оферту і акцепт?

6. Вкажіть наслідки зміни і розірвання договору?

7. Поняття договору довічного утримання?

8. Особливості укладення договору довічного утримання щодо майна, що є у їх спільній сумісній власності?

9. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання?

10. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача?

11. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання?

Практичні завдання:

Задача 1

Ковальов та Нестеренко уклали договір довічного утримання, відповідно до якого Ковальов передав у власність Нестеренку житловий будинок, а Нестеренко виплатив Ковальову єдиноразове матеріальне забезпечення у сумі 20.000 гривень. Через рік при проведенні поточного ремонту будинку було виявлено, що основні несучі конструкції внаслідок підвищеної вологості підвалу прийшли в непридатний стан і будинок є непридатним для проживання. Нестеренко звернувся з позовом до суду про розірвання договору і відшкодування збитків, мотивуючи це тим, що будинок має недоліки, не застережені відчужувачем. Ковальов проти позову заперечував, тому що законодавство України, що регулює договір довічного утримання, не містить такої підстави розірвання договору з ініціативи набувача.

Вирішіть справу. Які відмінності між договором довічного утримання та договором купівлі-продажу?

Задача 2

При укладенні договору довічного утримання матеріальне забезпечення на харчування та лікування було встановлено у розмірі 550 гривень щомісячно. Через 3 місяці Матвєєва переїхала до родичів у Чехію. Ще через місяць Матвєєва звернулася до суду з позовом про розірвання договору та повернення їй будинку, стягнувши з неї суму витрат на матеріальне забезпечення. мотивуючи це тим, що вона проживає у забезпечених родичів.

Вирішіть справу.

Задача 3

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року побудувати будинок Скрябіну. Виконав половину роботи, виконроб по­мер. Син виконроба, будучи його спадкоємцем, зажадав від Скрябіна сплатити вартість виконаної Маліковим частини роботи. Скрябін відмо­вився задовольнити вимогу, посилаючись на незавершеність роботи. Син виконроба для вирішення спору звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести районний суд?

Задача 4

ТОВ "Лія" пред'явило до і 111 "Сана" позов про стягнення неустой­ки за недопоставку продукції за договором поставки. ПП "Сана" не за­перечувало факту невиконання договору, але просило звільнити його від відповідальності, оскільки ПП "Сана", в свою чергу, не отримало необ­хідних комплектуючих виробів від свого партнера - ВАТ "Металоцентр", а тому його вина у невиконанні договору відсутня.

В ході розгляду справи господарський суд встановив, що ВАТ "Металоцентр" було визнано банкрутом, воно припинило свою діяльність, внаслідок чого ПП "Сана" не отримало необхідні комплектуючи виро­би. З урахуванням цієї обставини господарський суд відмовив ТОВ "Лія" у позові.

Чи вірне рішення суду? Які умови необхідні для покладання відпо­відальності?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Договір в системі цивільного права України.

2. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору.

3. Поняття і свобода договору.

Самостійна робота:

1. Скласти проект договору довічного утримання (догляд).

2. Дайте визначення термінам: договір, правочин, акцепт, оферта, претензія, алеаторний договір, реальний договір, консенсуальний договір.