Распечатать страницу

Задачі з курсу Страхування - 43 задачі

« Назад

Код роботи: 3726

Вид роботи: Задачі

Предмет: Страхування

Тема: 43 задачі

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 2500 грн (або 100 грн за задачу)

Задача 1

Визначте страховий внесок за договором нагромаджувального страхування життя на підставі таких даних:

1. Страхова сума - 2000 грн.

2. Страховий тариф-нетто на 1000 грн. - 200 грн.

3. Питома вага тарифу-нетто в тарифі-брутто - 80 відсотків.

 

Задача 2

Визначте величину страхової виплати, котру застрахована особа отримає за договором родинного страхування, згідно з такими даними:

1. Страхова сума — 5 тис. гри.

2. Страхові події і величина виплат за ними у відсотках до страхової суми:

- смерть батька застрахованої особи — 20%;

- народження дитини — 20%

- дожиття до закінчення терміну дії договору страхування – 100%.

 

Задача 3

Визначте величину викупної суми, яку може отримати застрахована особа при достроковому припиненні договору страхування згідно з такими даними:

1. Страхова сума за договором - 2 000 грн.

2. Сума сплачених внесків-брутто — 600 гри.

3. Сума приєднаного інвестиційного доходу —120 гр

4. Норматив виплати викупної суми, встановленої страховою компанією: 80 відсотків тарифу-брутто та 100% інвестиційного доходу.

 

Задача 4

Громадянин Живко Г.Г. укладає договір добровільного страхування від нещасних випадків для себе, дружини і двох дітей віком 7 і 12 років. Страхові суми на кожну із застрахованих осіб одинакові та становлять по 1000 грн. Страхові тарифи визначено в таких розмірах: для дорослих осіб – 1% від страхової суми, для дітей віком до 10 років – 3% і віком від 10 до 18 років – 5% від страхової суми. Виплати відшкодувань для усіх застрахованих однакові та становлять: у випадку смерті внаслідок нещасного випадку – 100% страхової суми, при встановленні інвалідності 1 групи – 90%, 2 групи – 75%, 3 групи – 50% страхової суми, при наслідків травми внаслідок нещасного випадку виплачується по 10 грн. за один день лікування, але не більше 50% страхової суми. Визначте:1) страховий платіж за страхування родини Живка Г.Г. 2) величину страхової виплати при умові, що сім’я постраждала в ДТП і отримала такі збитки: батько – інвалідність 2 групи, мати – інвалідність – 3 групи, діти отримали травми, лікування яких тривало 24 дні.

 

Задача 5

Військовослужбовець Якимишии В. Г. купив залізничний квиток до станції Київ вартістю 40 грн. і під час поїздки був травмований внаслідок аварії поїзда. Лікування травми тривало 90 днів, після чого йому була встановлена 3 група інвалідності. Визначте величину страхового платежу і страхової виплати, котру він повинен отримати за наслідки травми. Назвіть вид страхування, за котрим він може отримати страхову суму і документи, котрі він повинен представити і страхову компанію для отримання виплати.

 

Задача 6

В тролейбусному депо працює 130 водіїв, 130 кондукторів і 6 конролерів-ревізорів. Визначте:

1) страхові платежі за обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті за цей персонал, якщо страховий тариф кожного з них становить 0,1 % страхової суми;

2) загальну суму виплат, якщо з ними трапились такі випадки: один водій загинув в ДТВ, двоє отримали інвалідність другої групи; 8 чоловік отримали трав ми, котрі лікували по 22 дні кожен.

 

Задача 7

Визначте страховий платіж і величину страхової виплати ме­дичній установі за договором добровільного медичного страхування на підставі таких даних:

1. Страхова сума за програмою «Екстрена медична допомога для дорослих» - 600 грн.

2. Питома вага навантаження в тарифній ставці – 25 %.

3. Страховий тариф – 8% від страхової суми.

4. Скидка з тарифу за відсутність страхових випадків в минулому році – 20 %.

5. Підвищувальний коефіцієнт за вік застрахованої особи – 10 %.

6. Страхові випадки: виклик швидкої допомоги двічі за рік. Вартість кожного виклику 110 грн., вартість медикаментів, витрачених за обидвома випадками – 160 грн.

 

Задача 8

Визначте вартість страхового поліса з медичного асистансу для групи студентів, які виїжджають в одну з європейських країн згідно з даними:

1. Чисельність групи – 15 чол.

2. страхова сума – 5 тис. євро на кожного.

3. Термін перебування за кордоном – 20 днів.

4. Страховий тариф: на 7 днів – 0,95 грн., на 15 днів – 0,9 грн., на 30 днів – 0, 85 грн. з однієї особи.

5. Скидка за чисельність групи: при чисельності групи до10 чол–5% до 20 чол –10%, до 30 чол – 15%.

 

Задача 9

Балансова вартість об’єкта 1 млн. грн., страхова оцінка об'єкта 700 тис. грн., страхова сума 600 тис. грн. Збитки внаслідок пожежі 300 тис. грн. Визначте величину відшкодування при пропорційній відповідальності та при відповідальності і за першим ризиком.

 

Задача 10

Страхова оцінка об’єкта 400 тис. грн. Страхова сума 200 тис. грн. Страховий тариф 0,2%. Збиток внаслідок зливи 30 тис. грн. Визначте величину страхових платежів при умовній і безумовній франшизі в 10% і величину страхового відшкодування при цих же розмірах франшизи при умові, що компанія застосовує скидку з платежу пропорційно величині франшизи.

 

Задача 11

Вартість майна підприємства складає 1000 тис.грн., страхова сума – 800 тис. грн. Розрахувати страхове відшкодування за системою першого ризику і пропорційної відповідальності у випадку:

а) повної загибелі застрахованого майна;

б) пошкодження застрахованого майна на 50 %.

 

Задача 12

Договір страхування укладений на суму 250 тис. грн. Передбачена безумовна франшиза у розмірі 3 % страхової суми. Визначити страхове відшкодування, якщо збиток, завданий об’єкту складає 160 тис. грн і об’єкт застрахований за системою першого ризику.

 

Задача 13

Пожежею знищено будівлю магазину, балансова вартість якого склала 1820 тис. грн. Вартість залишків після пожежі, які можливо реалізувати, складає 230 тис. грн. Визначити суму збитку і страхового відшкодування, якщо майно магазину за договором страхування застраховано в розмірі 80% вартості.

 

Задача 14

Державне племінне господарство застрахувало за обов’язковим страхуванням тварин 6 племінних корів. Страхова сума за кожну голову встановлена в розмірі 5 тис грн. Страховий тариф — 4% від страхової суми. Протягом часу дії договору одна корова загинула внаслідок удару електричним струмом і була реалізована на м'ясо. Норматив виходу м'яса від жи­вої ваги корови - 41%. вага тварини - 700 кг. Фактично було реалізовано м'ясо вагою 300 кг за ціною 15 гри. за один кілограм (довідка про ціну про­дажу представлена страховій компанії). Визначте:

1) страховий платіж за застраховану групу тварин;

2) страхове відшкодування за загиблу тварину.

 

Задача 15

Середня вартість врожаю гречки з одного гектару складає 9 тис. грн. Загальна площа посіву під врожай поточного року 8 га. Визначити розмір збитку агрофірми за умови повної втрати врожаю від посухи, якщо він був застрахований на 80% від вартості.

 

Задача 16

Застраховано врожай кукурудзи терміном на 1 рік. Обумовлено, що врожай застрахований на 75% від його вартості. Середня урожайність з 1 га за минулі 5 років визначена у розмірі 50 ц з одного га при загальній площі посіву 550 га. Фактична урожайність поточного року досягла 48 ц, закупівельна ціна одного1 центнеру-30 грн. Визначити розмір збитків сільськогосподарського підприємства та суму страхового відшкодування.

 

Задача 17

У врожайності насінникового саду спостерігається періодичність плодоношення, яка характеризується наступними даними (ц з 1 га): 1996р. – 85, 1997 р. – 15, 1998 р. – 100, 1999 р.- 19; 2000 р.- 115; 2001 р. - 20; 2002-80 р.; 2003 р.- 16; 2004 р.-120, 2005р. – 32. Розрахувати середню урожайність саду за останні 5 років для визначення страхових платежів за 2005 і 2006 роки.

 

Задача 18

Сільськогосподарське підприємство застрахувало поголів’я ВРХ на випадок загибелі. Внаслідок удару блискавки на пасовищі в період дії договору загинуло 3 голови ВРХ у віці 1,5 роки. Максимальна страхова сума для цієї вікової групи ВРХ в даному районі встановлена 1,5 тис. грн. Підприємство реалізувало м’ясо корів на суму 2,5 тис.грн. Визначити суму збитку і страхового відшкодування.

 

Задача 19

Розрахувати страхове відшкодування по договору кредитного страхування, якщо позичальником не повернена сума кредиту на 70,5 тис. грн і 10,2 тис грн відсотків по ньому. Відповідальність страховика складає 90%.

 

Задача 20

Розрахувати суми страхових внесків по добровільному страхуванню ризика неповернення кредиту при укладенні договору страхування, якщо кредит взятий на суму 800 тис. грн. Проценти за кредит складають 40% річних. Строк користуванням кредитом 1 рік. Гранична відповідальність страховика - 80%. Тарифна ставка - 3.8%.

 

Задача 21

Визначити суму страхового відшкодування, шо отримає підприємство промисловості від страховика за договором страхування збитків внаслідок перерв у виробництві. Підприємство не працювало 6 місяців. За цей час були здійснені такі витрати:

- комунальні витрати- 3450 грн.

- заробітна плата робітників- 22450 грн.

- недоотриманий прибуток внаслідок простою- 850 тис. грн.

За договором страхування встановлено безумовну франшизу- 3 %.

 

Задача 22

Страхова компанія застрахувала кредит на суму 100 тис. гри. Протягом дії договору боржник погасив кредит на суму 40 тис. грн. Вна­слідок пожежі, визнаної страховим випадком, підприємство не змогло по­вернути решту кредиту. Визначте величину збитку і величину страхового відшкодування, якщо договором страхування цього кредиту передбачена: а) умовна франшиза в розмірі 10 відсотків; б) безумовна франшиза в ро­змірі 20 відсотків?

 

Задача 23

Автопідприємство страхує 10 мікроавтобусів «Івеко» від знищення або пошкодження (страхування «автокаско»). Страхова оцінка і страхова сума кожного мікроавтобуса співпадають і становлять по 250 тис. грн. Страхові тарифи такі:

1) за знищення і пошкодження внаслідок ДТВ — 5%;

2) за знищення і пошкодження внаслідок дії стихійних сил природи - 0,2%;

3) за крадіжку або угон машини третіми особами-4%.

Страхова компанія надає такі скидки з тарифів:

1) за страхування більше 5 автомашин — 20%;

2) за страхування від усіх трьох ризиків - 15%.

Якщо ризик „крадіжка або угон машини" не застосовується, друга скидка не надається. Визначте: 1) загальний обсяг відповідальності страхової компанії 2) сумарний страховий платіж за страхування 10 мікроавтобусів при страхуванні: а) від усіх трьох ризиків; б) від двох перших ризиків.

 

Задача 24

Автомобіль, застрахований в страховій компанії за договором страхування "авто-каско" у повній вартості, знищений в результаті ДТП. Ціна автомобіля 120 тис. грн. Автомобіль був зношений на день укладення договору страхування на 20%. Від автомобіля залишилися деталі, придатні для подальшої реалізації, на суму 2,3 тис. грн. Під час дії договору страхування, який був укладений на 1 рік, мало місце пошкодження автомобіля в результаті ДТП і виплачене страхове відшкодування в сумі 5,6 тис. грн. Визначити суму збитку і страхового відшкодування.

 

Задача 25

Страхувальник застрахував свій автомобіль на повну його вартість. Вартість автомобіля в нового стані становить 40 тис. грн. На момент укладення договору страхування процент його зносу склав 25%. За умоавами договору страхування франшиза складає 5% від страхової суми. Внаслідої страхової події автомобіль відновленню не підлягає. Від автомобіля залишились окремі деталі, вартість яких складає 5 тис. грн. У звязку із страховою подією страхувальник поніс додаткові витрати по спасінню засобу транспорту у сумі 850 грн. Визначити суму страхового відшкодування за договором страхування.

 

Задача 26

Вартість автобуса 600 тис грн. Страхова сума 50%. Безумовна франшиза – 20 тис грн. Збиток 350 тис грн. Знайти страхове відшкодування за системою першого ризику і пропорційною системою

 

Задача 27

Вартість 20 млн грн. Страховик - 17 млн грн, страховик Б – 8 млн грн. Майно знищене. Скільки виплатить кожний страховик?

 

Задача 28

Врожайність за 5 попередніх років 25 цент/га. Середня фактична площа 150 г. Ринкова ціна – 325 грн. Фактична вартість 21 цент/га. Визначити розмір відшкодування, якщо відповідальність страховика складає 65%.

 

Задача 29

Родина Петренка І. В. вирішила застрахувати домашнє майно, житловий будинок в місті та дачний будинок в сільській місцевості. Страхові суми і страхові тарифи:

за звичайне домашнє майно — 30 тис. грн. та 0,8%,

за домашнє майно довготермінового використання - 20 тис грн. та 1,1 %, в т.ч. рівень зношеності – 40%,

за будинок в місті 30 тис. грн та 0,3%.,

за дачний будинок в селі – 60 тис. грн та 1,6.

Визначте страхові платежі за кожен окремий вид страхування і за страхування майна загалом.

 

Задача 30

Внаслідок страхового випадку пошкоджений телевізор. Його вартість у новому стані – 1,8 тис. грн. На день страхового випадку телевізор був зношений на 10%. Ремонт телевізора склав 250 грн. Визначити суму страхового відшкодування.

 

Задача 31

Власник автомобіля нової марки застрахував свою відповідальність перед третіми особами за договором страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у страховій компаній, яка має відповідну ліцензію. Страхувальник має стаж водія до одного року, тому страховик уклав договір страхування за найвищою тарифною ствхою-2% до страхової суми. Страхувальник сплатив одноразовим внеском страховий платіж у сумі 2,0 тис. грн. Визначити розмір страхової суми, на яку був укладений договір страхування.

 

Задача 32

В господарстві громадянина сильним вітром повністю зруйнований дах житлового будинку. Страхова сума будинку складає 56 тис, грн. ( з урахуванням 20% його зносу). Розрахувати суму страхового відшкодування, яку страховик повинен сплатити страхувальнику, з урахуванням того, що питома вага вартості даху складає 11% від загальної вартості будинку.

 

Задача 33

Визначте страхову суму і страховий платіж за обов'язкове страхування відповідальності повітряного перевізника на час виконання польотів у межах України на підставі таких даних:

1. Кількість пасажирських крісел згідно сертифіката повітряного судна - 40.

2. Вантажопідйомність літака стосовно багажу, пошта або вантажу – 2000 кг.

3. Страховий тариф - 1 %.

 

Задача 34

Авіапідприємство володіє 5 літаками і експлуатує їх. Злітні маси в них такі:

2 повітряні судна злітною масою по 5 000 кг кожне;

2 повітряні судна злітною масою по 26 000 кг кожне;

1 повітряне судно злітною масою 52 000 кг.

Договором страхування передбачається безумовна франшиза розміром 3 % Страховий тариф становить 0,2 відсотка страхової суми. Визначте страховий платіж за договором обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряних суден.

 

Задача 35

Визначте страховий платіж і виплачену страхову суму за страхування членів екіпажу авіакомпанії на підставі таких даних:

1. Кількість чоловік льотного та обслуговуючого персоналу, котрий підлягає страхуванню — 25 чоловік.

2. Страховий тариф - 1 % страхової суми.

3. Страхові випадки із застрахованими особами:

- встановлення інвалідності І групи — одна особа (100% СС);

- встановлення інвалідності ІІ групи - одна особа (80% СС);

- лікування наслідків травми (0,2% СС на 1 добу, але не більше 50%СС) – 2 особи, в т.ч. одна особа – 40 днів, друга особа – 60 днів.

 

Задача 36

Вантажна машина винна в ДТП. Збитки: майну – 30 500 грн; здоров’ю та життю – 6 200 грн, з них на лікування травм – 5 600 грн. Франшиза – 1% від страхової суми. Визначити відшкодування, яке повинна виплатити СК.

 

Задача 37

Знайти відшкодування за системою першого ризику та пропорційною системою. Вартість автомобіля 50 тис грн і він застрахований на повну вартість. Пошкодження 45 тис, світлофор – 7 тис грн. Безумовна франшиза – 15 тис грн.

 

Задача 38

Сума – 80 тис. грн. Термін – 1 рік. Ставка – 40%.Ліміт – 90%. Тариф – 2,8%. Коефіцієнт – 2,5%.

 

Задача 39

Площа – 200 га. Страхових випадків не було. Середня врожайність – 360 ц з га. Ціна 1 ц – 4 грн. Базова тарифна ставка – 9%. Пільга – 40%. Відповідальність СК – 70%.Визначити:

1) страхову вартість цукрових буряків;

2) страхову суму;

3) суму страхових платежів;

4) страхове відшкодування за умови, що в господарстві внаслідок повені фактично зібрано 42480 ц.

 

Задача 40

70 голів худоби. Вік 1-2 роки. Вага – 325 кг. Ринкова ціна – 35 грн. за 1 кг. Тарифна ставка – 2%. Визначити:

1) страхову суму, якщо тварини застраховані лише на 60 %;

2) розмір страх платежів;

3) страхове відшкодування за наслідком вимушеного забою усіх тварин, безумовна франшиза – 10 %.

 

Задача 41

Середня врожайність 260 ц/га. Площа 500. Ціна – 50 грн. Тарифна ставка – 9%. Пільга – 40%. Відповідальність СК – 70%.

 

Задача 42

Визначити страховий платіж, який СК повинна повернути страхувальнику внаслідок дострокового припинення договору страхування за вимогою страхувальника, якщо:

1) термін договору – 12 міс.

2) період часу дії договору – 80 міс.

3) страховий платіж, сплачений страхувальником одноразово – 120 тис. грн.

4) виплата відшкодування - 20 тис. грн.

5) величина нормативних витрат на утримання СК – 20%.

 

Задача 43

Сума кредиту – 100 тис. грн. Термін – 3 міс. Ставка – 60% річних. Відповідальність СК – 80%. Позички не повернув.