Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Криминалистика \ 3655. Контрольна робота Місце криміналістики в системі юридичних наук

Контрольна робота Місце криміналістики в системі юридичних наук

« Назад

Код роботи: 3655

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Криміналістика

Тема: Місце криміналістики в системі юридичних наук

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Завдання 1. Місце криміналістики в системі юридичних наук

Завдання 2. Поняття слідів злочину та їх криміналістичне значення

Завдання 3. Почерк як об’єкт криміналістичного дослідження

Список використаної літератури

1. Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика: Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997.

2. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М., 1988.

3. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / К82 П.Д. Біленчук, А. П. Гель, М. В. Салтевський, Г. С. Семаков. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.

4. Криміналістика України: Курс лекцій, Когутич І.І. 2010р.

5. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.- Коновалова, В.А. Журавель та ін]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X.: Право, 2011. - 464 с.