Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Правоведение \ 3654. Реферат Інтерактивні методи дослідження на уроках правознавства

Реферат Інтерактивні методи дослідження на уроках правознавства

« Назад

Код роботи: 3654

Вид роботи: Реферат

Предмет: Правознавство

Тема: Інтерактивні методи дослідження на уроках правознавства

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Теоретичне обгрунтування поняття інтерактивних методів та їх запровадження під час навчання на уроках правознавства

2. Основні методи дослідження інтерактивних методів дослідження

3. Результативність застосування інтераткивних методів навчання як складової передового досвіду вчителів

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. В умовах реформування системи освіти, коли найвищою цінністю суспільства проголошується людина, шкільна мовна та літературна освіта покликана створити на основі засвоєння знань оптимальні умови для інтелектуального розвитку і самореалізації особистості, виховання громадянина України.

Важливість теми вивчення полягає у тому, що інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного. Використання інтерактивних методів знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання.

Мета дослідження: дослідити, уточнити й обґрунтувати особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках правознавства.

Основні завдання:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження.

2. Розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку правознавства завдяки інтерактивним технологіям.

3. З’ясувати загальну суть інтерактивного навчання.

4. Розглянути структуру і методику інтерактивного навчання.

5. Дослідити та зробити висновки щодо результативності застосування інтерактивних методів навчання як складової передового досвіду вчителів на уроках правознавства.

Обєктом дослідження - використання інтерактивних технологій на уроках правознавства.

Предметом дослідження виступають інтерактивні технології навчання як складова передового досвіду вчителів правознавства.

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили орієнтації в галузі освіти. Спрямування навчально-виховного процесу на формування духовності особистості, розкриття її потенційних можливостей та здібностей, утвердження загальнолюдських цінностей стало головною стратегією педагогічної діяльності творчо працюючих учителів.

Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі впровадження новітніх педагогічних технологій, які б давали можливість для розвитку творчих здібностей особистості. Такими новітніми педагогічними технологіями і є інтерактивні технології.

З початку реформації освіти в Україні всі педагоги засвоїли інформацію про особистісно - орієнтоване навчання як суб’єкт-об’єктну взаємодію, спрямовану на самоактуалізацію й самореалізацію його учасників. Інформаційний освітянський простір заповнився змістами різних видів навчання, педагогічних технологій, інноваційних методик. Більшість навчальних закладів усвідомили необхідність працювати в режимі розвитку й утілювати різні освітні інновації. Для того, щоб скористатися знаннями, вміти аналізувати, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими людьми, слід активніше застосовувати інтерактивні методи, в яких наявні важливі елементи: активність та співпраця. Застосування інтерактивних методів відзначатиметься ефективністю лише за наявності планування викладачем результатів роботи з групою, залучення слухачів до активної діяльності та дасть змогу наблизити процес навчання до конкретного досвіду групи.

Ефект від використання інтерактивних прийомів максимальним буде тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і необхідність такої роботи, при цьому врахує вікові особливості та рівень розвитку учнів класу. 
Демократизація навчання, що є потребою суспільства, неможлива без осучаснення уроку. Урок, який проводиться для учнів і заради учнів. Майстерність учителя сьогодні полягає у творчому підході до конструювання уроків, у постійному прагненні підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності шляхом новітніх організаційних форм. При цьому значущою залишається реалізація на уроці виховних, розвивальних та освітніх завдань.

Основні труднощі у впровадженні інтерактивних технологій пов’язані з фаховою готовністю до роботи в нових умовах. Вирішити проблему допомогло вивчення теоретичних праць, які розкривають суть і зміст інтерактивних технологій.

Вважаю, що впровадження інтерактивних технологій повинно широко застосовуватись у сучасному навчальному процесі. Завдяки цим технологіям, крім здобуття знань, в учнів формується критичне мислення. Вони вчаться пояснювати і вмотивовувати, а де потрібно – обстоювати свою точку зору. А це дуже важлива риса, потрібна в сучасному інтенсивному світі.

1. Ампілогова Л. І. Інноваційна освітня діяльність – вимога часу / Л. Ампілогова // Завуч. – 2003. - №11. – С. 10-12.

2. Ампілогова Л. І. Інтерактивність в навчальному процесі / Л. Ампілогова // Завуч. – 2004. - №30. – С. 23-29.

3. Аніскіна Н. А. Методична робота. Інноваційні форми організації / Н. Аніскіна // Директор школи. - 2011.- № 19-20. – С. 45-50.

4. Бауер Т. О. Інноваційні форми методичної роботи / Т. Бауер // Школа. – 2011. - №11. – С. 10-13.

5. Білоус О. Р. Система роботи заступника директора з упровадження інноваційних технологій / О. Білоус // Школа. – 2009.- №12. – С. 14-16.

6. Гадяцький M. В. Організація навчального процесу в сучасній школі / М. Гадяцький. — Харків: Видавництво «Ранок», «Векста». — 2004. — 136 с.

7. Герега Т. О. Інтерактивні методи на уроках / Т. Герета // Завуч.—2004.–№ 7. – С. 20-22.

8. Гнатюк Л. І. Педрада-тренінг / Л. Гнатюк // Директор школи. – 2010. - №21. – С. 50-59

9. Годкевич Л. І. Інтерактивні технології / Л. Гнатюк // За¬вуч. - 2004.- № 6. – С. 9-12.

10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 366 с.

11. Інтерактивні методи навчання. Досвід упровадження / За ред. В. Шарко. — Херсон: Олді-Плюс. — 2002. — 207 с.

12. Лабенко О. Р. Розвиток критичного мислення в середніх загальноосвітніх закладах / О. Лабенко // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 68-71.

13. Лисенко А. А. Мозаїка інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителя-словесника / А. Лисенко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005. — №7. — С. 31-35.

14. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. – метод. посіб. / О. Пометун. – К.: «А.С.К»., 2005. – 192 с.: іл.

15. Пометун О. І. Технології розвитку критичного мислення учнів / О. Пометун. – К.: Плеяда, 2006. – 220 с.

16. Суховерхова Л. Р. Інноваційні форми методичної роботи / Л. Суховерова // Завуч. -2008. - №17-18. – С. 58-63.

17. Темченко О. Н. Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів / О. Темченко // Завуч. – 2005.- №13. С. 32-37.

18. Шелестова Л. А. Інтерактивні технології: за і проти / Л. Шелестова // Шкільний світ. –2003.–№ 12. – С. 3-9.

19. Ягоднікова В. О. Інтерактивні форми і методи навчання та виховання учнів / В. Ягоднікова //Завучу усе для роботи. – 2009. - № 22. – С. 10-15.