Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Правоведение \ 3650. Рецензія Правове регулювання приватизації земельних ділянок в Україні

Рецензія Правове регулювання приватизації земельних ділянок в Україні

« Назад

Код роботи: 3650

Вид роботи: Рецензія

Предмет: Правознавство

Тема: Правове регулювання приватизації земельних ділянок в Україні

Кількість сторінок: 3

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Випускна кваліфікаційна робота, що надана для рецензування присвячена актуальній темі, а саме проблематиці правового регулювання приватизації земельних ділянок в Україні. Актуальність розгляду даної проблематики обумовлена тим, що на сучасному етапі розвитку відносин власності в Україні актуальною проблемою залишається продовження радикальних економічних реформ, які б забезпечували безповоротність ринкової трансформації, що не можливо реалізувати без кардинальних перетворень в сфері земельних відносин. Ринкова трансформація економіки передбачає роздержавлення і приватизацію як обов’язкові умови реформування, тобто послаблення економічних функцій держави і відповідне посилення господарської самостійності всіх інших суб’єктів господарювання, але при належному державному регулюванні ринкових процесів в Україні.

Зміст випускної кваліфікаційної роботи в повній мірі розкриває проблемі питання правового регулювання приватизації земельних ділянок та відповідає кваліфікаційним вимогам щодо чіткості побудови, логічної послідовності.

Магістрант розглядає теоретичні засади приватизації земельних ділянок в Україні та тенденції розвитку законодавства щодо приватизації земельних ділянок, визначає правовий статус учасників приватизаційного процесу та моделі приватизації земельних ділянок в за чинним законодавством.

При виконанні кваліфікаційного дослідження використано широке коло джерел, зокрема, детально аналізується чинне законодавство, тенденції його розвитку, практика його застосування чинного законодавства судовими та іншими юрисдикційними органами. Досить ґрунтовно проаналізовано праці вітчизняних науковців в сфері земельного, цивільного та господарського права, зокрема розглядалися актуальні статті у фахових періодичних виданнях.

Робота складається з трьох розділів. Перший з них розкриває сутність приватизаційного процесу в України, визначається власне поняття приватизації земельних ділянок в Україні та сутність правовідносин даного виду, складові правовідносин щодо приватизації земельних ділянок в Україні. В другому розділі розглядаються способи приватизації земельних ділянок громадянами, моделі приватизації земельних ділянок, особливості безоплатної та оплатної приватизації земельних ділянок громадянами, зокрема щодо земель які були надані в користування. В другому розділі детально аналізуються процедури передачі у власність земель юридичним особам, в тому числі фермерським господарствам іншим підприємствам установам організаціям.

Недоліком в даній випускній кваліфікаційній роботі виступає, в окремих випадках відсутність чіткого розмежування оплатної та безоплатної приватизації земель юридичними особами.

Випускна кваліфікаційна робота є завершеним дослідженням, характеризується переконливістю аргументації, точності у визначеннях, конкретності викладених результатів, доведеності висновків та обґрунтованості рекомендацій.

В цілому випускна кваліфікаційна робота виконана з дотриманням усіх встановлених вимог та рекомендується до захисту.