Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Организация судебных и правоохранительных органов \ 3055. Шпаргалка з курсу Організація судових та правоохоронних органів – 86 питань

Шпаргалка з курсу Організація судових та правоохоронних органів – 86 питань

« Назад

Код роботи: 3055

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Організація судових та правоохоронних органів

Тема: 86 питань

Кількість сторінок: 95

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”, її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами.

2. Правоохоронна діяльність, її основні напрямки, завдання, відмінні ознаки.

3. Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність. Правова регламентація правоохоронної діяльності.

4. Поняття судової влади, її завдання, характеристика, функції.

5. Закон України “Про судоустрій та статус суддів України” щодо правової допомоги при вирішенні справ у судах.

6. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції.

7. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, порядок призначення голів на посаду суддів і їх заступників.

8. Основні функції та завдання правоохоронних органів.

9. Поділ державної влади в Україні, визначений ст. 6 Конституції України. Загальна характеристика і поняття судової гілки влади, її функції і шляхи реалізації.

10. Поняття правосуддя в Україні. Місце правосуддя у системі правоохоронної діяльності держави.

11. Судова система України, її загальна характеристика, конституційні принципи побудови.

12. Конституційні принципи судочинства.

13. Система судів загальної юрисдикції, її організаційні основи. Порядок утворення судів.

14. Місцеві суди, їх склад, повноваження.

15. Порядок обрання (призначення) суддів на посаду.

16. Апеляційні суди, їх склад, повноваження.

17. Суб’єкти судочинства: народні засідателі, присяжні.

18. Верховний Суд України, його склад і повноваження.

19. Порядок обрання Голови Верховного суду України.

20. Судові палати Верховного Суду України, їх повноваження.

21. Пленум Верховного Суду України. Склад Пленуму Верховного Суду України, повноваження, порядок проведення засідань.

22. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

23. Вищий господарський суд України, його структура та повноваження.

24. Місцеві господарські суди, їх склад, повноваження.

25. Порядок обрання (призначення) суддів господарських судів.

26. Вищий адміністративний суд України

27. Конституційний Суд України, правова регламентація його діяльності, склад Конституційного Суду України.

28. Принципи діяльності Конституційного Суду України. Правовий статус судді Конституційного Суду України.

29. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звертання до Конституційного Суду України. Строки провадження у справах, що їх розглядає Конституційний Суд України.

30. Статус суддів. Права й обов’язки суддів при здійсненні правосуддя.

31. Конституція України щодо забезпечення незалежності і недоторканності суддів.

32. Порядок добору кандидатів у судді. Кваліфікаційні комісії суддів, їх система, повноваження.

33. Характеристика засади судочинства щодо колегіального і одноособового розгляду судових справ.

34. Вища рада правосуддя, її склад і повноваження.

35. Органи суддівського самоврядування, їх завдання. Форми суддівського самоврядування.

36. Прокуратура України: її місце в системі органів державної влади та правова основа діяльності.

37. Функції прокуратури, визначені Конституцією України і Законом України “Про прокуратуру”.

38. Перехідні положення Конституції України щодо подальшого правового реформування діяльності прокуратури та визначення її завдань на сучасному етапі.

39. Система органів прокуратури, принципи та правові засади їх діяльності.

40. Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика. Галузі прокурорського нагляду, визначені Конституцією України та Законом України “Про прокуратуру”.

41. Нагляд прокуратури за додержанням і застосуванням законів. Предмет такого нагляду.

42. Гарантії незалежності прокуратури, визначені у Законі України “Про прокуратуру”.

43. Акти прокурорського реагування на порушення закону, порядок їх внесення і розгляду.

44. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Завдання такого нагляду.

45. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами досудового розслідування; предмет, повноваження прокурора при здійсненні такого нагляду.

46. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, предмет такого нагляду.

47. Представництво прокурором інтересів громадян або держави у суді, форми такого представництва. Особливості використання прокурором права на позов.

48. Організаційне і правове забезпечення підтримання прокурором державного обвинувачення, участь прокурора у судовому засіданні, зміст цієї функції.

49. Участь прокурора у судовому розгляді цивільних і господарських справ, правове забезпечення цієї функції.

50. Порядок призначення на посаду Генерального прокурора України.

51. Повноваження Генерального прокурора України з керівництва органами прокуратури. Підстави звільнення Генерального прокурора з посади.

52. Органи внутрішніх справ України, їх система, основні напрямки та правові основи діяльності, структурна побудова.

53. Міліція, її завдання, принципи діяльності. Функції міліції, її внутрішня структура.

54. Порядок і підстави застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

55. Служба безпеки України, її основні завдання, принципи та правова основа діяльності.

56. Система й організація діяльності Служби безпеки України. Контроль і нагляд за її діяльністю.

57. Поняття досудового розслідування, його форми, мета.

58. Система органів досудового слідства в Україні. Розмежування компетенції органів досудового слідства.

59. Кримінально-процесуальне законодавство щодо процесуальних повноважень слідчого, керівника слідчого підрозділу.

60. Дізнання як форма досудового розслідування. Органи, що нині мають виконувати цю функцію.

61. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх повноваження. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.

62. Органи юстиції України, напрямки їх діяльності, повноваження.

63. Адвокатура України: поняття, правова основа діяльності; конституційні положення щодо визначення основного напрямку адвокатської діяльності.

64. Принципи й організаційні форми адвокатської діяльності: порядок реєстрації адвокатських об’єднань.

65. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, її склад, повноваження.

66. Принципи адвокатської діяльності. Визначені законом види адвокатської діяльності та її правові гарантії.

67. Професійні права й обов’язки адвокатів. Процесуальний статус адвоката. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх повноваження.

68. Участь адвоката у кримінальному та цивільному судочинстві.

69. Нотаріат в Україні: поняття, завдання та роль у забезпеченні законності та запобіганні правопорушенням.

70. Правовий статус нотаріуса, його права й обов’язки. Порядок видавання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, підстави його анулювання.

71. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р., його значення в удосконаленні організаційних форм діяльності нотаріату. Приватна нотаріальна діяльність.

72. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Службове страхування. Страхова застава.

73. Розмежування кола нотаріальних дій між нотаріальними органами. Компетенція нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій.

74. Підстава для відмови у вчиненні нотаріальних дій. Порядок оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні.

75. Компетенція приватних нотаріусів і консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій.

76. Підстави припинення приватної нотаріальної діяльності.

77. Завдання органів Міністерства юстиції України з виконання рішень суду і виконавчих документів інших органів. Правове регулювання цієї діяльності.

78. Правова регламентація предметної компетенції державних і приватних нотаріусів на сучасному етапі.

79. Нагляд і керівництво прокуратурою досудовим кримінальним провадженням. Завдання і повноваження прокурорів у судовому процесі.

80. Обов’язки та права міліції.

81. Національна гвардія України, правова основа її діяльності, завдання.

82. Структура та повноваження Національної гвардії України, напрямки її діяльності, контроль та нагляд за роботою.

83. Місце і роль прокуратури у суспільному житті держави.

84. Функції та внутрішня структура міліції. Кримінальна міліція, її завдання, основні напрямки роботи.

85. Правова основа діяльності головних управлінь юстиції в АРК, областях, міст Києві і Севастополі, напрямки їх діяльності, завдання.

86. Районні управління юстиції, спрямованість їх роботи, завдання.