Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Организация судебных и правоохранительных органов \ 3054. Контрольна робота Загальнотеоретичні положення про судову та правоохоронну діяльність, Судова система – Варіант 1-57

Контрольна робота Загальнотеоретичні положення про судову та правоохоронну діяльність, Судова система – Варіант 1-57

« Назад

Код роботи: 3054

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Організація судових та правоохоронних органів

Тема: Загальнотеоретичні положення про судову та правоохоронну діяльність, Судова система – Варіант 1-57

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (за варіант)

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні положення про судову та правоохоронну діяльність. Судова система

Варіант 1

Теоретичні питання:

1. Предмет навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України.

2. Правовий статус, структура, склад та компетенція апеляційних судів в Україні.

Задача

У м. Васильків Київської області було створено мале підприємство «Рибак», яке виготовляло сітки, поплавки та інші рибальські снасті.

Від працівників малого підприємства в прокуратуру району надійшла скарга на те, що їм постійно значну части заробітної плати виплачують у «конвертах», а хто висловлює незгоду з таким порядком оплати праці - звільняють з роботи.

Чи правильно скерована скарга працівників підприємства? Які дії повинна вчинити прокуратура?(м)

Варіант 2

Теоретичні питання:

1. Загальне поняття правоохоронної діяльності в Україні.

2. Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками влади в Україні.

Задача

Суддя апеляційного суду, хворіючи на діабет, втратив 85 відсотків зору, але заяву про вихід у відставку не подавав, незважаючи на хворобу та наявність у нього необхідного стажу роботи для оформлення пенсії. Він мотивував таку свою поведінку тим, що ще не досяг пенсійного віку, а справи у апеляційному суді завжди розглядаються колегіально, і він у ході судового розгляду, за крайньої необхідності, може звернутися за допомогою до інших суддів, які будуть спільно з ним в одній колегії слухати справу, якщо не зможе щось чітко розгледіти чи прочитати у документах.

Чи відповідає така позиція судді вимогам закону?

Варіант 3

Теоретичні питання:

1. Система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України.

2. Законодавчі джерела курсу "Судові та правоохоронні органи України", їх класифікація.

Задача

У судді місцевого суду Бебуха 30 вересня завершувався 5-річний строк призначення його вперше на посаду. 20 травня він звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із заявою рекомендувати його для обрання на посаду судді безстроково.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України за участю судді Бебуха розглянула його заяву, але відмовила в проведені підготовчої процедури для рекомендації на заняття ним посади судді безстроково, оскільки він невчасно подав заяву до цієї комісії.

Чи порушив суддя термін подачі заяви і чи правильно поступила у даній ситуації Вища кваліфікаційна комісія суддів України? Чи має право суддя Бебух оскаржити таке рішення і кому?(м)

Варіант 4

Теоретичні питання:

1. Історичне становлення курсу "Судові та правоохоронні органи України".

2. Значення курсу "Судові та правоохоронні органи України" для розвитку юридичної науки.

Задача

До голови місцевого суду Кісіля зі скаргою на суддю Копача звернулися потерпілий Мусієнко та його представник - адвокат Кішієв. Вони скаржилися, що незважаючи на їх клопотання Копач, - головуючий у підготовчому судовому засіданні, не надав їм можливість у відповідності зі ст. 317 КПК після призначення до судового розгляду кримінальної справи ознайомитися з її матеріалами.

Оскільки на суддю Копача неодноразово поступали аналогічні скарги, голова суду вирішив притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Він видав наказ і оголосив судді Копачу догану.

Чи правомірно поступив голова суд у даній ситуації? Якщо ні, то хто має право вирішувати питання дисциплінарної відповідальності судді? Яка природа взаємовідносин голови суду і судді суду?(м)

Варіант 5

Теоретичні питання:

1. Загальне поняття правоохоронного органу в Україні.

2. Поняття та види судових інстанцій за законодавством України.

Задача

Обвинувачений Козюбра у скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 (Службова недбалість) КК заявив у суді клопотання про виклик перекладача, вказавши, що судочинство ведеться українською мовою та усі свідки у справі розмовляють українською мовою, а він її розуміє погано.

Порадившись, місцевий суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний володіє російською мовою, яка значною мірою схожа з українською, а тому необхідності у перекладачеві немає. Головуючий при цьому роз’яснив обвинуваченому, що якщо окремі слова для нього будуть незрозумілі, то їх перекладе один з суддів або секретар судового засідання.

Чи є правомірним рішення суду і чи відповідають дії суду принципам діяльності судової влади?

Варіант 6

Теоретичні питання:

1. Поняття та ознаки правосуддя. Органи, уповноважені здійснювати правосуддя в Україні.

2. Правовий статус, структура, склад та компетенція місцевих судів України.

Задача

Суддя місцевого суду Калинюк розглянув справу з порушенням правил територіальної та предметної підсудності. Дії судді протягом розгляду справи були пов’язані з втручанням у внутрішні питання організаційної та господарської діяльності товариств – учасників корпоративного спору, мають ознаки участі судді в «рейдерських» схемах.

Чи може бути суддя за таких обстави притягнутий до дисциплінарної або іншої юридичної відповідальності? Якщо так, то яка процедура притягнення судді до відповідальності?

Варіант 7

Теоретичні питання:

1. Значення курсу "Судові та правоохоронні органи України" для вивчення інших юридичних дисциплін і формування студента-правознавця.

2. Вимоги щодо кандидатів на суддівські посади в Україні.

Задача

У місцевому суді при судовому розгляді цивільної справи про захист честі, гідності та ділової репутації місцевого бізнесмена були присутні представники громадськості та репортери. Представник правозахисної організації «Народний патруль» Макуха дістав блокнот і почав письмово фіксувати хід судового засідання. Журналіст місцевого телеканалу «Ера» Цюпа непомітно увімкнув портативний диктофон. Кореспондент всеукраїнської газети «Україна молода» Хорошко зробив декілька фотознімків залу судового засідання та складу суду, після чого за допомогою професійної апаратури розпочав відеозапис судового засідання. Побачивши дії вищезгаданих присутніх, суддя заборонив вищезазначеним особам фіксувати порядок судового розгляду, оскільки це відображається у протоколі судового засідання. У разі невиконання його вимог суддя пригрозив розглянути справу в закритому судовому засіданні.

Чи є законним таке рішення судді?

Варіант 8

Теоретичні питання:

1. Загальна характеристика принципів здійснення правосуддя в Україні.

2. Види судочинства в Україні.

Задача

Суддя місцевого суду Петренко, який був призначений на посаду безстроково, у процесі розгляду ряду справ допустився грубих помилок і порушення присяги судді.

Яка процедура і який уповноважений (уповноважені) органи вправі розглядати питання та приймати рішення про звільнення з посади цього судді? (м)

Варіант 9

Теоретичні питання:

1. Принцип законності та здійснення правосуддя виключно судами в Україні.

2. Правовий статус, структура, склад та компетенція Вищих спеціалізованих судів України.

Задача

Суддя місцевого суду Катиринчук відпрацювавши 5 років суддею, на посаду якого був призначений вперше, звільнився і перейшов на іншу роботу. Через три роки він звернувся із заявою до Вищої кваліфікаційна комісія суддів України з клопотанням про рекомендацію його кандидатури для обрання Верховною Радою України на посаду судді безстроково, надіславши необхідні документи.

Чи має право Катеринчук на таке звернення? Яке рішення може прийняти Вища кваліфікаційна комісія суддів України у даній ситуації?(м)

Варіант 10

Теоретичні питання:

1. Забезпечення в Україні права громадян на судовий захист та принцип рівності всіх перед законом та судом.

2. Верховний Суд України як вищий орган в системі судів загальної юрисдикції, його структура, склад та компетенція.

Задача

До голови місцевого суду Самсіна зі скаргою на суддю Гопіна звернулися потерпілий Борулько та його представник - адвокат Кінах. Вони скаржилися, що незважаючи на їх клопотання на знайомлення з протоколом судового засідання, заявлене у передбачений законом триденний строк, а ні після завершення 7 діб, що надані законом для виготовлення протоколу, а ні протягом трьох діб, що даються законом для ознайомлення з ним, їм не була надана можливість реалізації їх законного права. Лише за дві доби до завершення 15-денного строку на апеляційне оскарження вони отримали змогу ознайомитись з протоколом судового засідання, що унеможливило виконання усіх вимог до апеляційної скарги.

Оскільки скарги такого змісту на суддю Гопіна голова суду отримував неодноразово, та враховуючи, що згідно з процесуальним законом протокол судового засідання у суді першої інстанції веде секретар судового засідання і підписують головуючий та вказаний секретар, він вирішив притягнути до дисциплінарної відповідальності обох.

Судді Гопіну він оголосив зауваження, а секретареві судового засідання – догану, про що видав відповідний наказ.

Чи має право накладати дисциплінарні стягнення на суддю та секретаря судового засідання голова суду? Який вид повноважень здійснював голова місцевого суду щодо судді та секретаря судового засідання?

Варіант 11

Теоретичні питання:

1. Принцип (право) на одержання правової допомоги в Україні.

2. Організаційне забезпечення діяльності судів в Україні.

Задача

Голова апеляційного загального суду Мамалига вніс на затвердження зборів суддів апеляційного суду запропонований ним персональний склад судових палат. Збори суддів затвердили пропозицію голови суду.

Суддя Капшук, який після такого розподілу почав працювати у судовій палаті з цивільних справ, через декілька тижнів звернувся до голови суду з проханням перевести його до судової палати з кримінальних справ, оскільки його попередній досвід як судді і професійний та науковий інтерес більш пов’язані з розглядом кримінальних справ, ніж цивільних. Голова суду відмовив у проханні, мотивуючи тим, що існуючий персональний розподіл його, як керівника суду, задовольняє, він є оптимальним, оскільки враховує у міру можливості професійні якості і нахили усіх суддів, а не лише одного. Тоді суддя Капшук, керуючись Законом України “Про судоустрій і статус суддів”, звернувся до зборів суддів апеляційного суду області з проханням підтримати його бажання працювати у судовій палаті з кримінальних справ. Загальні збори суддів, вислухавши усі доводи судді Капшука та заперечення голови суду, дійшли висновку, за доцільніше суддю Капшука ввести у склад судової палати з кримінальних справ.

Чи були компетентними збори суддів у вирішенні питання, з яким звернувся до них суддя Капшук? Якими повноваженнями наділені збори суддів?

Варіант 12

Теоретичні питання:

1. Принципи публічності та гласності судового процесу в Україні.

2. Суддівське самоврядування в Україні.

Задача

Суд, приступив до розгляду кримінальної справи по обвинуваченню Кирилова і Губенка у скоєнні навмисного вбивства (ч.2 ст. 115 КК) у складі трьох професійних суддів та двох присяжних, врахувавши велику небезпеку злочину, міру покарання, яка передбачена за вчинене та клопотання Кирилова про розгляд справи за участю присяжних.

Губенко та його захисник заявили клопотання про те, що вони проти участі у складі суду присяжних, але їхнє клопотання судом не було задоволене.

Чи правильно був сформований склад суду? Чи правомірно поступив суд, відмовивши у клопотанні обвинуваченого Губенка і його захисника? (м)

Варіант 13

Теоретичні питання:

1. Принцип обов’язковості судових рішень в Україні.

2. Актуальні проблеми реформування судової системи України.

Задача

Робітники заводу «Атон» Макогін та Швайка за попередньою змовою викрали з цеху підприємства чотири автомобільні акумулятори, а також шість різних слюсарних інструментів та один газовий балон.

Місцевий суд розглянув матеріали кримінального провадження щодо цих осіб у приміщенні заводського клубу, де були присутні представники керівного складу заводу, цехів та робітники.

Чи мав право суд проводити судове засідання поза межами судового приміщення? Як цей факт ув’язується з принципом гласності і відкритості судового процесу? (м)

Варіант 14

Теоретичні питання:

1. Принцип незмінюваності складу суду за українським законодавством.

2. Організація діяльності та повноваження Конституційного Суду України.

Задача

Голова апеляційного загального суду Котигорошко вніс на затвердження зборів суддів апеляційного суду запропонований ним новий персональний склад судових палат. Збори суддів в основному затвердили пропозицію голови суду. Не було лише підтримано його пропозицію про переведення судді Гошовського із колегії судової палати з розгляду кримінальних справ до судової палати з розгляду цивільних справ.

Як у такій ситуації має поступити голова суду? Чи мали право збори суддів відмовити у вирішенні питання переводу судді Гошовського до іншої судової палати? (м)

Варіант 15

Теоретичні питання:

1. Мова судочинства в Україні.

2. Правовий статус суддів Конституційного Суду України.

Задача

Громадянин України Непийпиво (вік - 30 років), відпрацювавши два роки адвокатом, звернувся із заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням рекомендувати його на призначення суддею місцевого районного суду.

Чи дотримався Непийпиво порядку подачі заяви і чи мав він необхідні вікові та професійні дані для її розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України? Назвати вимоги до кандидатів на посади суддів, які встановлені законодавством України. Який порядок обрання та призначення на посаду суддів в Україні?

Варіант 16

Теоретичні питання:

1. Презумпція невинуватості – принцип правосуддя в Україні.

2. Правова регламентація здійснення судочинства у Конституційному Суді України.

Задача

Суддя місцевого загального суду, призначений вперше, до займання посади судді був одним із засновників юридичної фірми. Але, ставши суддею, він після робочого дня, а також у вихідні дні консультував постійних клієнтів фірми, які оплачували його послуги на банківський рахунок фірми.

Коли про це стало відомо, його запросили до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щоб або спростувати цю інформацію, або дати стосовно неї пояснення.

Суддя підтвердив правдивість інформації і пояснив, що він не бачить у його вчинках порушень закону:

– по-перше, він давав консультації поза приміщенням суду і не в робочий час, тобто на його службових обов’язках це ніяк не відбивалося;

 –по-друге, він консультував клієнтів з питань законодавства у сфері підприємницької діяльності, спори з яких, якщо такі виникають, розглядаються господарськими судами, а він працює у загальному місцевому і за внутрішньою спеціалізацією розглядає кримінальні справи;

– по-третє, у юридичній фірмі працюють тільки його син зі своєю дружиною, які ще не мають значного досвіду і тому не можуть консультувати зі складних питань права, що може відбитися на іміджі фірми, а звідси і на розмірах доходів, а існуюча ситуація дозволяє його сім’ї бути матеріально забезпеченою, а значить і він як суддя є більш незалежним, ніж його колеги.

Чи сумісна вказана діяльність зі статусом судді? Якщо ні, то яке рішення має прийняти кваліфікаційна комісія? Який орган і в якому порядку приймає рішення про несумісність?

Варіант 17

Теоретичні питання:

1. Суб’єкти та об’єкти права на конституційне подання до Конституційного Суду України.

2. Правовий статус професійних суддів, народних засідателів та присяжних в Україні.

Задача

4 вересня 2014 р. громадянин Часник подав заяву до територіального управління Державної судової адміністрації України про призначення його на посаду професійного судді вперше, а 22 вересня він передав до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України всі необхідні документи на заняття посади судді.

Територіальне управління Державної судової адміністрації України відмовило у прийнятті пакета документів.

На якій підставі громадянину Часнику було відмовлено в прийнятті документів? Яка процедура прийняття документів на заняття посади професійного судді вперше?

Варіант 18

Теоретичні питання:

1. Суб’єкти та об’єкти права на конституційне звернення до Конституційного Суду України.

2. Державна судова адміністрація України.

Задача

Голова Конституційного Суду України, знаходячись у лікарні на стаціонарному лікуванні, свої повноваження передав одному з членів суду, вважаючи, що він як найстарший за віком і, маючи достатній життєвий досвід, та належну професійну підготовку зможе краще, ніж будь-хто інший організувати роботу цього суду. Це рішення було оформлено письмовим наказом голови суду.

Чи вірно поступив Голова Конституційного Суду України в даній ситуації? Хто повинен замінити Голову Конституційного Суду України у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх посадових повноважень?(м)

Варіант 19

Теоретичні питання:

1. Порядок призначення та обрання суддів в Україні.

2. Гарантії незалежності суддів в Україні.

Задача

Суддя апеляційного суду м. Києва Корженко заключив трудовий договір про надання за винагороду юридичної допомоги торгівельному об'єднанню „Парасоля", яке розташоване у м. Бровари Київської області. Маючи достатній практичний досвід правозастосування, він у вільний від роботи час періодично надавав платні послуги з юридичних питань цьому торгівельному підприємству.

Дати правову оцінку роботі за сумісництвом судді Корженка. Якими видами діяльності заборонено займатися суддям у вільний від роботи час?(м)

Варіант 20

Теоретичні питання:

1. Правовий статус та види актів Конституційного Суду України.

2. Поняття, склад та компетенція Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Задача

Президент України, у зв'язку з тим, що Верховна Рада України призначила лише 2 –х членів Вищої ради юстиції України, своїм Указом призначив 4-х членів з умовою виконання одним з них обов'язків судді до визначення відповідної особи Верховною Радою України. Крім цього, в зв'язку з необхідністю формування корпусу суддів спеціалізованих судів, ввів до складу Вищої ради юстиції України за посадою на 2 роки Голову Вищого господарського суду України та керівника Фіскальної служби України.

Чи мав Президент України право на такі призначення членів Вищої ради юстиції? Хто, у відповідності з законом, входить за посадою до Вищої ради юстиції України?

Варіант 21

Теоретичні питання:

1. Правовий статус та компетенція Вищої ради юстиції України.

2. Принципи здійснення судочинства і правосуддя в Україні.

Задача

Вісім суддів Пленуму Верховного Суду України звернулися з поданням про розгляд питання на пленумі про недовіру Голові Верховного Суду України.

Чи вправі така кількість суддів ставити питання про розгляд на Пленумі Верховного Суду України питання про недовіру Голові Верховного Суду України? Який порядок розгляду такого питання на Пленумі Верховного Суду України?(м)

Варіант 22

Теоретичні питання:

1. Кваліфікаційна атестація суддів в Україні.

2. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні.

Задача

До конференції суддів загальних судів звернулась громадянка Заноза зі скаргою на дії судді місцевого суду Хомика.

У прийнятті такої скарги громадянці Занозі було відмовлено.

Чи була така відмова правомірною? Назвати повноваження конференцій суддів та порядок їх роботи.

Варіант 23

Теоретичні питання:

1. Органи суддівського самоврядування в Україні.

2. Поняття судочинства та правосуддя за законодавством України.

Задача

Голова обласної державної адміністрації звернувся до Президента України про ліквідацію одного районного місцевого суду у зв’язку з дуже низьким навантаженням і створення міжрайонного суду на базі сусіднього місцевого районного суду, який обслуговуватиме район, у якому буде ліквідований місцевий суд.

Чи є законним звернення голови державної обласної адміністрації про ліквідацію районного місцевого суду і реорганізацію місцевого суду в іншому районі? Якщо ні, то який порядок ліквідації і реорганізації загальних місцевих судів за законодавством України?

Змістовий модуль 2. Правоохоронні органи

Варіант 24

Теоретичні питання:

1. Поняття прокуратури. Місце прокуратури в системі гілок державної влади в Україні.

2. Поняття, задачі та функції органів юстиції України.

Задача

Сошенко, 27 років, після закінчення університету за напрямом підготовки «Правознавство», здобувши ступень бакалавра, два роки працював помічником адвоката. Відтак звернувся до прокуратури області із заявою про прийняття його на посаду прокурора, але отримав відмову через недостатній стаж практичної роботи за спеціальністю і відсутністю у нього ступеня магістра.

Які вимоги пред’являються до осіб, що претендують на посади прокурорів? Чи були у наведеному випадку підстави для відмови у прийняті на роботу Сошенка? (м)

Варіант 25

Теоретичні питання:

1. Поняття та форми прокурорського нагляду в Україні.

2. Система та структура органів юстиції України.

Задача

Заступник прокурора району Галапуз підтримував державне обвинувачення у місцевому суді у кримінальному провадженні щодо пограбування Несторенко. Після завершення процесу він, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК, вніс апеляцію на вирок суду із-за м’якості призначеного покарання обвинуваченому у даному злочині Ворошилову. Прокурор району відкликав апеляцію заступника прокурора району у зв’язку з тим, що це оскарження не було з ним узгоджено і він не вбачає необхідності такого оскарження.

Чи мав право прокурор району на таке рішення? Якщо ні, то хто мав право відкликати апеляцію заступника прокурора району? (м)

Варіант 26

Теоретичні питання:

1. Система та структура органів прокуратури України.

2. Міністерство юстиції України – вищий орган в системі органів юстиції України: структура та компетенція.

Задача

Колегія обласної прокуратури прийняла рішення з питання, що розглядалося на її засіданні. Після цього засідання прокурор області Непийпиво повідомив листом Генерального прокурора України про його результати, написавши, зокрема таке: “Незважаючи на те, що я був не згоден з цим рішенням, оскільки воно не може забезпечити підвищення належної якості прокурорського нагляду в області, я його приймаю для виконання тому, що підкоряюся волі більшості членів колегії, які були присутні на засіданні”.

Чи правильно поступив прокурор області у даній ситуації? Чи відповідають його дії вимогам принципів організації та діяльності органів прокуратури?

Варіант 27

Теоретичні питання:

1. Завдання та загальні функції прокуратури в Україні.

2. Державна виконавча служба у системі органів Міністерства юстиції України.

Задача

До прокурора району звернувся громадянин Лось з просьбою виділити йому працівника прокуратури, який би зміг захистити його конституційні права у суді під час розгляду цивільної справи. Це звернення він мотивував тим, що є інвалідом із-за захворювання на ревматоїдний артрит і втрати 75 % зору, а тому йому самому дуже важко пересуватися, а також читати й писати.

Прокурор району відмовив Лосю в його просьбі, пославшись на те, що прокуратура не виконує такі функції. Йому було запропоновано звернутися за допомогою до органів опіки та адвоката.

Дати правову оцінку діям прокурора. (м)

Варіант 28

Теоретичні питання:

1. Нотаріус, його основні права та обов’язки за законодавством України.

2. Система органів внутрішніх справ України.

Задача

Прокурор району підтримував державне обвинувачення у місцевому суді, який розглядав кримінальне провадження за обвинуваченням Гикавки у вчинені декількох розбійних нападів на громадян (ч. 1 ст. 187 КК). Після завершення розгляду суд виніс обвинувальний вирок, яким Гикавка був засуджений до 4-х років позбавлення свободи. Але прокурор оскаржив це рішення суду в апеляційному порядку мотивуючи свою позицію тим, що суд необґрунтовано оправдав Гикавку за двома епізодами пограбування громадян Дяченка і Тромименка.

Прокурор області відкликав цю апеляцію у зв’язку з тим, що ці два епізоди пограбування дійсно не знайшли належного підтвердження у суді.

Чи мав право вищестоящий прокурор на таке рішення? Хто може відмінити рішення прокурора району у даному випадку?(м)

Варіант 29

Теоретичні питання:

1. Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій в Україні.

2. Міністерство внутрішніх справ України як вищий орган в системі органів внутрішніх справ. Структура МВС України.

Задача

Рябокінь після проходження служби у Збройних Силах України звернувся із заявою до УМВС в області про прийняття його на роботу постовим міліціонером. Після спеціальної перевірки встановлено, що його рідний брат проживає в США і було відмовлено у прийомі на роботу в міліцію.

Чи є даний факт перепоною для прийому осіб на роботу в міліцію України?(м)

Варіант 30

Теоретичні питання:

1. Державна та приватна нотаріальна діяльність в Україні: розмежування компетенції.

2. Поняття, структура та принципи діяльності міліції Україні.

Задача

Прокурор області, враховуючи, що в одному із районів області дуже низький рівень злочинності, а тому навантаження у роботі районної прокуратуру не значні, видав наказ про її ліквідацію. Цим же наказом він створив міжрайонну прокуратуру на базі ліквідованої районної прокуратури та прокуратури суміжного району.

Чи є правомірними рішення прокурора області? Якщо наказ прокурора області є незаконним, то хто має право його відмінити? (м)

Варіант 31

Теоретичні питання:

1. Види нотаріальних дій та особливості їх вчинення в Україні.

2. Правовий статус та компетенція Національної гвардії України.

Задача

До прокурора району звернулася опікунська рада про те, що невідомі вчинили крадіжку із квартири неповнолітнього сироти Довгаленка. У зверненні йшлося про вирішення питань про розслідування цього факту і представлення інтересів неповнолітнього потерпілого на стадіях досудового і судового провадження за фактом крадіжки.

Як має поступити прокурор району? (м)

Варіант 32

Теоретичні питання:

1. Перспективи та проблеми реформування нотаріату в Україні.

2. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Служби зовнішньої розвідки України

Задача

Прокурор району видав наказ і притягнув до дисциплінарної відповідальності свого заступника, який, на думку прокурора, неналежним чином підтримував обвинувачення в кримінальному провадженні у місцевому суді, в результаті чого суд оправдав у цій справі грабіжника Лимонова.

Дати правову оцінку діям прокурора району. (м)

Варіант 33

Теоретичні питання:

1. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Служби безпеки України.

2. Поняття та задачі досудового слідства в Україні.

Задача

Студент 5-го курсу факультету заочної форми навчання юридичного факультету університету Бараболя звернувся до прокуратури області з проханням прийняти його на роботу прокурором. Протягом трьох років Бараболя працював юрисконсультом, характеризувався позитивно. Йому 25 років.

Чи може бути розглянуте питання про прийом Бараболі на роботу в органи прокуратури? Якщо ні, то які вимоги пред’являються до кандидатів на посаду прокурорських працівників?(м)

Варіант 34

Теоретичні питання:

1. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Управління державної охорони України.

2. Процесуальні строки та форми проведення досудового розслідування за КПК України.

Задача

До Міністерства юстиції України надійшла заява громадянина Паскудного, який є уповноваженим представником адвокатського об’єднання “Правозахисник”, із проханням зареєструвати зазначене адвокатське об’єднання. Для реєстрації були подані всі необхідні документи. При розгляді питання про реєстрацію було встановлено, що статутом цього адвокатського об’єднання передбачена можливість ведення підприємницької діяльності.

Яке законне рішення може бути прийняте Міністерством юстиції України у даній ситуації і чому?

Варіант 35

Теоретичні питання:

1. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

2. Проблеми та перспективи реформування органів досудового розслідування в Україні.

Задача

Шпак, який отримав вищу юридичну освіту, відповідний стаж роботи за спеціальністю, успішно склав кваліфікаційний іспит і йому було видано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Також Шпаку було видано реєстраційне посвідчення на право приватної нотаріальної діяльності.

На яких підставах і якими органами видаються вказані посвідчення та проводиться реєстрація приватної нотаріальної діяльності? В який строк після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний розпочати нотаріальну діяльність?

Варіант 36

Теоретичні питання:

1. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Державної прикордонної служби України.

2. Поняття адвокатури та адвокатської діяльності. Види та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

Задача

Адвокат Безпалько приймав участь як захисник у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні щодо Сліпченка, якому було об’явлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 251 КК. У процесі ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення, захисник виявив недостатність матеріалів, які характеризують підзахисного. Він направив лист за місцем роботи підзахисного з проханням надіслати довідку про нагороди та інші його заохочення.

Чи мав право захисник Безпалько на такий запит? Чи зобов’язане керівництво організації, де працював Сліпченко, надати таку інформацію захиснику?(м)

Варіант 37

Теоретичні питання:

1. Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

2. Загальна характеристика законодавства, що регулює здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Задача

Працюючи суддею місцевого районного суду, Пралько звернувся з заявою про звільнення його з посади, мотивуючи це тим, що він досяг 60-річного віку, не справляється повною мірою з прямими професійними обов'язками, оскільки одночасно працює у вільний від роботи час у приватній фірмі „Злагода", якій надає посильну юридичну допомогу.

Чи є заява судді Пралька підставою для припинення його повноважень і ким вирішується це питання? Які існують підстави для припинення повноважень судді? Якими видами діяльності дозволено, а якими заборонено займатися судді?

Варіант 38

Теоретичні питання:

1. Компетенція прокуратури зі здійснення нагляду за досудовим розслідуванням в Україні.

2. Компетенція органів Служби безпеки України зі здійснення досудового розслідування.

Задача

Місцевий районний суд виніс окрему ухвалу щодо адвоката Хершмана, який як захисник у кримінальному провадженні по обвинуваченню Добкіна у привласненні майна, здійснював умовляння свідків з метою домогтися дачі вигідних для захисту обвинуваченого показань.

Чи мав суд право на постановлення такого рішення.? Кому має бути спрямована для реагування вказана ухвала суду і яку відповідальність може понести адвокат Хершман? (м)

Варіант 39

Теоретичні питання:

1. Структура органів прокуратури в Україні.

2. Право на заняття нотаріальною діяльністю в Україні.

Задача

Галушці було об’явлено про підозру у вчиненні пограбування Мішашиної. Батьки заключили договір про захист свого сина у кримінальному провадженні з адвокатом адвокатського об’єднання «Горленко і К» Юзифовичем. У процесі здійснення захисту Галушки на досудовому розслідуванні захисник Юзефович написав запит директору приватного підприємства про видачу довідки про зарплату за останні два роки його підзахисного Галушки, який до цього там працював менеджером.

Чи мав право адвокат на такий запит і чи зобов’язаний керівник приватного підприємства надавати адвокату такі дані?(м)

Варіант 40

Теоретичні питання:

1.Організація нотаріату в Україні.

2. З’їзд адвокатів України.

Задача

На колегії обласної прокуратури було розглянуто питання про стан підтримання державного обвинувачення прокурорами у судах. За результатами слухань прокурор області запропонував членам колегії відповідний проект рішення колегії з вказаного питання, але за нього проголосувало лише, чотири із 9 членів колегії. Решта членів колегії утрималися від голосування. Незважаючи на це прокурор області підписав рішення колегії і направив у відповідні органи та підрозділи прокуратури для виконання.

Чи правильно вчинив прокурор області? Чи дотримався він вимог щодо колегіальності у прийняті таких рішень членами колегії обласної прокуратури?(м)

Варіант 41

Теоретичні питання:

1. Державна реєстраційна служба України.

2. Правові засади діяльності адвокатури в Україні.

Задача

Прокурор області за результатами перевірки за скаргою помічника прокурора району Швеця відмінив наказ прокурора району про притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності.

Дати правову оцінку діям прокурора області та прокурора району. Чи має право прокурор області на таке рішення? (м)

Варіант 42

Теоретичні питання:

1. Державна виконавча служба України.

2. Контроль і нагляд за діяльністю СБ України.

Задача

На підставі успішно складених екзаменів у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату України Порхалюк отримав свідоцтво про право на заняття нотаріального діяльністю, але на протязі 3 років і 7 місяців не міг влаштуватися на роботу.

Чи має право Порхалюк використати вказане свідоцтво для подальшого пошуку місця працевлаштування у нотаріальній структурі? (м)

Варіант 43

Теоретичні питання:

1. Вища ревізійна комісія адвокатури в Україні.

2. Кадри органів СБ України.

Задача

На підставі успішно складених екзаменів у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату України Горбуля отримав свідоцтво про право на заняття нотаріального діяльністю. Він звернувся із заявою до однієї із приватних нотаріальних структур про працевлаштування нотаріусом, але йому було відмовлено. Керівником цієї нотаріальної організації Горбулі було повідомлено, що він складав іспити на право займатися нотаріальною діяльністю у державній структурі, яка підпорядкована Міністерству юстиції України. Оскільки він звернувся про працевлаштування до приватної структури, то вона самі проводить атестацію нотаріусів і видають відповідний документ.

Чи є законними вимоги керівника приватної нотаріальної структури? Чи має право Горбуля оскаржити таке рішення цього керівника і кому? (м)

Варіант 44

Теоретичні питання:

1. Основні напрямки діяльності й повноваження органів СБ України.

2. Гарантії адвокатської діяльності в Україні.

Задача

Працюючи суддею місцевого районного суду, Калач звернувся з заявою про звільнення його з посади, мотивуючи це тим, що він досяг 60-річного віку і не справляється повною мірою з прямими професійними обов'язками, оскільки хворіє на діабет і часто потребує лікування в стаціонарних умовах лікувального закладу.

Чи є заява судді Пралька підставою для припинення його повноважень? Якщо так, то яка процедура вирішення цього питання?(м)

Варіант 45

Теоретичні питання:

1. Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

2. Статус нотаріуса в Україні.

Задача

На підставі успішно складених екзаменів у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату України Порхалюк отримав свідоцтво про право на заняття нотаріального діяльністю, але на протязі 2-х років не зміг влаштуватися на роботу нотаріусом.

Чи має право Порхалюк використати вказане свідоцтво для подальшого пошуку місця працевлаштування у нотаріальній структурі і до якого часу? (м)

Варіант 46

Теоретичні питання:

1. Сутність, мета і завдання прокурорського нагляду в Україні.

2. Єдиний реєстр адвокатів України.

Задача

Місцевий районний загальний суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Кошкіна у скоєні умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України). Враховуючи велику небезпеку злочину та клопотання обвинувачених, у складі суду брали участь троє професійних суддів. Кошкін і його адвокат з самого початку судового засідання заявляли клопотання про залучення до складу суду ще двох присяжних, але їм у цьому судом було відмовлено.

Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу? Чи правильно поступив суд, відмовивши Кошкіну і його захиснику у їх клопотаннях (м)

Варіант 47

Теоретичні питання:

1. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні.

2. Мета і завдання прокурорського нагляду в Україні.

Задача

На підставі успішно складених екзаменів у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату України Вареник отримав свідоцтво про право на заняття нотаріального діяльністю і звернувся до однієї із приватних нотаріальних контор про працевлаштування, але йому було повідомлено тому, що він має ще підтвердити свою кваліфікацію шляхом здачі іспитів комісії цієї приватної структури.

Чи правомірні вимоги були пред’явлені до Вареника? Чи потрібно ще раз підтверджувати право на заняття нотаріальною діяльністю при працевлаштуванні? (м)

Варіант 48

Теоретичні питання:

1. Правові основи діяльності прокуратури в Україні.

2. Право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні.

Задача

На колегії Генеральної прокуратури України розглядалося питання про дотримання законності при проведенні досудового розслідування в органах внутрішніх справ України.

Колегія прийняла рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника Головного слідчого управління МВС України за неналежне керівництво слідчими підрозділами органів внутрішніх справ та допущені порушення закону підлеглими і оголосити йому сувору догану.

Чи є правомірним рішення колегії Генеральної прокуратури України? (м)

Варіант 49

Теоретичні питання:

1. Функції прокуратури в Україні.

2. Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

Задача

З адвокатом Квашею було укладено угоду про участь захисником у кримінальному проводженні щодо Сапожникова, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Слідчий заявив захиснику Кваші, що процесуальні строки у справі наближаються до завершення, а тому запропонував узгоджувати з ним свій план зустрічей з підозрюваним, який утримується під вартою, щоб мінімізувати кількість таких зустрічей і не перешкоджати в проведенні запланованих слідством завершуючих слідчих дій. Окрім цього, слідчий пояснив захиснику, що він, а не захисник несе персональну відповідальність за дотримання строків розслідування. Кваша у відповідь заявив слідчому, що він як захисник має право без обмежень зустрічатися зі своїм підзахисним.

Дати правову оцінку конфлікту між цими суб’єктами кримінального провадження.(м)

Варіант 50

Теоретичні питання:

1. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді за законодавством України.

2. Допуск адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Задача

Місцевий районний загальний суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Самоєдова у скоєні умисного вбивства у стані сильного душевного хвилювання (ст.116 КК України). Враховуючи велику небезпеку злочину та клопотання обвинувачених, у складі суду брали участь три професійних судді та два присяжних.

Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув цю справу? (м)

Варіант 51

Теоретичні питання:

1. Зупинення та поновлення права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

2. Функції та завдання податкової міліції в Україні.

Задача

4 вересня 2014 року Мурахоїд подав заяву до Кваліфікаційної комісії суддів України про призначення його на посаду професійного судді вперше, а 22 вересня він передав до управління юстиції за місцем проживання всі необхідні документи на зайняття посади судді. Управління юстиції відмовилося прийняти документи Мурахоїда.

На якій підставі громадянину Мурахоїду було відмовлено в прийнятті документів? Який порядок подання документів на зайняття посади професійного судді вперше?(м)

Варіант 52

Теоретичні питання:

1. Функції та завдання Управління державної охорони України.

2. Адвокатська таємниця за законодавством України.

Задача

Голомоз був прийняти на службу в Управління державної охорони України. Через деякий час стало відомо, що він у вільний від служби час займається приватною охоронною діяльністю (особистий охоронець керівника приватного підприємства) без офіційного працевлаштування.

Чи мав Голомоз право на таку діяльність? Як має поступити керівництво Управління державної охорони України у такій ситуації?(м)

Варіант 53

Теоретичні питання:

1. Статус слідчого в Україні.

2. Адвокатський запит за законодавством України.

Задача

Підозрюваний Неїжсало був заарештований і поміщений у СІЗО у зв’язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про перевищення ним службових повноважень. Перебуваючи в СІЗО він відмовився від їжі, яку йому подавали у цій установі. Він звернувся до начальник СІЗО з вимогою дозволити отримувати передачі з продуктів харчування від дружини та інших родичів. Одночасно він просив окрему камеру для перебування, яку обладнати столом, стільцем і холодильником для зберігання продуктів.

Як у такій ситуації має поступити начальник СІЗО? Чи має право заарештований на такі умови утримання в СІЗО?(м)

Варіант 54

Теоретичні питання:

1. Система та структура органів внутрішніх справ України.

2. Органи адвокатського самоврядування в Україні.

Задача

Після обрання Президентом України Петренка його сину надали охорону зі співробітників Управління державної охорони України. Останній відмовився від послуг охорони.

Чи мав право так поступити син Президента України? Якщо ні, то які заходи повинні бути вжиті Управлінням державної охорони України?(м)

Варіант 55

Теоретичні питання:

1. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в міліцію України.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в Україні.

Задача

Місцевий районний загальний суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Кишки, Кордупля та інших у скоєні умисного вбивства з хуліганських спонукань (п.7 ч 2 ст.115 КК). Враховуючи велику небезпеку злочину та клопотання обвинувачених, у складі суду брали участь три професійних судді та два присяжних.

Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу? (м)

Варіант 56

Теоретичні питання:

1. Вища ревізійна комісія адвокатури в Україні.

2. Функції та завдання Служби зовнішньої розвідки України.

Задача

Місцевий районний загальний суд розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Сало у скоєні нею умисного вбивств своєї новонародженої дитини (ст.117 КК). Враховуючи велику небезпеку злочину та клопотання обвинуваченої, у складі суду брали участь три професійних судді та два присяжних.

Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу? (м)

Варіант 57

Теоретичні питання:

1. Рада адвокатів України.

2. Функції та завдання Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Задача

Нотаріус Галапуза, посвідчуючи документи про трудовий стаж Калетника, звернувся з листом до дирекції заводу, де починав свою трудову діяльність останній, з просьбою видати довідку про період його роботи на підприємстві, займані посади та розміри заробітної плати.

Чи має право нотаріус на такий  запит і чи зобов’язаний керівник підприємства відповідати на його звернення? Якими нормативними актами врегульовані ці питання?(м)