Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Международное право \ 3018. Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 9

Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 9

« Назад

Код роботи: 3018

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Варіант 9

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Ознайомтеся із низкою наукових статей наступних авторів:

Розенфельд М., Шайо А. Распространение либерального конституционализма: изучения права на свободу слова в новых демократиях / М. Розенфельд, А. Шайо.// СКО. – 2007. – № 1 (58);

Мазманян А. Выбор оптимальных институтов: взгляд на строительство демократии в постсоветских странах / А. Мазманян // СКО. – 2007. – № 2 (59);

Франкенберг Г. Критические сравнения. Попытка оживить сравнительное правоведение / Г. Франкенберг // Сравнительное конституционное право. – 2004. – № 3; № 4;

Осятынский В. Парадоксы конституционного заимствования / В. Осятынский // Сравнительное конституционное право. – 2004. – № 3;

Шеппели К. Л. Конституционализм заимствования и отвержения: изучение кроссконституционного влияния с помощью негативных моделей / К. Л. Шеппели // Сравнительное конституционное право. – 2005. – № 3.

Сформулюйте свій погляд на проблему сумісності ліберальних цінностей, які лежать в основі класичного конституціоналізму, із традиційним укладом суспільства постсоціалістичних країн, зокрема, України. З якими проблемами, що породжують негативний вплив на ефективність та ступінь легітимності владних інститутів, стикнулася Україна на шляху до становлення й утвердження конституціоналізму? На Вашу думку, ті процеси конституційного реформування, що відбуваються в нашій державі, здатні вирішити ці проблеми? Свої відповіді аргументуйте посиланнями на доктринальні позиції вищезазначених вчених.

2. У Рішенні КСУ № 15-рп/2004 від 02.11.2004 р. Конституційний Суд України дає визначення верховенства права як панування права у суспільстві. Це дуже абстракте поняття не є сталим, доктрина верховенства права трансформується як конституційними судами країн, так і Європейським судом з прав людини за рахунок таких компонентів, як пропорційність, правова визначеність (Рішення КСУ № 13-рп/2001 від 10.10.2001 р., № 5-рп/2005 від 22.09.2005 р.), збереження сутності змісту основного права (Висновок КСУ № 1-в/2001 від 14.03.2001 р.; рішення КСУ № 5-рп/2005 від 22.09.2005 р.), які є надбаннями соціальної концепції права. Проаналізуйте правові позиції Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини (наприклад, Єлоєв проти України (Заява № 17283/02) від 6 листопада 2008 р.), які конкретизують ці компоненти. Результати викладіть у вигляді таблиці.

3. Сучасну концепцію конституціоналізму важко уявити без ідеї особливої правової охорони конституції, конституційного контролю нормативних актів. З іншого боку, протягом останніх років Конституційний Суд України часто звинувачували у заангажованості, прийнятті рішень «на користь» владних суб’єктів (наприклад, за квотою яких призначалися судді). З огляду на це актуальним є питання про забезпечення незалежності Конституційного Суду та суддів, які його складають. То ж на підставі аналізу нововведень до Конституції України (а саме Розділу ХІІ), з’ясуйте, які кроки на шляху до незалежності КСУ пропонують внести члени Робочої группи з питань правосуддя Конституційної Комісії (щодо порядку призначення, складення присяги, надання згоди на затримання та припинення повноважень Суддів), і проаналізуйте їх з урахуванням Висновку Венеціанської комісії щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя від 24 липня 2015 р. № 803/2015.

(http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)016-e).