Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Международное право \ 3012. Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 3

Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 3

« Назад

Код роботи: 3012

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Варіант 3

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Чи погоджуєтеся Ви із тим, що суттєвий вплив на конституційну традицію України здійснює зовнішнє середовище (міжнародні організації, наднаціональні інститути, правова система Ради Європи тощо)? Чи можна це вважати позитивним явищем? У контексті цього питання проаналізуйте зміст статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Ознайомтеся із Постановою Конституційного суду РФ від 14.07.2015 р. № 21-П (у справі про застосування в Росії рішень Європейського Суду з прав людини). Чи вважаєте Ви обґрунтованою правову позицію російського органу конституційного контролю? Свою позицію поясніть.

2. Концепція конституціоналізму базується на ідеї сприйняття права як нейтрального інструмента забезпечення певних конституційних цінностей (свободи, рівності, справедливості та поваги гідності). У конституційній юриспруденції цінності відіграють важливу роль у визначенні співвідношення між різними групами інтересів як засадничих умов для доступу особи до певних соціальних благ (баланс інтересів). Проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2009 від 03.02.2009 р. у справі про різницю у віці між усиновлювачем та дитиною й окремі думки суддів В. Кампо, М Маркуша, Ю. Нікітіна та з’ясуйте, на яких цінностях базується філософія рішення № 3-рп/2009 та позиції Суддів, чим пояснюється різниця у розумінні питань забезпечення інтересів? Яким чином в рішенні № 3-рп/2009 спостерігається кореляція між конституційними цінностями?

3. Розгляньте три етапи розвитку політичних партій за німецьким соціологом М. Вебером: етапу аристократичних угрупувань, етапу політичних клубів та етапу існування сучасних масових партій (Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: навч. посібник / Ю. Р. Шведа.. – Львів: Тріада плюс, 2004. – С. 49–76). У чому полягає принцип автономії політичних партій від держави? У цьому контексті проаналізуйте Закон від 8 жовтня 2015 р. № 731-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», який передбачає запровадження державного фінансування статутної діяльності політичних партій (виборчий список яких на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України отримав не менше 2 відсотків голосів виборців).