Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Международное право \ 3010. Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 1

Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 1

« Назад

Код роботи: 3010

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Варіант 1

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Ознайомтеся із монографією М. Савчина «Конституціоналізм і природа конституції» (Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: монографія / М. В. Савчин.. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – С. 20), де наведені позиції Л. Генкіна та Дж. Сарторі щодо елементів конституціоналізму. Порівняйте підходи авторів і поясніть, чим, на Вашу думку, обумовлені розбіжності у наведених переліках складових конституціоналізму. Чи пов’язано це із розрізненням моделей (типів) конституціоналізму? Які моделі конституціоналізму виокремлюють? У чому полягає їх сутність?

2. Ознайомтеся із Висновком Венеціанської Комісії Ради Європи № 339/2005 щодо Закону про внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 р., схваленим на 63-ій пленарній сесії 10–11 червня 2005 р. З огляду на зауваження Комісії, систематизуйте вади інституційної моделі влади в Україні (елементи імперативного мандата народного депутата, розбалансована процедура формування уряду, вірогідність обструкції міністрів, що призначаються за поданням Президента, відсутність конструктивного вотуму недовіри тощо). Результати викладіть у вигляді таблиці із своїми коментарями.

3. Сучасний конституціоналізм виходить, зокрема, з ідеї про ієрархію правових норм, яка була обґрунтована у працях позитивістів (наприклад, Г. Кельзена, Л. Харта). З цього приводу Конституційний Суд сформулював висновок, що у «правовій державі існує сувора ієрархія нормативних актів, відповідно до якої постанови та інші рішення органів виконавчої влади мають підзаконний характер і не повинні викривляти сутність і зміст законів» (Рішення КСУ № 9-рп/2001 від 19.06.2001 р.). Верховною Радою VI скликання розглядався законопроект про нормативно-правові акти (реєстр. № 7409, альтернативний законопроект – № 7409-1), але так і не був прийнятий. Проаналізуйте це питання і результати викладіть у вигляді схеми, яка відображатиме систему нормативно-правових актів за юридичною силою. Правильність свого підходу щодо розташування актів на відповідних сходинках цієї ієрархії обґрунтуйте посиланнями на акти КСУ (наприклад, Рішення КСУ № 4-зп від 03.10.1997 р., Рішення КСУ № 3-рп/2002 від 12.02.2002 р.), вищезазначені проекти законів та доктринальні джерела.