Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Международное право \ 3009. Індивідуальна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 11

Індивідуальна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 11

« Назад

Код роботи: 3009

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Варіант 11

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Оберіть правильну відповідь: Парламентар - це:

а) особа з «білим» прапором, уповноважена вступити в переговори з супротивником;

б) будь-яка особа, яка несе «білий» прапор;

в) особа, у «білому» одязі, яка уповноважена вступити в переговори з супротивником;

г) голова комітету законодавчого органу, що уповноважений від імені своєї держави вести переговори на вищому рівні про припинення війни;

д) особа, що відповідає за мирне врегулювання спору.

2. Оберіть правильні відповіді: Забороненими засобами ведення війни є:

а) застосування бактеріологічної зброї;

б) невибіркове ведення військових дій;

в) використання окремих видів звичайної зброї;

г) застосування лазерної зброї;

д) застосування хитрощів.

3. Визначте види діяльності на користь миру за критерієм коерцитивності:

1. операції з переконання до миру;

2. операції з приневолення до миру;

3. операції з приборкування до миру.

а) відзначаються відсутністю у керівництва місії власних ресурсів, потрібних для імплементації волі світової спільноти, виражаються у вигляді загрози звернення до компетентних міжнародних інститутів стосовно негайного застосування сили;

б) проводяться на етапах зародження та дозрівання конфлікту, спрямовані на переконання сторін, що беруть участь у конфлікті, у його розв’язанні виключно мирними засобами;

в) займають маргінальне положення між діяльністю з відновлення міжнародного миру і підтримання міжнародного миру та базуються на використанні власних сил і засобів.

4. Визначте вірність твердження: «Обмеження у застосуванні отруєної зброї були ведені у Давній Індії»:

А. Вірно;

Б. Невірно.

5. Оберіть правильну відповідь: Підставою припинення міжнародного договору не є:

а) закінчення строку його дії;

б) денонсація;

в) анулювання;

г) виконання зобов’язань за договором;

д) парафування.

6. Виберіть правильну відповідь: Міжнародним договором, що починає діяти з моменту початку бойових дій є:

а) Конвенція про право міжнародних договорів;

б) Конвенція про захист жертв війни;

в) Загальна Декларація прав людини;

г) Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього;

д) Конвенція про припинення злочину апартеїда і покарання за нього.

7. Виберіть правильну відповідь: Формою припинення військових дій є:

а) делімітація;

б) тимчасове перемир’я;

в) окупація;

г) колонізація,

д) декларація.

8. Оберіть правильну відповідь: Термін «новація» означає:

а) укладення державами-учасницями нового договору з тих самих питань;

б) укладення подібного договору новими сторонами;

в) внесення змін до чинного договору, яким створюється нове правило поведінки;

г) підписання тими ж учасниками нового договору з інших питань;.

д) скасування чинних договорів і розробка нових міжнародних договорів.

9. Визначте, які міжнародно-правові документи становлять «право Женеви»:

а) усі чинні Женевські конвенції у міжнародному праві;

б) Женевська конвенція про захист жертв війни 1949 р.;

в) міжнародні договори, укладені Швейцарією;

г) Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях 1949 р.,

д) Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, які потерпіли аварію корабля із складу збройних сил на морі 1949 р.

10. Визначте, які права не властиві некомбатантам:

а) на повагу до їх особистості і честі;

б) збереження цивільної правоздатності;

в) доступу до місцевих органів влади і самоврядування;

г) брати участь у переговорах з командуванням воюючої сторони;

д) бути забезпеченими необхідним одягом і медичною допомогою, питною водою і їжею у достатній кількості.

Аналітичні завдання

1. Введення «блакитних касок» (військ ООН) на Близький Схід в 1957 р. і в Конго в 1960 р. підняло проблему правомірності з точки зору Статуту ООН миротворчих операцій, організованих ООН унаслідок неможливості виконати положення Глави 7, що передбачає формування збройних сил ООН постійного базування. СРСР і Франція заперечували обов'язковий порядок фінансування цих операцій. Рішення про проведення таких операцій приймається Радою Безпеки ООН.

Міжнародний суд ООН повинен був дати консультацію з питання, чи є витрати на фінансування цих операцій «витратами Організації» в контексті ст. 17 Статуту ООН.

Стаття 17 Статуту ООН: «1. Генеральна Асамблея розглядає і затверджує бюджет Організації.

2. Члени Організації несуть її витрати...».

Сформулюйте текст консультативного висновку Міжнародного суду ООН.

3. Проанализируйте формулировки конституций различных стран с позиций регулирования вопросов соотношения международного и внутригосударственного права.

Дайте комментарий, какая формулировка вам представляется более обоснованной и почему.