Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданская оборона \ 2747. Розрахункова робота Оцінка захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях - Варіант №14

Розрахункова робота Оцінка захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях - Варіант №14

« Назад

Код роботи: 2747

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Цивільний захист

Тема: Оцінка захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях - Варіант №14

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ЗАВДАННЯ 1. Оцінка захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях

1.1. Короткі теоретичні відомості та дані для обрахунку

Вихідні дані для виконання завдання 1

1.2. Оцінки захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях

Висновки

ЗАВДАННЯ 2. Прогнозування масштабів і наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах

2.1. Короткі теоретичні відомості та дані для обрахунку

Вихідні дані для виконання завдання 2

2.2. Оцінки хімічної обстановки

Висновки

ЗАВДАННЯ 3. Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС

3.1. Короткі теоретичні відомості

3.2. Оцінки радіаційної обстановки після аварії на АЕС

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

ЗАВДАННЯ 1. Оцінка захисту персоналу об’єкту господарювання в надзвичайних ситуаціях

Вихідні дані для виконання завдання 1

№ варіанта

Кількість персоналу зміни, осіб

Площа приміщень для укриття, м2

Висота приміщень h, м

Кількість ФВК

n, шт.

Аварійний запас води В, л

Максимальна тривалість укриття

Тмакс, діб

основних

 

допоміжних

 

14

170

77

10

2,4

2

1800

2

Оцінити, чи забезпечується надійний захист персоналу в наявній захисній споруді під час можливих аварій. Вихідні дані для розрахунку:

1. Чисельність персоналу працюючої зміни – 170 осіб

2. Характеристика сховища:

а) площа приміщень для тих, хто укривається – 77 м2;

б) площа допоміжних приміщень – 10 м2;

в) висота приміщень – 2.4 м.

3. Кількість ФВК – 2 шт.

4. Аварійний запас води – 1800 л.

5. Максимальна запланована тривалість перебування людей у сховищі – 2 доби.

ЗАВДАННЯ 2. Прогнозування масштабів і наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах

Вихідні дані для виконання завдання 2

№ п/п

Тип

СДОР

Кількість СДОР

Метео-рологічні умови

Швидкість вітру, м/с

Відстань ХНО до ОНГ, км

Наявність обвалу-вання

Висота піддону, м

Час від початку аварії, год.

Азимут ОНГ, град.

Азимут вітру, град

Кількість працюю-чих

Забезпе-ченість ЗІЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Аміак (ізотермічне зберігання)

25

Хмарно, ніч, 00С

2,2

6

-

-

1

65

15

120

90

Примітка. Під час розрахунків всі речовини використовувати у вигляді рідини.

В 0200 на хімічно небезпечному об’єкті внаслідок аварії зруйновано ємність, в якій містилось 25 т аміаку. Ємність не обвалована. На відстані 6 км від ХНО по азимуту 65º знаходиться підприємство харчової промисловості. На підприємстві працює 120 осіб, забезпеченість протигазами – 90%. Час від початку аварії – 1 год.

Метеорологічні умови: хмарно, ніч, швидкість вітру 2.2 м/с, напрямок вітру (азимут) 65º, температура повітря 0ºС.

Визначити:

- тривалість дії фактора зараження;

- повну глибину та площу зони хімічного зараження;

- час підходу хмари зараженого повітря до об’єкта харчової промисловості;

- можливі втрати виробничого персоналу.

Нанести на схему зону хімічного зараження.

ЗАВДАННЯ 3. Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС

Внаслідок аварії на АЕС стався викид в атмосферу радіоактивних речовин реакторного походження.

Вихідні дані:

Час початку аварії

19год 00хв

Час початку роботи (входження в зону зараження)

21год 00хв

Час доби

ніч

Хмарність

відсутня

Швидкість вітру на висоті 10м (V10), м/с

2,1

Напрямок середнього вітру (азимут), °

270

Виміряний рівень радіації на початку роботи , рад/год

13

Час виконання робіт на зараженій території Т, год.

2

Установлена доза радіації Dзад, рад

12

Тип реактора

ВВЕР-1000

Частка викинутих в атмосферу радіоактивних речовин (РР), %

3

Коефіцієнт ослаблення дози опромінювання Косл.

1

Зведена команда протирадіаційного і хімічного захисту (ЗвКПР і ПХЗ) повинна провести рятувальні та інші невідкладні роботи (РіНР) на відкритій території в зонах зараження.

Визначити:

- розміри зон радіоактивного забруднення місцевості та зобразити їх графічно.

- дозу радіації, яку може отримати особовий склад ЗвКПР і ПХЗ, що буде працювати в зонах радіоактивного забруднення.

- потужність дози (рівень радіації) на заданий час.

- допустимий час перебування ЗвКПР і ПХЗ у зонах радіоактивного забруднення.

- допустимий час початку роботи ЗвКПР і ПХЗ у зонах радіоактивного забруднення.

- визначити відвернуту дозу радіації за час, який пройшов після аварії.

Зробити висновки, а саме написати які невідкладні контрзаходи залежно від найнижчих меж та рівня безумовної виправданості.

Отже, особовий склад ЗвКПР і ПХЗ може виконувати РіНР у зоні надзвичайно небезпечного зараження. За дві годин робота ЗвКПР і ПХЗ може отримати дозу опромінення 8,9 рад, що не перевищує =10рад.

Роботу можна розпочинати через 3,05 год. після аварії.

1. Довідник з цивільної оборони (з питань захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях мирного часу) / За ред. Міговича Г.Г. – Київ: ЗАТ «Укртехногрупа», 2001. – 288 с.

2. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. Г.П. Демиденко. – К.: Вища школа, 1987. – 256 с.

3. Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (руйнуваннях) на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті (РД 52.04.253-90) – Москва: Держгідромет СРСР, 1991.

4. Мігович Г.Г. та ін. Сильнодіючі отруйні речовини. – Київ: ЗАТ «Укртехногрупа», 2001. – 150 с.

5. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення: Навчальний посібник / За ред. С.П. Сонько. – Львів: Магнолія Плюс. – 2006, 232 с.

6. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К.: Видавництво «Основа», 1998. - 534 с.

7. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2007. — 488с.

8. Цивільна оборона: Підручник / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик; За ред. полковника П.І. Кашина. – Львів: ПП «Василькевич К.І.», 2005. – 340 с.

9. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006– 438 с.

10. Норми радіаційної безпеки України «НРБУ–97». –К: МОЗ України, 1997.

11. Навчально-методичні матеріали з питань радіаційної безпеки на підприємствах харчової промисловості для студентів всіх спец. всіх форм навчання. К. КТІХП. 1993 – 63с.

12. Методика выявления и оценки радиационной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций / Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. – М., 1989.

Детальніше дивіться методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Цивільний захист