Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інтелектуальна власність - 40 питань

« Назад

Код роботи: 1903

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інтелектуальна власність

Тема: 40 питань

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Поняття права інтелектуальної власності у об’єктивному та суб’єктивному сенсі

2. Система виключних прав (права інтелектуальної власності)

3. Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види

4. Поняття авторського права. Суб’єкти авторського права

5. Об’єкти авторського права, їх види. Ознаки об’єктів авторського права. Твори, які не є об’єктами авторського права

6. Загальна характеристика суб’єктивного авторського права

7. Особисті немайнові та майнові авторські права

8. Поняття суміжних прав. Виникнення суміжних прав

9. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав, їх види. Ознаки об’єктів суміжних прав

10. Строки охорони авторських прав. Строк охорони суміжних прав

11. Поняття контрафактних порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав

12. Поняття патентного права, його об’єкти та суб’єкти

13. Поняття патенту, його види і строки дії

14. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка

15. Порядок захисту патентних прав

16. Поняття правової охорони засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу, товарів та послуг

17. Поняття комерційного найменування, його структура

18. Загальна характеристика майнових прав на комерційне найменування

19. Порядок захисту права на комерційне найменування

20. Поняття торговельної марки, її функції та види

21. Суб’єкти права на торговельну марку

22. Загальна характеристика суб’єктивних прав та обов’язків, що випливають із свідоцтва на торговельну марку

23. Порядок захисту права на торговельну марку

24. Поняття географічного зазначення, його види

25. Загальна характеристика суб’єктивних прав та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого географічного зазначення

26. Порядок захисту права на географічне зазначення

27. Поняття комерційної таємниці, її ознаки

28. Зміст майнових прав на комерційну таємницю

29. Порядок захисту права на комерційну таємницю

30. Поняття компонування інтегральної мікросхеми

31. Зміст майнових прав на компонування інтегральної мікросхеми

32. Порядок набуття права на компонування інтегральної мікросхеми

33. Порядок захисту права на компонування інтегральної мікросхеми

34. Поняття сорту рослин і породи тварин

35. Зміст майнових прав на сорт рослин, породу тварин, засвідчених патентом

36. Порядок патентування нових сортів рослин, пород тварин

37. Строк чинності майнових прав на сорт рослин, породу тварин

38. Порядок захисту права на сорт рослин, породу тварин

39. Загальна характеристика договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

40. Ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної власності. Види ліцензій