Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Исследование операций \ 965. Індивідуально-консультаційна робота з курсу Дослідження операцій - Варіант 16

Індивідуально-консультаційна робота з дисципліни Дослідження операцій - Варіант 16

« Назад

Код роботи: 965

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Дослідження операцій

Тема: Варіант 16

Кількість сторінок: 1

Дата виконання: 2016

Ціна: 300 грн (за Excel)

Індивідуально – консультативна робота – це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально – консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, що винесені на поточний контроль тощо.

Індивідуальне завдання виконується на практичному матеріалі конкретного підприємства чи установи. Загальний обсяг звіту з індивідуального завдання повинен складати 10-12 сторінок друкованого тексту формату паперу А4. Для друкованої роботи шрифт повинен відповідати 14 розміру текстового редактора Word. До звіту повинні входити:

- титульний лист;

- зміст;

- пояснювальна записка (анотація автора) з обґрунтуванням обраної теми;

- текст, згідно змісту;

- список літератури, яка була використана під час роботи над обраною темою, за стандартною формою;

- висновки автора.

У пояснювальній записці потрібно розкрити актуальність обраної теми, навести інформацію про роль та місце інформаційних систем в управлінні господарством. Головна частина звіту з індивідуальної роботи – це інформація про дослідження предметної області та обґрунтування проектних рішень, до якої можуть входити наступні питання:

1. Характеристика, зміст та постановка задачі.

2. Алгоритм розв'язування задачі згідно теми індивідуального завдання.

3. Iнформацiйне забезпечення системи.

4. Технологія розв'язку задачі та результати обробки даних.

5. Висновки.

6. Додатки.

Варіанти завдань

Задача 1

Із листів металу розміру mxn необхідно виготовити N заготовок розміру m1xn1 та М заготовок розміру m2xn2. Скласти модель оптимізації розкроювання металу за мінімумом загальних відходів.

Б965, 1

Б965, 2

Задача 2

Розподілити роботи таким чином, щоб мінімізувати тимчасові витрати на виконання всіх робіт за умови, що кожен з претендентів отримає одну і тільки одну з робіт. Матриця тимчасових витрат кожного претендента на виконання кожної з робіт наведена нижче. (Матриця тимчасових витрат заповнюється випадковими числами від n до n+20)

Б965, 3

Задача 3 (хто претендує на високу оцінку)

Розв’язати задачу типу оптимальний портфель інвестиції, модель Шарпа (два варіанти).

Який вигляд портфеля інвестицій депозит: євро, гривня, долар. Врахувати статистичні дані середніх депозитних ставок за 2004-2012 рік. Із врахуванням втрат на інфляцію (для гривневих).

Знайти оптимальний портфель для максимального доходу, мінімального ризику.

Задача 4

За даними про коди і тривалості робіт в днях побудуйте графік прив'язки мережевої моделі, визначте критичні шляхи і їх тривалість. Визначте вільні і повні резерви кожної роботи, відзначте на графіку прив'язки вільні резерви робіт.

Б965, 4