Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Системы поддержки и принятия решений \ 893. Шпаргалка з курсу Системи підтримки та прийняття рішень (СППР) - 60 питань

Шпори з предмету Системи підтримки та прийняття рішень (СППР) - 60 питань

« Назад

Код роботи: 893

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Системи підтримки та прийняття рішень (СППР)

Тема: 60 питань

Кількість сторінок: 93

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Сутність поняття «прийняття рішення». Одноосібне та групове прийняття рішень

2. Етапи процесу прийняття рішення

3. Загальна модель процесу прийняття рішення

4. Дванадцять ознак корисності інформації для ОПР

5. Рішення в організаційному управлінні. Види організаційних рішень

6. Класифікація проблем організаційного управління

7. Раціональне рішення та його ознаки

8. Прийняття ефективних управлінських рішень

9. Визначення СППР як особливого різновиду інформаційних систем

10. Структура і загальні характеристики СППР

11. Архітектура СППР

12. Класифікація СППР

13. Будова бази моделей у СППР. Різновиди моделей у СППР

14. Принцип роботи системи керування базою моделей (СКБМ) у СППР

15. Визначення поняття «бізнес-аналіз».Етапи проведення бізнес-аналізу

16. Консолідація даних, оцінка якості даних та їх збагачення

17. Сховища даних та їх архітектура. Моделі сховищ даних

18. Концепція оперативної аналітичної обробки даних (OLAP). Правила Кодда для OLAP

19. MOLAP та ROLAP як різновиди OLAP-технології. HOLAP як гібридна технологія аналітичної обробки даних

20. Вітрини даних та їх призначення у СППР

21. Характеристика аналітичної платформи Deductor. Складові аналітичної платформи Deductor та організація їх взаємодії

22. Сутність, процеси та методи Data Mining

23. Класифікація: сутність, етапи, побудова моделі та її застосування

24. Кластеризація: сутність, сфера застосування, побудова моделі, загальна схема процесу кластеризації

25. Дерева рішень як метод класифікації: етапи побудови дерева рішень, критерії розщеплення, переваги методу і програмн. реаліз

26. Асоціативні правила: сутність, базові поняття, алгоритми пошуку, практичні застосування

27. Побудова скорингових моделей в аналітичній платформі Deductor. Скорингові моделі на основі логістичної регресії

28. Призначення орієнтованих на моделі СППР

29. Моделювання ситуацій, що потребують прийняття рішень. Загальні типи проблем

30. Облікові і фінансові моделі в СППР

31. Моделі аналізу рішень в СППР

32. Моделі прогнозування в СППР

33. Сітьові і оптимізаційні моделі в СППР

34. Імітаційні моделі в СППР

35. Класифікація ситуацій, пов’язаних із прийняттям рішень

36. Сценарії підтримки прийняття рішення

37. Класифікація методів СППР: сімейства методів та угрупування методів

38. Нечіткі множини. Опис невизначеності за допомогою нечітких множин

39. Операції над нечіткими множинами. Нечіткі відношення

40. Задачі нечіткого математичного програмування: класифікація та характеристика. Задача досягнення нечітко визначеної мети Белмана-Заде

41. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги на множині альтернатив

42. Системний підхід до визначення поняття «економічний ризик». Невизначеність та ризик

43. Якісний та кількісний аналіз економічних ризиків. Загальні засади класифікації економічних ризиків

44. Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику

45. Методологічні засади та інструментарій кількісної оцінки ризику

46. Ризик та елементи теорії корисності

47. Кількісний аналіз ризиків: аналіз ризику можливих збитків

48. Основні засади та способи управління економічним ризиком

49. Ігрова модель та її складові. Схема гри з економічним середовищем

50. Функціонал оцінювання при моделюванні ризиків. Матриця ризику

51. Критерії підтримки прийняття рішення в умовах 1-ї та 2-ї інформаційних ситуацій ризику

52. Критерії підтримки прийняття рішення в умовах 3-ї та 4-ї інформаційних ситуацій ризику

53. Критерії підтримки прийняття рішення в умовах 5-ї інформаційної ситуації ризику

54. Критерії підтримки прийняття рішення в умовах 6-ї інформаційної ситуації ризику

55. Форми представлення некооперативних ігор

56. Застосування теорії ігор до розв’язання економічних задач прийняття рішень: Рівновага Неша. Метод знаходження рівноваги Неша у некооперативній грі двох гравців

57. Застосування теорії ігор до розв’язання економічних задач прийняття рішень: рівновага у домінантних стратегіях. Знаходження рівноваги у домінантних стратегіях у некооперативній грі двох гравців

58. Застосування теорії ігор до розв’язання економічних задач прийняття рішень: рівновага Штакельберга. Знаходження рівноваги Штакельберга

59. Застосування теорії ігор до розв’язання економічних задач прийняття рішень: гра у динамічній формі, ігри з досконалою і недосконалою інформацією, рішення гри у динамічній формі. Теорема Куна

60. Застосування теорії ігор до розв’язання економічних задач прийняття рішень: знаходження рівноваги Неша у грі у динамічній формі методом зворотної індукції