Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 742. Індивідуальна робота Створення інтернет-магазину ПриватБанк

Індивідуальна робота Створення інтернет-магазину ПриватБанк

« Назад

Код роботи: 742

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Створення інтернет-магазину ПриватБанк

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Основи електронної комерції та її види

2. Етапи створення інтернет-магазину «Послуги Приват-Банку»

3. Інформаційна підтримка та якісний зміст інтернет-магазину

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Інтернет – місце, що найбільш близько підводить нас до всіх подій та явищ, які відбуваються навколо. Він просякнутий інформацією з усіх сфер людської діяльності, насамперед, тої її частини, що відповідає за економічне зростання. Торгівля в інтернеті є досить поширеним явищем, але і досить ефективним. Про те, як стати одним з успішних власників інтернет-магазину, читайте далі.

В інтернеті вигідно займатися комерцією, так як кожен має можливість доступу до товарів та послуг, сам інтернет-магазин не потребує таких численних затрат, як в реальності, має більший асортимент товарів.

Ринок онлайн-продаждійсно стрімко розвивається. Тому на нього варто звернути увагу незалежно від того, чи це ваша перша справа, чи ви уже є власником успішного бізнесу. По статистичних даних в Україні купують в інтернет-магазинах більше 21% користувачів мережі інтернет. А це близько 2 млн. наших з вами потенційних клієнтів. І кількість таких людей щомісяця росте.

Щоб зрозуміти тенденції розвитку даного ринку, варто глянути в сторону сусідньої Росії. Згідно з дослідженнями за останні пів року покупки в інтернет-магазинах робили до 90% російських інтернет-користувачів. Показник просто колосальний!

В інтернет-магазинах сьогодні торгують буквально всім – від автомобілів і важкої техніки  до продуктів і сірників. І будь який з цих товарів можна успішно продавати он-лайн, якщо ваш підхід до даної справи буде професійним і обдуманим.

Головне – мати бажання вчитися, працювати і вдосконалюватися. Саме для людей зацікавлених у створенні розвитку свого онлайн-бізнесу я поступово буду відкривати всі нюанси створення правильно організованого і успішного інтернет-магазину.

Отже, широке розповсюдження Інтернет неухильно веде до формування платформи інформаційного протекціоналізму, яка визначає поведінку споживачів, а також способи ведення бізнесу в цілому. Сьогодні вже очевидно, що в середньостроковій перспективі серйозні перетворення кардинально змінять структуру ринку інформаційно-комунікаційних технологій та інших ринків, що дає Україні можливість зайняти визначені ніші та успішно конкурувати на зростаючому глобальному ринку електронних сервісів та світових товарних ринках.

Розгортання мережі ІМЦ означає, що Україна стає інвестиційним суб'єктом у глобальній інформаційній спільноті. При цьому досягається кардинальне розширення можливостей щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

По-перше, розширюються можливості українських товаровиробників по виходу на світові ринки, коли, наприклад, простий фермер може відправити контейнер з пшоном або грецькими горіхами через одеський порт покупцеві в будь-якій країні світу.

По-друге, відкриваються перспективи підключення товаровиробників до глобальних систем міжнародної торгівлі з можливостями укладання довгострокових експортних договорів на поставку великих товарних партій, які збираються у дрібних товаровиробників через інформаційну систему ІМЦ.

При цьому слід зазначити, що робота в глобальних торгових системах, таких, наприклад, як Bolero (www. bolero. net), що забезпечує бездокументарне проведення та супровід угод для своїх учасників (виробників, споживачів, банків, страхувальників, перевізників та логістів), дає змогу суттєво скоротити витрати на ведення міжнародних операцій, а також скоротити розмір обігового капіталу для підприємства.

Всім сьогодні очевидно, що електронна комерція є головним рушійним чинником постіндустріальної економіки, і тому їй приділяється найбільша увага. Не дивно, що в новому Законі "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", який набув чинності 6 лютого 2007 року, чимала роль відведена електронній комерції, при цьому дуже оптимістично виглядає той факт, що акцент робиться на пріоритетному впровадженні електронних технологій у сільській місцевості.

Отже, формування масового ринку електронних сервісів та задоволення великого відкладеного попиту на послуги електронної торгівлі, а також соціальних комунікацій та різноманітних електронних прикладних застосувань (дистанційного навчання, телемедицини, електронного контенту у сфері культури, мистецтва тощо) є в Україні давно назрілою проблемою.

Тому, ми створили інтернет-магазин для задоволення потреб споживачів. В ході виконаних завдань, магазин може повноцінно функціонувати. Для управління магазином потрібно тільки одну особу, що є досить зручно і ефективно. На даному етапі потрібно просто розширювати структуру магазину і все можливими способами залучати клієнтів, оскільки кожен користувач «ВКонтакте» є потенційним клієнтом, а кожен потенційний клієнт – це можливий прибуток. А мете кожної компанії – це максимізація прибутку.

1. Алексунин В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В. Алексунин, В. Родигина. - М.: Дашков и Ко, 2005. - 216 с.

2. Ананьев О. М. Напрями розвитку сучасного електронного бізнесу / Ананьев О. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2003. - Вип. 6.

3. Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку / Апопій В. В. // Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С. 25.

4. Афанасьев М. Электронная коммерция / Афанасьев М., Мясни-кова Л. // РИСК. - 2006. - № 3. - С. 52-59.

5. Балабанов И. П. Интерактивный бизнес / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 128 с.

6. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція): навчальний посібник / Грехов А. М. - К.: Кондор, 2008. - 302 с.

7. Гурч Л. Проблемы развития электронной торговли в Украине / Гурч Л. // Персонал. - 2004. - № 1. - С. 74

8. Дергачова В.В. Глобалізація бізнесу та Інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми: [монографія] / Дергачова В. В., Скибіна О. О. / Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2007. - 216 с.