Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 5719. Індивідуально-розрахункова робота Основи офісного програмування

Індивідуально-розрахункова робота Основи офісного програмування

« Назад

Код роботи: 5719

Вид роботи: Індивідуально-розрахункова робота

Предмет: Інформатика

Тема: Основи офісного програмування

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

1.1. Постановка завдання

1.2. Формалізація завдання в MS Word

1.3. Алгоритм розв’язування завдання

1.4. Побудувати блок-схему

1.5. Зробити опис процедур і функцій

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ ТА АНАЛІЗ ДАНИХ В MS EXCEL

2.1. Розрахунки в MS Excel

2.2. Побудувати графік функціональної залежності

2.3. Описати етапи розв‘язування завдання в MS Word

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

3.1. Опис структури програми і даних в MS Word

3.2. Розрахунки в VBA

3.3. Створення функції користувача

3.4. Описати етапи розв‘язування завдання в MS Word

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

1.1. Постановка завдання

Б5719, 1

1.2. Формалізація завдання в MS Word

Дана задача містить:

Вхідні дані (х), які необхідно ввести користувачу

Константи y та z.

Проміжні дані – порівняння х та у(визначення їх відношення:чи більше х від у, чи менше або дорівнює)

Вихідні дані – результат обчислення (F)

Виконання розрахункових робіт є контроль набутих знань і практичних навичок у застосуванні інформаційних технологій.

Розрахункова робота складається з трьох розділів: Розділ І - Алгоритмізація обчислювальних процесів, Розділ іІ - Реалізація обчислювальних алгоритмів та аналіз даних в MS Excel, Розділ іІІ - Основи офісного програмування.

Алгоритмізація - розділ інформатики, метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування. Щоб одержати розв’язок задачі, необхідно виконати операції оброблення даних. Які операції оброблення даних і в якій послідовності їх необхідно виконати, щоб одержати розв’язок задачі, вказує алгоритм. Алгоритм – це точний і зрозумілий опис послідовності дій над заданими об’єктами, що дозволяє отримати кінцевий результат.

Якими б широкими можливостями не володів Microsoft Excel, завжди знайдеться така задача, яку стандартними можливостями пакету Microsoft Excel розв’язати неможливо. Для таких випадків, в пакет Microsoft Office , був інтегрований інструмент Visual Basic for Application (VBA),який дозволяє вирішити набагато більший спектр задач, що стоять перед користувачем і дозволяє користувачеві створити те середовище, яке є найбільш прийнятним для певного роду діяльності.

Не дивлячись на новизну мови Visual Basic for Applications , історія його появи майже так само стара, як і вся комп'ютерна промисловість. Про мову VBA можна сказати, що він є діалектом мови BASIC, який з'явився на початку 60-х.

Завдяки VBA фірмі Microsoft вдалося не тільки розширити можливості мови макрокоманд Excel , але і ввести новий рівень прикладного програмування, оскільки VBA дозволяє створювати повноцінні прикладні пакети, що по своїх функціях виходять далеко за рамки опрацювання електронних таблиць.

Під час виконання даної розрахункової роботи я виділила для себе такі основні етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ:

1) аналіз формулювання задачі з метою конкретизації того, що дано в задачі і що потрібно знайти, тобто зазначення вихідних даних і необхідних результатів;

2) побудова опису розглянутих у задачі об’єктів, що дає можливість одержати необхідні результати з вихідних даних;

3) ухвалення рішення використовувати конкретне готове програмне забезпечення;

4) розробка детального опису послідовності дій, які необхідно виконати для розв’язування задачі.

5) виконання безпосередньо за комп’ютером послідовності дій, розробленої на четвертому етапі.

Виконавши розрахункову роботу, я закріпила свої знання та навички з «Інформатики» , а саме користування такими програмами як Microsoft Exel та Visual Basic.

1. Електрона бібліотека комп'ютерної літератури. Режим доступу: http://citforum.ru/.

2. Іванов В. Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальноЇ техніки: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

3. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.– метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

4. Мамченко С. Д., Одинець В. А. Економічна інформатика. Практикум: Навч. посібник - К.: Знання, 2008. – 710 с.

5. Мамченко С. Д., Одинець В. А. Індивідуальні завдання з економічної інформатики: Навч. посібник - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2008. – 210 с.

6. Мостіпан О. І. Практикум з економічної інформатики. Навчально-методичний посібник – І.:НУДПСУ, 2009. – 258 с.