Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 5718. Розрахункова робота Алгоритмізація та обчислювальні процеси

Розрахункова робота Алгоритмізація та обчислювальні процеси

« Назад

Код роботи: 5718

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Інформатика

Тема: Алгоритмізація та обчислювальні процеси

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

І. Алгоритмізація обчислювальних процесів

1.1. Постановка завдання

1.2. Формалізація завдання в MS Word

1.3. Алгоритм розв‘язування завдання. Побудувати блок-схему

ІІ. Реалізація обчислювальних алгоритмів та аналіз даних в MS Excel

2.1. Розрахунки в MS Excel

2.2. Побудудова графік функціональної залежності

ІІІ. Основи офісного програмування

3.1. Розрахунки в VBA

3.2. Опис етапів розв‘язування завдання

3.3. Створення функції користувача

Список рекомендованої літератури

I завдання

Б5718, 1

II завдання

Б5718, 2

Метою даної роботи є набуття вмінь та навичок опрацювання задач за допомогою табличного процесора та редактора Visual Basic.

Щоб одержати розв’язок задачі, необхідно виконати операції оброблення даних. Які операції оброблення даних і в якої послідовності необхідно їх виконати, щоб одержати розв’язок задачі, указує алгоритм. Алгоритм – це точний і зрозумілий опис послідовності дій над заданими об’єктами, що дозволяє отримати кінцевий результат. Найпоширеніший із них – графічний, або блок-схема. Графічний алгоритм відображається геометричними фігурами, які зв’язуються між собою лінями для визначення напрямку наступної дії.

Електронна таблиця (ЕТ)– це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці бухгалтерського, економічного чи статистичного характеру, а також для автоматизації математичних обчислень.

ЕТ складаються з клітинок, що утворюють рядки і стовпці.

Відображення даного залежить від формату його зображення. Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок згідно з умовою конкретної задачі. Щоб побачити всі формули у таблиці, треба задати режим відображення формул у клітинках.

Діаграми призначені для ілюстрації функціональної залежності однієї величини від іншої або для порівняння двох і більше величин,а також із метою виявлення тенденцій змін якого-небудь параметра в часі,відображення відсоткового вмісту ряду компонентів у деякому об‘єкті.

Макрос - це макрокоманди, які використовуються для автоматизації розв‘язання процедур та задач, що часто повторюються. Якщо дія часто повторюється, її виконання можна автоматизувати за допомогою макроса. Макрос - це серія команд і функцій, що зберігаються в модулі Visual Basic. Редактор Visual Basic дозволяє змінювати макроси, а також копіювати їх або з одного модуля в інший, або між різноманітними книгами. Крім того, можна перейменовувати модулі, у яких зберігаються макроси, або перейменовувати самі макроси.

Основна

1. Visual Basic 6.0. Руководство для профессионалов. - С-П: БХВ, 2000, - 992 с.

2. Зеньковский В. А. Программирование на VB 6.5 и VB.Net. – М: Солон-Пресс, 2006. – 248 с.

3. Ковалюк Т. В. Основи програмування. - К: BHV, 2005. - 384 с.

4. Мостіпан О. І. Практикум з економічної інформатики. Навчально-методичний посібник – І.: НУДПСУ, 2009. – 258 с.

5. Петрусос Е. Visual Basic 6.0. Руководство разработчика, в 2т.-Киев: «Ирис», BHV, 2000. - 560 с.

6. Райтингер М., Муч Г. Visual Basic 6.0. - Киев:BHV, 2000. - 288 с.

7. Щедріна О. І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації. Навч. посібник. - Київ:КНЕУ, 2001. - 240 с.

8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Академія, 2002. — 703 с.

9. Л. М. Дибкова. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002. – 318 с.

10. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. В. С. Пономаренка. – К.: Академія, 2002. - 542 с.

11. Мамченко С. Д., Одинець В. А. Економічна інформатика. Практикум: Навч. посібник - К.:Знання, 2008. - 710 с.

12. Мамченко С. Д., Одинець В. А. Індивідуальні завдання з економічної інформатики: Навч. посібник - Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2008. – 210 с.

13. Григорків В. С. та ін. Економічна інформатика. – Книги ХХІ, 2008. – 460 с.

14. В. М. Беспалов та ін. Інформатика для економістів: Навч. посібник.– К.: ЦУЛ, 2003.– 799 с.

15. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.–метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

Додаткова

16. ДСТУ 2872-94. Системи оброблення інформації. Мови програмування. Терміни та визначення.

17. ДСТУ 2873-94. Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.

18. Галузинський Г. П. Перспективні технологічні засоби оброблення інформації: Навч.–метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002.– 280 с.

Інформаційні Ресурси мережі Інтернет

19. Електрона бібліотека України - http://www.lib.com.ua/.

20. Бібліотека економічної та ділової літератури - http://ek-lit.agava.ru/.

21. Українська система науково-технічної та економічної інформації - http://www.uintei.kiev.ua/.

22. Інформаційно-довідкова система - http://www.trader.utlc.com/.

23. Пошукова система - http://www.meta.ua/.

24. Електрона бібліотека комп'ютерної літератури http://citforum.ru/.

25. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/.