Распечатать страницу

Курсова робота Методи й засоби проектування чату знайомства

« Назад

Код роботи: 5656

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Проектування інформаційних систем

Тема: Методи й засоби проектування чату знайомства

Кількість сторінок: 56

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1. Постановка задачі

1.2. Мета розробки

1.3. Перелік питань, що підлягають розгляду в процесі її виконання

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

2.1. Загальний опис функціоналу системи, що розробляється

2.2. Словник термінів, абревіатур, понять і скорочень

2.3. Опис предметної області з переліком вимог, що накладаються

2.4. Завдання системи

2.5. Особливості програмного продукту

2.6. Перелік компонентів системи

2.7. Опис процесу розробки

2.8. Функціональні вимоги

2.9. Нефункціональні вимоги

РОЗДІЛ 3. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

3.1. Методологія SCRUM

3.4. Методології

3.5. Спіральна модель розробки ПЗ

3.6. CASE засоби

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ (чату)

4.1. Діаграма IDEF0

4.2. Діаграма декомпозиції першого рівня

4.3. Діаграма декомпозиції другого рівня

4.4. Діаграма декомпозиції третього рівня

4.5. DFD діаграма

4.6. IDEF3 діаграма

4.7. Діаграми моделювання видів діяльності

4.8. Діаграма класів

4.9. Вартісний аналіз

РОЗДІЛ 5. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЧАТУ ЗНАЙОМСТВА

5.1. Проектування Бази Даних на концептуальному рівні Логічна модель

5.2. Проектування фізичної моделі даних

5.3. Загальний вигляд БД

5.4. Забезпечення безпеки даних

5.5. Опис інтерфейсів

5.6. Витрати на розробку і розклад розробки

5.7. Тестування системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Під словом «чат» можна розуміти будь-яку систему миттєвого обміну повідомленнями. Відбувається дане слово від англійського «Chat» (переклад «бесіда», «балаканина»). Від форумів та іншого інтернет - спілкування чати відрізняються тим, що обмін повідомленнями відбувається в режимі реального часу. Віртуальне спілкування в реальному часі максимально наближене до реального. Це пов'язано з тим, що у співрозмовника немає часу обдумати фразу, як це можна зробити при спілкуванні на форумі або по електронній пошті, тобто відбувається «живе» спілкування.

У чатах дуже широко застосовуються смайли, тобто картинки з симпатичними личками частіше жовтого кольору, що позначають певні емоції. Це дозволяє надати спілкуванню ще більшу жвавість і скоротити обсяг тексту, що набирається, висловивши свої емоції красивою картинкою.

Веб-чати. Це цілі сайти, що надають можливість спілкування в реальному часі. Такого роду чати зазвичай мають так звані «кімнати». Тобто користувачі поділяються на групи залежно від теми розмови. Вхід в кімнату може бути вільним або обмеженим її творцем. При спілкуванні в такому чаті всі бачать повідомлення один одного, тобто відбувається подобу груповий бесіди в компанії друзів.

При бажанні є можливість відправити приватне повідомлення окремому користувачеві, інші співрозмовники його не побачать, але дізнаються про те, що воно було надіслано. Подібні сервіси сьогодні втратили свою колишню популярність. Раніше вони активно використовувалися для знайомства, сьогодні для цього зручніше використовувати соціальні мережі, які мають вбудовані чати. А крім цього, дають багато інформації про співрозмовника: фотографії, захоплення, друзі, місце проживання і багато іншого. Також існують міні веб-чати також можуть застосовуватися на корпоративних сайтах підприємств. Наприклад, для спілкування клієнта з технічною підтримкою або з менеджером з продажу. Подібні міні-чати можуть бути як груповими, так і індивідуальними (спілкування один на один).

В окрему групу слід віднести чати, використовувані для спілкування в локальній мережі. Прикладом таких додатків можуть служити Vypress Chat, Intranet Chat та інші. Зазвичай такі програми не мають можливості працювати в глобальній мережі, і для їх роботи не потрібно сервер.

Сьогодні найбільшою популярністю користуються чати, що працюють за системою клієнт- сервер. Це означає, що десь в інтернеті є сервер, до якого підключаються клієнти (програми) встановлені на комп'ютерах користувачів. Прикладом таких чатів можуть бути ICQ, Qip, Skype, Windows Messenger та інші. Для спілкування в цих системах потрібно відразу знайти співрозмовника з яких-небудь даними: по імені, унікальному ідентифікатору, адресою емайл або адресою проживання. Після цього співрозмовник буде поміщений в список контактів, і для спілкування потрібно буде просто вибрати його у вікні програми. При використанні таких систем користувач в програмі встановлює власний статус (у мережі, не в мережі, невидимий, не турбувати, відійшов та інші), який говорить потенційним співрозмовникам про можливість і бажання відповісти на повідомлення. Список контактів, а в деяких системах та історія спілкувань, зберігаються на сервері.

В даній курсовій роботі було створено унікальний анонімний сайт знайомства. До унікальних функцій даного додатку відносяться: профіль для користувачів в чаті знайомства, можливість анонімного знайомства, обмеження в часі на спілкування а також цікаве рішення в рішені знайомст.

Проект було створено з використанням гнучкої розробки, тобто паралельно розробляти проект, проектувати, тестувати і вносити зміни у вимоги. На етапі формулювання вимог було поставлено мету, і цілі розробки даного проекту. Також було сформовано, і поставлено вимоги, які на етапі проектування було доведено до кінцевої стадії.

На етапі проектування було обдумано створення додаткових сервісів,які відповідаєть за взаємодію з чатом, з налаштуваннями інтернету персональної сторінки і інші. Також було показано методи, які будуть використовуватись при подальшій розробці. За допомогою мови UMLбуло створено наступні діаграми: прецендентів, послідовностей, класів, діаграми методологій IDEF0 з деталізацією до 3 рівня, діаграму потоків даних, IDEF3. Ці діаграми дозволяють зручно зрозуміти іншим людям, які будуть надалі задіяні в проекті розуміти всі складові частини проекту, основні функції, їхню взаємодію.

Я також в ході роботи спроектовав за допомогою програми ERWINлогічну і фізичну модель бази даних, створено автоматично SQLкод для генерації БД, описано структуру.

На етапі розробки було розроблено (намальований) графічний інтерфейс з адаптивною кросбраузерною версткою і було протестовано його за допомогою різних популярних браузерів і компютерів. І основне був написаний код сайту.

Також було проведено оцінку майбутнього життєвого циклу програми.

1. Николай Прохоренок - HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера, 2010. – 230 с.

2. Владимир Дронов - HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов, 2011. – 356 с.

3. Влад Мержевич - Вёрстка веб-страниц, 2011. – 251 с.

4. Кристиан Дари, Богдан Бринзаре - AJAX и PHP. разработка динамических приложений, 2012. – 420 с.

5. Котеров Д. В. - PHP5 в подлиннике. Наиболее полное руководство, 2012. – 134 с.

6. Джордж Шлосснейгл. - Профессиональное программирование на PHP, 2011. – 204 с.

7. AndyHarris. - HTML5 ForDummies, 2010. – 267 с.