Распечатать страницу

Розрахунково-графічна робота Метод аналізу ієрархій

« Назад

Код роботи: 5652

Вид роботи: Розрахунково-графічна робота

Предмет: Прийняття проектних рішень

Тема: Метод аналізу ієрархій

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Завдання до розрахунково-графічної роботи

Розв’язання

Аналіз результатів

Висновки

Варіант 3

В процесі проектування інтелектуальної інформаційної системи підтримання прийняття рішень виникла необхідність вибору програмного забезпечення. Були конкретизовані альтернативні варіанти, критерії оцінювання їх якості, а також основні аспекти впровадження та використання програмного забезпечення. Відповідно до цього були побудовані дві ієрархії: вигоди від закупівлі програмного забезпечення; втрати (витрати), зумовлені придбанням та експлуатацією придбаного програмного забезпечення. Крім того, в результаті опитування експертів виявлені відносні переваги у вигляді матриць попарних порівнянь. Необхідно, використовуючи метод аналізу ієрархій (МАІ), розробити рекомендації щодо обрання того чи іншого варіанту програмного забезпечення.

Б5652, Рис. 1 – Вигоди від придбання ПЗ

Рис. 1 – Вигоди від придбання ПЗ

Матриці попарних порівнянь альтернатив за критеріями

Б5652, 1, Матриці попарних порівнянь альтернатив за критеріями

Матриці попарних порівнянь критеріїв за аспектами

Б5652, 2, Матриці попарних порівнянь критеріїв за аспектами

Матриці попарних порівнянь аспектів (факторів) відносно вигод від придбання ПЗ

Б5652, 3, Матриці попарних порівнянь аспектів (факторів) відносно вигод від придбання ПЗ

Б5652, Рис. 2 – Втрат від забезпечення функціонування ПЗ

Рис. 2 – Втрат від забезпечення функціонування ПЗ

Матриці попарних порівнянь альтернатив за критеріями

Б5652, 4, Матриці попарних порівнянь альтернатив за критеріями

Матриці попарних порівнянь критеріїв за аспектами

Б5652, 5, Матриці попарних порівнянь критеріїв за аспектами

Матриці попарних порівнянь аспектів (факторів) відносно вигод від придбання ПЗ

Б5652, 6, Матриці попарних порівнянь аспектів (факторів) відносно вигод від придбання ПЗ

Виконуючи розрахунково-графічну роботу використовуючи метод аналізу ієрархій (МАІ), було розроблено рекомендації щодо обрання того чи іншого варіанту програмного забезпечення. В результаті найбільш оптимальним варіантом є Альтернатива B1.