Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Планирование проектных действий \ 5619. Графічно-розрахункова робота Побудова мережі проекту, розрахунок параметрів подій методом СРМ (MS Project)

Графічно-розрахункова робота Побудова мережі проекту, розрахунок параметрів подій методом СРМ (MS Project)

« Назад

Код роботи: 5619

Вид роботи: Графічно-розрахункова робота

Предмет: Планування проектних дій

Тема: Побудова мережі проекту, розрахунок параметрів подій методом СРМ (MS Project)

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн (+ Project)

Вступ

1. Реалізація практичного завдання

2. Реалізація завдання за допомогою Project

3. Побудова та розрахунок мережі за методом CPM

4. Побудова множини Парето-оптимальних розв’язків

5. Побудова мережі проекту, розрахунок параметрів подій методом СРМ (MS Project)

Висновки

Список використаної літератури

Побудувати мережу проекту та визначити ймовірність того, що дійсна тривалість проекту буде на 5% меншою, ніж середнє її значення, використовуючи метод PERT. Задані відношення передування, песимістична - b, найімовірніша - m та оптимістична - a тривалості для кожної з робіт.

Відношення передування:

B<F,K; G<H; I<H; D<K; A<G,F,K; C<E,D; F<I,J; E<K.

Табл. 1.1.

Трив.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

a

4

6

3

8

4

1

6

3

4

2

7

b

8

10

9

8

8

4

12

5

9

8

10

m

6

8

4

8

6

2

8

4

8

5

7

Побудувати множину Парето-оптимальних розв’язків для задачі оптимізації проекту за критеріями тривалості та вартості. Для заданої вартості виконання проекту С визначити оптимальні тривалості всіх робіт.

Відношення передування: A<D; B<C,E,F; D<G; C<D. Вартість — C=70

Табл. 1.2.

 

A

B

C

D

E

F

G

Мін. трив.

4

3

3

6

2

1

3

Варт. при мін. трив.

16

17

9

22

15

21

10

Макс. трив.

10

10

4

10

6

8

6

Варт. при макс. трив.

4

10

4

14

3

7

4

 

В результаті комплексних економічних перетворень, які відбуваються в Україні,створюються нові,впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як у державі, так і на підприємстві. Відповідно, будь-який підприємниць розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю, саме Microsoft Project покликаний допомогати вирішувати такі завдання.

Метою роботи є планування процесів управління вартістю проекту.

Структура роботи, складається з 4 розділів. Розроблена як за допомогою Microsoft Project, так і власноруч, шляхом обрахунків.

Microsoft Project - програмний продукт компанії Microsoft, покликаний допомогти менеджерам і керівникам у плануванні та управлінні проектами.

Отже, проект розробляється для досягнення деяких результатів за певний термін і за певну вартість, ми скласти план, які потрібно провести роботи, ким, в який час і які кошти можуть знадобитися для цього. На даний момент існує досить широкий спектр продукції, покликаної задовольнити найрізноманітніші потреби, як невеликих компаній, так і компаній-гігантів. Ці програмні продукти повною мірою охоплюють всі аспекти діяльності підприємств, від логістики, маркетингу, виробництва, збуту, до бухгалтерського обліку та управління персоналом.

Метою даної роботи було вивчення програми Microsoft Project, а так само створення проекту за допомогою даної програми. Поставлена задача, навчитися користуватися даним продуктом виконана.

Отже, таким чином ми побудова множини Парето-оптимальних розв’язків для задачі оптимізації проекту за критеріями тривалості та вартості. Побудова та розрахунок мережі за методом CPM також були розглянуті та досліджені

Отже, ймовірність, що дійсна тривалість проекту буде на 5% меншою, ніж середнє складає 0,767.

1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О. – 3-е изд. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 472 с.

2. Астелс Д., Миллер Г., Новак М. Практическое руководство по экстремальному программированию.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2002. – 320 с.

3. Бабенко Л. П., Лавріщева К. М. Основи програмної інженерії: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 269 с.

4. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. Библиотека программиста – СПб.: Питер, 2003. – 224 с.

5. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – СПб.: Символ-Плюс, 2000. – 306 с.

6. Йордон Э. Путь камикадзе. Как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном проекте. – М.: Лори, 2002. – 272 с.

7. Кантор М. Управление программными проектами. Практическое руково-дство по разработке успешного программного обеспечения.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 176 с.

8. Колдовський В. В. Управління процесом розробки і впровадження інформаційних систем / В кн.: Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С. В., Лапін Є. В., Павленко О. О. та ін. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – С. 127-157.

9. Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2002. – 448 с.

10. Шафер Д., Фатрелл Р., Шафер Л. Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2003. – 1136 с.