Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 5609. Презентація «Пошук рішень» та «підбір параметрів»

Презентація «Пошук рішень» та «підбір параметрів»

« Назад

Код роботи: 5609

Вид роботи: Презентація

Предмет: Інформатика

Тема: «Пошук рішень» та «підбір параметрів»

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Підбір Параметрів

2. Пошук рішення

3. Де і як використовуються ці команди

4. Використання їх у бухгалтерії

Висновок

Список літератури

Отже, «Пошук рішень» та «підбір параметрів» є чудовим способом розв’язання  складних прикладних задач.

1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: посіб. / за редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Академія» , 2001. – 696 с. – С. 408-425.

2. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології:  підручник  / В. А. Баженов.  – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. – С. 330-335.

3. Тхір І. Л., Посібник користувача ПК / І. Л. Тхір, В. П. Галушка, А. В. Юзків. – 2-ге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 629-630.

4. Бондаренко С.  Excel 2003. Популярный самоучитель /  С. Бондаренко, М. Бондаренко. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с. – С. 264-270.

5. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: учебный курс / В. Кузьмин.  – СПб.: Питер, 2004. – 493 с. – С. 191-242.

6. Юдин В. И. Учебник в  Microsoft Excel XP. – Краматорск.: Электронный  учебник. – Глава 8. Сводные таблицы; Глава 9. Инструменты анализа данных.

7. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. М. Дибкова. – 2-ге вид., перероб. і    доповн. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. – С. 185-188, 194-211.

8.  Корнеев В. П. Информатика и компьютерная техника: учебное пособие в 4-х частях. – Часть III. Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel / В. П. Корнеев, В. Й. Николайчук. – 2-е издание. – К.: ПП Графіка, 2005. – 270 с. – С.  97-122