Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Управление ИТ-проектами \ 5540. Лабораторна робота №2, Кількісна оцінка проектних ризиків, Варіант №14

Лабораторна робота №2, Кількісна оцінка проектних ризиків, Варіант №14

« Назад

Код роботи: 5540

Вид роботи: Лабораторна робота

Предмет: Управління ІТ-проектами

Тема: №2, Кількісна оцінка проектних ризиків, Варіант №14

Кількість сторінок: 6

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн (+ Excel-файл)

На даній лабораторній роботі я вивчив механізм кількісної оцінки ризиків. Застосував кількісні методи оцінки ризику в абсолютному і відносному вираженні.

Мета роботи

Вивчення механізму кількісної оцінки ризиків. Застосування кількісних методів оцінки ризику в абсолютному і відносному вираженні.

Теоретичні відомості

У процесі керування ризиком особливу цікавість становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два підходи до оцінки ризику – якісний та кількісний.

Кількісна оцінка є значно складнішою за якісну і полягає у приписуванні ризику числового значення. Вона визначається:

- видом аналізованої діяльності,

- постановкою проблеми,

- перевагами ОПР,

- ставленням ОПР до ризику,

- доступністю інформації, що характеризує ризик,

- кількістю часу, відведеного для ухвалення рішення,

- професійною підготовкою ОПР,

- факторами, що створюють ризик.

Зустрічаються різні підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.

Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолютному та відносному вираженні.

В абсолютному вираженні ризик вимірюється іменованими величинами, наприклад, частотою чи розмірами можливих збитків у грошовому еквіваленті. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменованих величин.

Завдання на виконання

Завдання №1

Планове значення деякого показника Х діяльності фірми дорівнює А. Потрібно визначити коефіцієнт ризику цього показника і зробити висновки на основі його значення для діяльності фірми. Статистичні дані щодо показника подано у таблиці. Скласти програму.

Таблиця

Значення показника

А-4*К

А-3*К

А-2*К

А-К

А

А+К

А+2*К

А+3*К

А+4*К

А+5*К

Частота появи

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Завдання №2

Ефективності роботи шахти і роботи вугільної промисловості в цілому за останні 7 періодів подано у таблиці.

Номер періоду

1

2

3

4

5

6

7

Ефективність роботи шахти (x)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Ефективність роботи вугільної промисловості (y)

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Визначити коефіцієнт чутливості β і зробити висновки щодо стабільності роботи шахти порівняно з усією вугільною промисловістю. Скласти програму для оцінення систематичного ризику.

Індивідуальне завдання

Завдання 1.

варіанта

А

К

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

14

300

2

3

5

8

8

7

8

9

3

2

2

Завдання 2.

варіанта

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

14

10

16

6

10

20

16

5

4

15

20

11

-4

4

9