Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Информатика \ 5454. Курсова робота Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 6 класу

Курсова робота Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 6 класу

« Назад

Код роботи: 5454

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Інформатика

Тема: Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 6 класу

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми

1.1. Аналіз та порівняльна характеристика підручників з інформатики для 6 класу

1.2. Електронний підручник

1.3. Умови успішного впровадження навчального курсу «Інформатика»

Розділ 2. Аналіз навчальних програм та навчально-методичних комплексів шкільного курсу «Інформатика» (6 клас)

2.1. Середовище розробки ЕНМК з інформатики для 6 класу

2.2. Структура ЕНМК з інформатики для 6-го класу

Висновки

Список використаних джерел

На сучасному етапі у період модернізації системи освіти в Україні пріоритетним є здатність особистості повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни. Розглядаючи здатність і готовність особистості до продуктивної взаємодії з суспільством, слід вести розмову про компетентну особистість, про людину, яка може бути готовою до будь-яких змін.

Враховуючи вимоги до навчання в ХХІ столітті, актуальним є завдання формувати в учнів інформативну компетентність як необхідність життя.

Становлення інформативної компетентності учнів відбувається на уроках інформатики, що забезпечує необхідні умови для грамотного застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційно-навчальній діяльності на інших предметах.

Інформатика — наукова дисципліна, що з’явилася в навчальному плані шкіл відносно недавно. Сьогодні питання «як вчити?» І «чому вчити?» на уроці інформатики часто стають предметом дискусій науковців.

Інформаційні технології з кожним роком все сильніше входять в життя сучасної людини. Якщо раніше IT використовувалися лише вузьким колом фахівців, то зараз навіть найбільш консервативні професії не обходяться без використання комп’ютерних програм. Саме тому інформатика і була введена в навчальну програму шкільного курсу.

Школярі засвоюють зміст даної дисципліни набагато успішніше, ніж дорослі. У багатьох учнів вдома вже є комп’ютери, і вони із задоволенням вдосконалюють свої знання. Ті, хто не має персональних комп’ютерів, отримують навички, необхідні їм для навчання. Крім отримання важливих практичних знань на уроках інформатики, діти вчаться знаходити потрібну інформацію і працювати з отриманими даними. Отримуючи необхідні матеріали за допомогою Інтернету, школярі навчаються структурувати, узагальнювати, систематизувати великі обсяги інформації. Це сприятливо позначається на навчальному процесі в цілому.

Інформатика — рекордсмен за кількістю міждисциплінарних зв’язків. Навички, отримані в ході вивчення даного предмета, використовуються як при вивченні точних наук (комп’ютерне моделювання, сторонні графіків), так і в роботі над дисциплінами гуманітарного циклу (різні презентації).

Багато фахівців ставлять під сумнів доцільність викладання основ програмування в рамках шкільного курсу інформатики. Дійсно, дані навички знадобляться далеко не всім учням. Але з точки зору профорієнтації майбутніх випускників цей розділ навчального плану є вкрай важливим. Спробувавши свої сили в цій діяльності, молодим людям простіше зробити вибір.

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати та практично розробити ЕНМК з інформатики для 6 класу.

Об’єкт дослідження: процес вивчення шкільного курсу інформатики.

Предмет дослідження: аналіз та розробка ЕНМК з інформатики для 6 класу.

Завдання дослідження. У курсовій роботі необхідно вирішити такі завдання:

- проаналізувати навчальні програми з курсу інформатики для 6-го класу;

- проаналізувати та обґрунтувати середовища розробки електронних навчально-методичних комплексів;

- розробити структуру ЕНМК з інформатики для 6 класу.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з 27 сторінок друкованого тексту, яка включає зміст, вступ, два розділи, висновок.

В основній школі інформатику починають вивчати як окремий навчальний предмет, зміст й вимоги до засвоєння якого є єдиними для всіх учнів. Урахування пізнавальних інтересів учнів, розвиток їхніх творчих здібностей і формування схильності до поглибленого навчання інформатики здійснюється завдяки особистісно-орієнтованому підходу та запровадженню курсу «Інформатика».

Успішне впровадження навчального курсу «Інформатика» залежить від обов’язкової саме для нього складової - стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов’язкові умови та ресурси, потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів середнього шкільного віку.

В процесі дослідження нами проаналізовано та здійснено порівняльну характеристику навчальних програм з інформатики для 6 класу.

На нашу думку, всі навчальні програми можна використовувати для навчання дітей, тому що всі вони передбачають формування інформаційної культури школярів.

1. Казанцева О. П. "НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів за навчально-методичним комплексом «ІНФОмандри»".

2. Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, Т. Г. Проценко – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 256 с.

3. Коршунова О. В. «Інформатика. Шукачі скарбів». 5 8 класи. Весна. 2010.

4. Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (Наказ МОН України від 05.05.2008 р. N 371) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2008. – N 13 – 15.

5. Пахомова Г. В. – Шепетівка: «Аспект», 2010. – 136 с.

6. Пахомова Г. В. "Інформатика. Основи програмування мовою ЛОГО. 6 клас" 2010.

7. Ривкінд Й. Я., Ломаковська Г. В., Колесников С. Я., Проценко Г.О. 5-9 класи. Світич. 2010.

8. http://informatikanova.blogspot.com/p/blog-page_20.html.

9. http://informatic.org.ua/forum/26-1806-1.

10. http://vesna-books.com.ua/books/index/all/shukachi-skarbiv-2/.

11. http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=logo.