Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Комп’ютерні мережі - 249 питань

« Назад

Код роботи: 5442

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Комп’ютерні мережі

Тема: 249 питань

Кількість сторінок: 280

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

1. Що таке коаксіальний кабель, які є його види?

2. Для яких мереж використовується коаксіальний кабель?

3. Що таке “Вампір”?

4. Що являє собою BNC конектор, які є їх типи?

5. Який порядок виготовлення комунікаційного шнура з коаксіального кабелю?

6. Чим відрізняються товстий і тонкий коаксіальний кабелі?

7. Як маркуються найбільш часто використовувані типи коаксіального кабелю?

8. Який опір коаксіального кабелю?

9. Які є заглушки для коаксіального кабелю, їх характеристики?

10. Яка максимальна довжина тонкого коаксіального кабелю?

11. Яка мінімальна довжина тонкого коаксіального кабелю?

12. Як встановлюються ТАР-адаптери на товстому коаксіальному кабелі?

13. Що таке скручена пара?

14. Які види скрученої пари існують, та які їх позначення?

15. Що таке відміняючий ефект?

16. Який порядок монтажу скрученої пари?

17. Як виготовити прямий шнур і для чого він застосовується?

18. Як виготовити роловер і для чого він застосовується?

19. Як виготовити кросовер і для чого він застосовується?

20. Які є стандарти на монтаж скрученої пари?

21. Які є категорії скрученої пари?

22. Які категорії скрученої пари використовують в 0BaseTX?

23. Яка максимальна довжина скрученої пари?

24. Яка мінімальна довжина шнура із скрученої пари?

25. Які типи роз’єднувачів використовуються із скрученою парою?

26. Як тестується скручена пара?

27. Які помилки може виявити тестер?

28. Який імпеданс скрученої пари?

29. Що таке під мережа?

30. Які класи ІР адрес ви знаєте?

31. Що таке маска?

32. Яка маска мережі класу В?

33. Як перевести число з десяткової системи у двійкову?

34. Як перевести число з двійкової системи у десяткову?

35. Яке число отримаєте, якщо для маскування взято біти?

36. Що таке DHCP?

37. Чи можна взяти для маскування біт?

38. В які роз’єднувачі встановлюється адаптер?

39. Які типи адаптерів існують?

40. Як визначити тип адаптера?

41. Як визначити, на якій швидкості може працювати адаптер?

42. Які роз’єднувачі може мати адаптер?

43. Як визначити, чи є фізичне з’єднання адаптера з концентратором?

44. Як встановити драйвер адаптера?

45. Як встановити драйвер адаптера, якщо він відсутній в Windows?

46. В якій папці розташовані інформацій ні файли драйверів в Windows?

47. Яке розширення мають інформаційні файли драйверів?

48. Як відкрити вікно налаштування властивостей адаптера?

49. Для чого призначений на адаптері порт Wake – on-LAN?

50. Чи можна виконувати завантаження системи через мережевий адаптер?

51. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватися при монтажі адаптера?

52. Чи можна зривати гарантійні пломби?

53. Як добавити протокол, для роботи мережі?

54. Як налаштувати протокол TCP/IP?

55. Як визначити адресу підмережі?

56. Що таке DNS?

57. Як розрахувати маску підмережі, якщо взято для маскування біти в мережі класу С?

58. Як відрізнити, до якого класу належить адреса?

59. Що такке маска і для чого вона призначена?

60. Яка маска для мережі класу С?

61. Як визначити маску для підмережі, якщо дано кількість біт?

62. В якому випадку використовується автоматичне визначення IP адрес?

63. Для чого використовується команда ping?

64. Як задати, щоб команда ping виконувалась нескінчену кількість разів?

65. Що таке TTL пакетів?

66. Як включити безпервну відправку запитів в ping?

67. Для чого використовується команда tracert?

68. Як встановити час очікування?

69. Як дізнатися фізичну адресу комп'ютера в ОС Windows і Linux?

70. Чи потрібно перезапускати комп'ютер, щоб зміни вступили в силу, якщо змінюються наступні параметри: налаштування стека TCP / IP; ім'я робочої групи; ім'я комп'ютера?

71. Яка максимальна довжина імен NetBIOS?

72. Як за допомогою утиліти ping визначити досяжність вузла? Яка інформація, отримана при використанні утиліти ping, служить відповіддю про досяжності вузла?

73. Як визначити IP- адресу віддаленого вузла засобами ОС Windows і Linux, знаючи тільки його символьне ім'я?

74. Як змінити розмір пакета утиліти ping?

75. Параметри властивостей протоколу TCP / IP комп'ютера локальної мережі були налаштовані вручнуПісля цього комп'ютер може встановлювати з'єднання з будь-яким комп'ютером внутрішньої мережі, але комп'ютери віддаленої підмережі залишаються недосяжнимиПоясніть, у чому проблема і як її усунути

76. Яка утиліта визначає ім'я вузла в ОС Windows і Linux?

77. Що таке Telnet?

78. Як можна зайти на комутатор та виконати його налаштування?

79. Як зайти через консоль?

80. Що таке модуль керування і де він знаходиться?

81. Який кабель використовується для під’єднання консолі?

82. Які роз’єднувачі використовуються на консольному кабелі?

83. Як відображається півдуплексний режим на комутаторі?

84. Для чого встановлюється ІР адреса для комутатора?

85. Що таке VLAN?

86. Для чого застосовуються VLAN?

87. Скільки VLAN на даному комутаторі?

88. Для чого застосовують об’єднання портів?

89. Скільки може бути груп портів при об’єднанні?

90. Чи можливе керування комутатором через WEB?

91. По скільки штук згруповані порти?

92. Як отримати доступ до режиму керування комутатором Cisco?

93. Яка команда забезпечує перевід комутатора в режим конфiгурування?

94. Якою командою можна ввійти в режим конфігурування порту на інтерфейсі?

95. Яка логічна топологія використана для побудови мережі?

96. Де розташовано головний комутаційний вузол, обґрунтуйте?

97. Де розташовано проміжні комутаційні вузли і чому?

98. Як планується виконувати прокладку кабелів?

99. Кабелі якої категорії планується застосовувати в мережі?

100. Яке комунікаційне обладнання планується використовувати?

101. Які робочі групи є в мережі?

102. Як виконується доступ до Інтернет?

103. Що таке проксі сервер?

104. Які операційні системи планується використовувати?

105. Як обжимаються кабелі для різнойменних пристроїв?

106. Скільки і яких роз’ємів потрібно?

107. Назвіть базові характеристики обладнання фірми-виробника?

108. Поясніть роботу комутатора в вашій мережі?

109. Які розміри має приміщення для головного комутаційного вузла?

110. Яка площа допустима для одного комутаційного вузла?

111. Як маркуються виходи кабельних систем?

112. Які стандарти описують радіомережі?

113. На яких частотах працюють радіомережі?

114. Яка відстань передачі для стандартного обладнання радіомереж?

115. Яка максимальна відстань передачі в радіомережах?

116. Яка швидкість передачі інформації в радіомережах різних стандартів (0a, b, g, n, ac,WiGID; Bluetooth)?

117. В яких режимах може працювати точка доступу?

118. Що таке ssid?

119. Які види шифрування використовуються в радіомережах?

120. Який із способів шифрування найбільш надійний?

121. Як продивитися характеристики встановленого з’єднання на ПК?

122. Як ввімкнути режим фільтрації трафіку по МАС адресі на точці доступу?

123. Як продивитися журнал з’єднань на точці доступу?

124. Які типи користувачів можна створити в WindowsXP?

125. Як добавити користувача в систему?

126. Як надати користувачу певні права?

127. Як надати спільний доступ до принтера?

128. Як добавити ІР порт?

129. Для чого потрібні команди iptables - save і iptables - restore?

130. Як включити / відключити маршрутизацію пакетів?

131. Який сервіс займається фільтрацією пакетів?

132. Для чого потрібен сервіс iptables?

133. Що таке дефрагментація?

134. Як включити дефрагментацію?

135. Як очистити всі ланцюжки iptables від правил?

136. Які існують базові ланцюжки?

137. Що називається політикою ланцюжка?

138. Для чого служить дія DROP?

139. Для чого служить дія REJECT?

140. Для чого служить дія ACCEPT?

141. Для чого служить дія RETURN?

142. Що називається лічильником байтів правила?

143. Що означає прапорець - P?

144. Як додати нове правило до ланцюжка?

145. Назвіть основні типи ICMP пакетів?

146. Як видалити правило з ланцюжка?

147. Назвіть кілька способів?

148. Як повністю очистити ланцюжок?

149. Як встановити політику ланцюжка?

150. Яке правило забороняє з'єднання з портом 0 віддаленого комп'ютера?

151. Для чого використовується протокол SAMBA?

152. Які функції може виконувати протокол SAMBA?

153. В якому файлі міститься конфігурація протоколу SAMBA?

154. Які секції є в даному файлі?

155. Де задається назва робочої групи?

156. Якою командою можна продивитися список доступних ресурсів в мережі?

157. Як підмонтувати диск з допомогою SAMBA?

158. Які принтери можна використовувати при створенні принт сервера під Лінукс?

159. В якій секції виконується налаштування друку?

160. Призначення проксі-серверів

161. Порядок установки проксі-сервера squid

162. Основні можливості squid

163. Який файл використовується для конфігуруванн Squid?

164. Які правила використовуються для доступу користувачів?

165. Як запустити проксі-сервер Squid?

166. Як зупинити проксі-сервер Squid?

167. Як перезапустити проксі – сервер Squid?

168. По якому порту як правило працює проксі-сервер Squid?

169. Для чого застосовують фільтри?

170. Як створюється фільтр?

171. Які типи фільтрів існують?

172. Як добавити фільтр на інтерфейс?

173. Як продивитися існуючий фільтр?

174. Як заборонити доступ по певній службі?

175. Як дозволити доступ по певній службі?

176. Як заборонити доступ всіх користувачів окім вибраних?

177. Що таке DNS?

178. Які сервери DNS ви можете назвати?

179. Що таке пересилка зон?

180. Звідки можна взяти rоot зону?

181. Як зайти в маршрутизатор?

182. Як підключитися в режимі консолі?

183. Який кабель використовують для підключення в режимі консолі?

184. Чим відрізняються моделі AR-0 і AR-0?

185. Якою командою можна переглянути таблицю ІР адрес?

186. Скільки інтерфейсів є в маршрутизатора AR-0?

187. Як позначаються інтерфейси?

188. Як добавити ІР адресу на порт?

189. Як добавити маршрутизацію по протоколу RIP на порт?

190. Як знищити ІР адресу?

191. Як ввімкнути режим перенаправлення?

192. Для чого використовується команда PING?

193. Яка команда використовується для добавлення статичної маршрутизації на порт?

194. Чи можна використовувати скорочення в записі ІР адрес?

195. Як повторити виконану команду?

196. Як позначаються інтерфеси маршрутизатора?

197. Якою командою маршрутизатор переводиться в режим конфігурування?

198. Як добавити динамічну маршрутизацію по протоколу RIP?

199. Як зберегти конфігурацію маршрутизатора?

200. Куди повинна бути записана конфігурація для її подальшого використання?

201. Як присвоїти ІР адресу інтерфейсу маршрутизатора?

202. Що таке маршрутизація?

203. Якою командою виконується добавлення адреси в таблицю маршрутизації?

204. Як продивитися таблицю маршрутизації?

205. Що таке метрика?

206. Чи підтримує Лінукс протокол RIP?

207. Що таке шлюз?

208. Що робить команда ifconfig?

209. Що робить команда netstat?

210. Що таке arp?

211. Як проглянути таблицю arp?

212. Як проглянути таблицю маршрутизації в Windows?

213. Як зберегти таблицю маршрутизації у Windows?

214. Які типи модемів існують?

215. Які типи телефонних ліній існують?

216. На який порт може під’єднуватися модем?

217. Куди в модемі слід підключати телефонний кабель?

218. Які індикатори є в модемі і що вони означають?

219. Чи можна передавати факси за допомогою модемів?

220. Як встановити модем, якщо Windows не розпізнав його автоматично?

221. Де у Windows можна виконати налаштування модему?

222. Які програми використовуються для роботи з модемом?

223. Як при роботі з модемом заставити відображатися вікно терміналу перед сеансом зв’язку?

224. Які існують набори АТ команд?

225. Як командою покласти трубку?

226. Як переглянути конфігурацію модему?

227. Як подзвонити за допомогою модему?

228. Як проглянути значення конкретного регістру?

229. Як занести значення в регістр?

230. Як набрати міжміський номер?

231. Що таке NAT?

232. Що таке ADSL?

233. Який протокол використовується для налаштування двохпунктового з’єднання в ADSL модемі?

234. Що таке сплітер?

235. Яке призначення програми Брандмауер?

236. Перелічіть функції, що виконуються програмою Брандмауер

237. На роботі яких алгоритмів грунтується робота зломщиків?

238. Опишіть роботу програми Брандмауер

239. Як налаштувати програму Брандмауер?

240. Які опції рекомендується включати, а які вимикати в програмі Брандмауер?

241. Яким чином виключити програму або сервіс зі списку з забороненим доступом в програмі Брандмауер?

242. У якому випадку активізувати опцію Відображати повідомлення, коли блокування програми не дасть результату в програмі Брандмауер?

243. Опишіть призначення режиму Тільки локальна мережа (підмережа) в програмі Брандмауер

244. Опишіть призначення режиму Особливий список в програмі Брандмауер

245. Перелічіть додаткові параметри настройки Брандмауера

246. Опишіть призначення механізму Windows XP «Дистанційні сеанси»

247. Як налаштувати механізм Дистанційні сеанси в Windows XP?

248. Яке призначення механізму Windows XP «Дистанційні користувачі»?

249. Як налаштувати механізм Віддалені користувачі в Windows XP?