Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Управление проектами информации / информатизации \ 5440. Бакалаврська робота Аналіз проблеми моніторингу громадських проблем та обґрунтування можливості її вирішення (системний аналіз з допомогою Microsoft Project)

Бакалаврська робота Аналіз проблеми моніторингу громадських проблем та обґрунтування можливості її вирішення (системний аналіз з допомогою Microsoft Project)

« Назад

Код роботи: 5440

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Управління проектами інформатизації

Тема: Аналіз проблеми моніторингу громадських проблем та обґрунтування можливості її вирішення (системний аналіз з допомогою Microsoft Project)

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд літературних та інших джерел

1.2. Календарне планування

1.3. Причини невдач розробки проектів

1.4. Огляд успішних рішень на прикладі українських проектів-стартапів

1.4.1. Проект VOX

1.4.2. Проект iBlazr

1.4.3. «Домашня економіка» або ж Ecoisme

1.4.4. Проект CheckiO або «Гра для програмістів»

1.4.5. Проект Hydros

Висновок

Розділ 2. Аналіз проблеми моніторингу громадських проблем та обґрунтування можливості її вирішення

2.1. Дiаграма випадкiв використання

2.2. Діаграма діяльності

2.3. Дiаграма послiдовностей

2.4. Дiаграма спiвпрацi

Висновок

Розділ 3. Визначення та аналіз проектних вимог моніторингу громадських проблем

3.1. Аналіз проектного завдання проекту

3.2. Проектна пропозиція

3.3. План проекту

3.4. Організація та документи проектних комунікацій

3.5. Документи контролю якості виконання проекту

Висновок

Список використаних джерел

Вирішення громадських проблем на сьогодні є актуальним питанням. Кожне місто в Україні має власні проблеми зі засміченням території, лісів, річок, озер, проблеми із пошкодженням покриття доріг, руйнування стін будинків. Часто відповідні служби управління не знають про існуючі проблеми, оскільки не можуть постійно вести контроль над усім.

Проект моніторингу громадських проблем надає можливість жителям міст, населених пунктів повідомляти про існуючі громадські проблеми, які не в змозі вирішити їх самі, та відстежувати процес їх вирішення чи безпосередньо брати участь у їх вирішенні.

Актуальність цієї роботи обумовлена швидким зростанням екологічної кризи у містах та за їх межами. Цей проект надасть можливість поліпшити екологічну ситуацію загалом методом повідомлення про існуючу проблему на згрупуванням відповідних служб та волонтерів для її швидкого вирішення.

Завданням цієї роботи є створення плану проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем.

Метою роботи є одержання плану проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем, що дає можливість покращити стан навколишнього середовища.

Об’єктом дослідження є процес повідомлення громадських проблем жителями міста.

Предметом дослідження є розвиток громадських проблем міста.

У відповідності з об'єктом, предметом і завданням роботи були поставлені такі завдання:

- надати можливість користувачу повідомити про громадські проблеми його міста;

- побудувати систему повідомлення громадських проблем та їх зв'язок з відповідними виконавчими органами;

- побудувати зв’язок з адміністративною системою.

Практична цінність одержаних результатів полягає в налагодженні громадських проблем.

Результатом виконання цієї кваліфікаційної роботи є спроектована інформаційна система моніторингу громадських проблем.

У цьому роботі описано принципи керування змістом та часом виконання проекту з використанням продукту «Microsoft Project», а також практичні принципи керування ресурсами проекту на стадії його виконання з використанням інструментарію програми «Microsoft Project». В програмному засобі реалізовано календарний план робіт проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем, який має 23 задачі і виконується з 20 квітня по 20 серпня. Також в програмному засобі реалізовано план ресурсів з їх вартістю, тобто калькуляцію проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем, сумарні витрати складуть 383 360,00 грн.

Use Case діаграма показує, що виконавець є дуже загруженим, щоб зробити проект більш ефективно, можна найняти йому помічника. В результаті виконання роботи отримані навички керування виконанням проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем з використанням програмного продукту Rational Rose.

В ході роботи було вивчено засоби організації проектних комунікацій проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем і побудована діаграма взаємодії в Rational Rose, наведений фрагмент інтернет-листування користувача з виконавчим органом.

Вивчені основні методи управління якістю. Розглянуто особливості контролю якості проекту інформаційної системи моніторингу громадських проблем за допомогою діаграми діяльності Rational Rose. Наведені сценарій тестування та форма протоколу приймальних випробувань.

1. Calleam Consulting Ltd. - Why Do Projects Fail? 2015 - Режим доступу: Http://calleam.com/WTPF/?Page_id=2338. - Назва з екрану. – Дата звернення: 18.08.2015.

2. Charette Robert N. Why Software Fails.We waste billions of dollars each year on entirely preventable mistakes. 02.08.2015. - Режим доступу: Http://spectrum.ieee.org/computing/software/why-software-fails. - Назва з екрану. – Дата звернення: 18.08.2015.

3. Simple Elements LLC Hydros - The Smart Way to Water Your Grass or Garden https://www.kickstarter.com/projects/1033096239/hydros-the-smart-way-to-water-your-grass-or-garden. - Назва з екрану. – Дата звернення: 15.08.2005.

4. Snyder Jason. The top 100 IT projects of 2009. 23.11.2009.-Режим доступу: Http://www.networkworld.com/article/2239180/careers/the-top-100-it-projects-of-2009.html. - Назва з екрану. – Дата звернення: 18.08.2015.

5. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами: Навч. Посіб. – К: Новий Світ – 2013. - 550 с.

6. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

7. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2011. – 718 с.

8. Шкіль Віталій Світлі голови: 5 успішних українських стартапів 29-07-2015 - Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/07/150722_ukr_startups_vs. - Назва з екрану. – Дата звернення: 20.08.2015.

9. Шмелевский Владислав. Petcube: Как заработать на домашних животных — история одного из самых перспективных украинских стартапов. 02.04.2013 - Режим доступу: Http://ubr.ua/market/startup-time/petcube-kak-zarabotat-na-domashnih-jivotnyh-istoriia-odnogo-iz-samyh-perspektivnyh-ukrainskih-startapov-219102. - Назва з екрану. – Дата звернення: 20.08.2015.