Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Математические методы и модели рыночной экономики \ 5162. Шпаргалка з курсу Математичні методи та моделі ринкової економіки - 50 питань

Шпаргалка з курсу Математичні методи та моделі ринкової економіки - 50 питань

« Назад

Код роботи: 5162

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Математичні методи та моделі ринкової економіки

Тема: 50 питань

Кількість сторінок: 58

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Адаптація та трансформація. Постулат нової парадигми управління соціально-економічними системами

2. Адаптивні моделі вибору інвестиційно-привабливих цінних паперів

3. Алгоритм методу аналізу ієрархій

4. Базові дискримінантні моделі діагностики банкрутства підприємства

5. Визначення показників ефективності депозитного портфеля домогосподарства з урахуванням ризику можливого банкрутства комерційного банку

6. Генезис та еволюція концепцій і стратегій розвитку

7. Генерування нової інформації. Механізм соціальних мутацій

8. Економетричний підхід у моделюванні показників на базі теорії очікувань

9. Економічне зростання та стійкість

10. Економічні та соціальні аспекти стабілізаційної економічної політики

11. Застосування теорії очікувань у макроекономічній динаміці

12. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень

13. Класифікація економічних об’єктів за методом модифікованої головної компоненти

14. Класифікація сучасних еволюційних моделей

15. Концепції управління трансформаціями

16. Концепція діагностики банкрутства підприємства з використанням нечіткої логіки

17. Людський капітал як фактор економічного зростання

18. Макроекономічна модель України «Альфа»

19. Математична модель управління депозитним портфелем домогосподарства

20. Математичні моделі формування оптимальної структури депозитного портфеля домогосподарства й управління ним

21. Метод  аналізу ієрархій та сфера його застосування

22. Методи кластерного  аналізу

23. Методи кластерного аналізу в моделюванні економічної безпеки

24. Методи факторного аналізу в моделюванні економічної безпеки

25. Методологічні аспекти індикативного планування

26. Методологічні основи побудови моделі функції сукупного попиту

27. Методологічні основи побудови моделі функції сукупної пропозиції

28. Міри відстані між економічними об’єктами та класами об’єктів

29. Моделі економічного зростання з врахуванням людського капіталу: Модель Менкью-Ромера-Вейла та розширена модель Солоу з людським капіталом

30. Модель недосконалої інформації Р. Лукаса

31. Моделі економічного зростання з людським капіталом: модель П. Ромера

32. Моделювання здатності підприємства до оновлення

33. Моделювання інноваційного процесу на основі стохастичного підходу

34. Модель вибору раціональної структури депозитного портфеля домогосподарств

35. Модель динаміки основних фондів підприємства з нелінійними виробничими функціями

36. Модель екзогенного економічного зростання Солоу

37. Модель економічного зростання Нельсона Уінтера

38. Модель етапів Л. Грейнера

39. Модель інфляції Кейгана

40. Модель Марковіца та її різновиди

41. Модель співробітництва і конкуренції двох фірм на ринку одного товару

42. Модель Калдора

43. Модель Харрода-Домара

44. Нечітко-множинний підхід до рейтингового моделювання

45. Особливості сучасної стадії економічного розвитку України. Сутність понять: змішана, перехідна, трансформаційна економіка

46. Системний аналіз існуючих підходів до моделювання споживання і заощаджень домогосподарств

47. Стан рівноваги в задачі споживача

48. Модель оцінювання капітальних активів В. Шарпа

49. Формалізована схема оптимізації планових рішень з урахуванням системних характеристик

50. Чинники, що впливають на процеси заощаджень домогосподарств