Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Компьютерные сети и телекоммуникации \ 5159. Шпаргалка з курсу Комп’ютерні мережі та телекомунікації - 66 питань

Шпаргалка з курсу Комп’ютерні мережі та телекомунікації - 66 питань

« Назад

Код роботи: 5159

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Комп’ютерні мережі та телекомунікації

Тема: 66 питань

Кількість сторінок: 96

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Основні поняття і терміни в комп’ютерних мережах і телекомунікаціях

2. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ та організація обміну даними

3. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної комп’ютерної мережі

4. Поняття протоколу

5. Мережевий рівень

6. Передавання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагменту, пакету та кадру

7. Модель "клієнт-сервер"

8. Комп’ютерна мережа Microsoft Network

9. З’єднування комп’ютерів у мережу

10. Спільне використання ресурсів: папок, файлів, принтерів. Під’єднування до мереженого принтера

11. Поняття про мережений протокол Internet

12. Концепція URL. Підключення до Internet

13. Глобальна інформаційна служба WWW

14. Програми Internet Explorer та Netscape Navigator: характеристика, склад та структура

15. Відвідування WEB –вузлів. Пошук, копіювання та друк потрібних даних

16. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес)

17. Програма Microsoft Outlook

18. Доступ до інших комп’ютерів (за допомогою програми TELNET)

19. Копіювання файлів з одного комп’ютера на інший (за допомогою програми FTP)

20. Знайомство з системою телеконференцій USENET

21. Створення гіперпосилань на документи та файли

22. Особливості організації комп’ютерних мереж на малих, середніх та великих підприємствах

23. Призначення табличних процесорів

24. Поняття і основні елементи електронної таблиці (ЕТ)

25. Табличний процесор MS Excel: інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги)

26. Типи даних ЕТ

27. Введення даних в ЕТ

28. Створення списків авто заповнення

29. Редагування даних

30. Запис математичних формул та обчислення за ними

31. Копіювання та переміщення даних; використання методу "Drag & Drop"

32. Виведення результатів на друкуючий пристрій

33. Поняття бази даних (списку) в табличному процесорі MS Excel

34. Форма як засіб перегляду та елементарної фільтрації даних

35. Використання функцій для аналізу БД, зокрема СЧЕТЕСЛИ та СУММЕСЛИ

36. Типи фільтрації БД в MS Excel: автофільтр та розширений фільтр

37. Використання автофільтру: за виділеним, простого та користувацького

38. правила запису умов, поєднаних логічними операторами И та ИЛИ

39. Використання розширеного фільтру

40. Використання функцій для роботи з базами даних

41. Використання проміжних підсумків для аналізу даних БД

42. Створення та редагування інтерактивних зведених таблиць

43. Проведення фінансового аналізу засобами MS Excel: оцінка боргових операцій та інвестицій

44. Проведення графічного аналізу засобами MS Excel: побудова графіків та діаграм, графічне прогнозування даних

45. Принципи використання програми ПОИСК РЕШЕНИЯ для розв’язування задач оптимізації

46. Призначення та створення сценаріїв

47. Етапи чисельного розв’язання рівнянь за допомогою надбудови ПОДБОР ПАРАМЕТРА

48. Автоматизація роботи в MS Excel за допомогою створення макросів

49. Прогнозування і статистичний аналіз

50. Поняття функції

51. Стандартні категорії функцій, що застосовуються при роботі з EXCEL

52. Використання вбудованих функцій баз даних

53. Використання функції БДСУММ та БИЗВЛЕЧ, загальний вигляд і приклади

54. Технологія використання функції БСЧЕТ і БСЧЕТА, та різниця між ними. Навести приклади застосування

55. Використання функції ДМАКС та ДМИН, навести загальний вигляд і приклади застосування

56. Технологія використання основних фінансових функцій для рішення економічних задач

57. Фінансові функції для визначення майбутньої вартості. Навести загальний вигляд, описати аргументи та приклади застосування

58. Застосування фінансових функцій для визначення відсоткової ставки. Навести загальний вигляд та описати аргументи. Приклади використання

59. Застосування фінансових функцій для визначення строку платежів. Навести загальний вигляд та описати аргументи. Приклади використання

60. Поняття, призначення, можливості та особливості використання презентацій

61. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення презентації

62. Засоби Microsoft Office. Створення та збереження презентації

63. Вставка графіків і малюнків до слайдів презентації

64. Створення анімаційних ефектів

65. Перегляд слайдів та друкування. Формати збереження

66. Упаковка слайдів. Зміни зовнішнього вигляду тексту слайда. Зміна шаблона