Распечатать страницу

Реферат Комп’ютери у побуті людини

« Назад

Код роботи: 5156

Вид роботи: Реферат

Предмет: Сучасні інформаційні технології

Тема: Комп’ютери у побуті людини

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Вступ

Розділ 1. Історія виникнення комп’ютерів

Розділ 2. Напрями використання комп'ютерів вдома

Розділ 3. Інтелектуальний дім як результат використання комп’ютерів

Висновки

Список використаних джерел

Ми живемо в час небувалого злету інформаційних технологій. Ми отримуємо інформацію завжди, коли читаємо книжки, слухаємо радіо, дивимось телевізор, спілкуємося між собою. Завдяки технічному прогресу виникли нові засоби комунікації, тобто засоби спілкування, а разом з ними – і нові цінності. Першим проривом у цьому напрямку стала книга, пізніше – періодичні друковані видання, потім – телеграф, радіо, телебачення і, нарешті, Інтернет. Сьогодні світ заполонили комп’ютери.

Удома комп’ютер допоможе вам спланувати домашній бюджет, створити власні каталоги чи довідники, прочитати електронну книжку, газету чи журнал, пограти в комп’ютерні ігри, написати листа. За допомогою комп’ютера, приєднаного до комп’ютерної мережі, можна отримати різноманітну довідкову інформацію, замовити товар у магазині, квитки на потяг чи літак, влаштувати телеконференцію, тощо.

Поява персональних комп’ютерів відкрила великі можливості для створення та застосування різноманітних навчальних систем. Їхній діапазон широкий — від найпростіших ігрових програм для побутових комп’ютерів, які допомагають засвоїти граматику та напрацювати навички роботи з клавіатурою, до складних програм, орієнтованих на вивчення фізики, хімії, математики, іноземної мови, історії, або програм, які допомагають оволодіти спеціальними знаннями та навичками.

Відомо, що на даному етапі нашого життя відбувається комп'ютерна революція, настала ера інформації. Ми бачимо, що комп'ютери, вже зайняли міцні позиції у багатьох областях сучасного життя, швидко проникають в наші навчальні установи і домівки. Вони кардинально змінили світ і можливості людей.

Комп'ютер набагато полегшив наше життя. Іноді ми вже не уявляємо собі наше життя без комп'ютера та Інтернету. Наприклад, медики використовують комп'ютери для діагностики організму. Для модельєрів, дизайнерів і архітекторів комп'ютер відкрив величезні горизонти. На виробництві комп'ютери управляють іншими машинами. Сьогодні людина просто пасивний спостерігач.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що комп’ютер поступово проник у повсякденне життя людини. Наприклад, численні інтернет-магазини. Сьогодні навіть покупку можна зробити перебуваючи у власній квартирі. Окрім того, комп’ютер допоможе вам спланувати домашній бюджет, створити власні каталоги чи довідники, прочитати електронну книжку, газету чи журнал, пограти в комп’ютерні ігри, написати листа.

В наші дні скрізь, де б ми не знаходилися, люди багато говорять про інтернет. Дана технологія впливає на наше життя так само сильно як телебачення або телефон. і, напевно, вже немає такої сфери життя, якої б не торкнулася ця техніка.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що комп’ютер виконує 2 головні функції у житті людини:

- забезпечення нормальної життєдіяльності житла;

- забезпечення інформаційних потреб людей, які перебувають в оселі.

Отже, незважаючи на те, що комп'ютери вважаються минулим в області технологічної науки, вони як і раніше залишаються незмінно популярними і необхідними. Варто відзначити, що нові моделі комп'ютерів, зокрема ноутбуків, розробляються, і їх виробництво ніколи не зупиниться. За час свого існування комп'ютери довели свою перевагу і користь. Які б не були розроблені технології, комп'ютер залишиться для багатьох незамінним предметом побуту. Для одних це розвага, для інших - робота, для третіх-життя, а для когось все разом.

1. Александров В. В. ЭВМ видит мир. Научно-популярная библиотека школьника, 1990. – 139 с.

2. Клейман Г. М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения: пер. с англ. / Г. М. Клейман. – М.: Радио и связь, 1987. – 176 с.

3. Коваленко В. Я., Красиков. Л. І. Мікро ЕОМ та їх використання в житло-комунальному господарстві, 1991. – 112 с.

4. Косинський В. І., Швець О. Ф. Сучасні інформаційні технології [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ /– вид. 2-е, випр. – К.: Знання, 2012. – 318 с.

5. Кочетков Г. Б. Могутність і безсилля комп'ютера - М: Освіта, 1987 – 205 с.

6. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. — ОЛМА Медиа Групп, ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. — С. 896.

7. Максимчук Л. І. Про вплив комп’ютера на дитину - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/pro_vpliv_komp_jutera_na_ditinu/26-1-0-10916.

8. Мичи Д., Джонстон Р. Компьютер — творец: Пер. с англ. / Предисл. Д. А. Поспелова. — М.: Мир, 1987. - 255 с.