Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ База данных (БД) \ 5155. Курсова робота Розробка бази даних магазину з продажу комп’ютерів та комплектуючих

Курсова робота Розробка бази даних магазину з продажу комп’ютерів та комплектуючих

« Назад

Код роботи: 5155

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бази даних

Тема: Розробка бази даних магазину з продажу комп’ютерів та комплектуючих

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

ВСТУП

1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1. Аналіз процесів, що протікають у предметній області

1.2. Групування атрибутів предметної області в об’єкти

1.3. Призначення первинних ключів об’єктів та побудова концептуальної моделі предметної області

2. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

3.1. Цілі й методи проектування

3.2. Генерація попередніх відношень

3.3. Реляційна модель даних

3.4.. Нормалізація таблиць БД

4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ

4.1. Обґрунтування вибору СУБД

4.2. Створення таблиць

4.4. Створення форм

4.5. Створення звітів

4.6. Проектування призначеного для користувача інтерфейсу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Все частіше використовується обчислювальна техніка у різних сферах життя. Сьогодні комп'ютер можна побачити на будь-якому підприємстві, організації чи фірмі, в навчальному закладі чи вдома, в магазині чи кафе, наукових інститутах.

Багато фірм розробляють програмне забезпечення для комп'ютера, яке постійно потребує оновлення, доповнення чи переробки, залежно від потреб користувачів. Потрібно тільки вибрати ту чи іншу програму для роботи з текстами, для діловодства і бухгалтерії, для математичних, інженерних і фінансових розрахунків, для конструювання чи проектування.

Місrosoft Access — це функціонально повна реляційна СУБД. У ній передбачені всі необхідні вам засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації. Що стосується легкості використовування, то Місrosoft Access зробив тут справжній переворот, і багато хто для створення своїх власних баз даних і додатків звертається саме до нього.

Метою курсової роботи є створення бази даних, котра дозволяє зберігати, редагувати, робити необхідні запити, створювати звіти о персональних комп’ютерах та комплектуючих, що є в наявності.

У своїй роботі потрібно вирішити такі завдання:

- заносити у базу дані по кожному параметру дані по персональних комп’ютерах та комплектуючих;

- створювати звіти в універсальному виді, для перегляду даних на комп'ютері без мого програмного продукту (це може бути текстовий документ Word);

- зробити зрозумілий і звичний для користувача інтерфейс.

Детальніше завдання розглянуті в системному аналізі предметної області.

Сучасні технології дозволяють створювати дуже складні додатки. До того ж швидкість обчислень у порівнянні навіть з попереднім десятиліттям зросла на кілька порядків. Однак, незважаючи на потужність засобів розробки, якщо не витратити значних зусиль на визначення завдань і принципів роботи програми, то згодом доведеться втратити значно більше часу на всілякі переробки.

Якщо проект програми недостатньо продуманий, то додавання нових функцій або усунення недоліків пов'язано з великими часовими і фінансовими витратами.

В цьому курсовому проекті представлена робота по проектуванню й створенню бази даних для магазину «Форт – ПК». У ході роботи був застосований метод ER-проектування, котрий являється універсальним для вирішення подібних задач.

Основні етапи розробки:

- уточнення завдань;

- послідовність виконання завдань;

- аналіз даних;

- визначення структури даних;

- розробка макету додатка та користувальницького інтерфейсу;

- створення додатку;

- тестування та удосконалення.

У підсумку отримали базу даних, котра дозволяє зберігати, редагувати, робити необхідні запити, створювати звіти о персональних комп’ютерах та комплектуючих, що є в наявності.

Всі ці операції виконуються точно й правильно, що говорить про те, що даний програмний продукт готовий до використання. Отже, поставлені задачі були виконані.

1. Кулямин В. В. Технологии программирования. Компонентный подход. - Бином. ЛБЗ - Интернет-университет информационных технологий - ИН'ГУИТ.ру, 2012. - 464 с.

2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. - Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005. - 488 с.

3. П. Гандерлой Майк, Харкинс Сьюзан Сейлз. Автоматизация Microsoft Access с помощью VBA.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. - 416 с.: ил.

4. Бакаревич Ю. Б., Пушкіна Н. В., Смирнова Е. Ю. Управління базами даних. [Текст] / Бакаревич Ю. Б., Пушкіна Н.В. – СПб.: Вид. СПбГУ, 2009. – 754 с.

5. Гончаров А. В. “Microsoft Access в примерах”. [Текст] / Гончаров А. В. – СПб – Пітер, 2007. – 256 с.

6. Скотт Баркер. Використання Microsoft Access. [Текст] / Скотт Баркер - Київ-Москва: Діалектика, 2011. – 506 с.

7. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов З. Ефективна роботу з СУБД. [Текст] / Горев А., Ахаян Р СПб.: Пітер, 2007. – 412 з.

8. Гончаров А. Access в прикладах. [Текст] / Гончаров А.–С. - Петербург: Пітер, 2008. – 302 с.

9. Microsoft Access 2007. Шагзашагом. - М.: ЭКОМ, 2007. – 485 с.

10. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. по базовій підготовці студ. рівня бакалавр і спеціаліст ден. і заоч. форм навчання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр.; Н. М. Спіцина, Т. В. Шабельник, С. В. Бондаренко – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 290 c.

11. Золотова С. И. Практикум по Access. - М: Финансы и статистика, 2014. – 144 с.

12. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. Кренке. - 9 - е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 858 с.

13. Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук, Джон Кауфельд. Microsoft Office Access 2007 для «чайников». – М.: Вильямс, 2007. – 384 с.

14. Хомоненко А., Гридин В. В. Microsoft Access. Быстрый старт. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 304с.

15. Бекаревич Ю., Пушкина Н. Microsoft Access за 21 занятие. – М.: Олма-Пресс, 2006. – 544 с.