Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Экономическая кибернетика \ 5152. Дипломна робота Розробка інтерактивного сайту «Інтернет-газета» для кафедри

Дипломна робота Розробка інтерактивного сайту «Інтернет-газета» для кафедри

« Назад

Код роботи: 5152

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Економічна кібернетика

Тема: Розробка інтерактивного сайту «Інтернет-газета» для кафедри

Кількість сторінок: 87

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТ

1.1. Феномен, типологія і структура

1.2. Порівняння друкованих та електронних газет

1.3. Унікальні особливості мережевих газет

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ГАЗЕТ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВМІСТОМ

2.1. Опис сисеми керування вмістом та її різновиди

2.2. Найпопулярніші системи керування вмістом

2.3. Засоби створення мережевих газет

РОЗДІЛ 3. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО САЙТУ "ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА" ДЛЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

3.1. Основні етапи створення інтерактивного сайту "інтернет-газета" для кафедри економічної кібернетики на платформі WordPress

3.2. Налаштування інтерактивного сайту та введення інформації

3.3. SEO та додавання інтернет- газети у пошукові мережі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Сьогодні не кожна кафедра у ВНЗ має власний web-сайт. У разі використання сучасних інформаційних технологій – це необхідний чинник існування кафедри, що дозволяє розширити рекламну діяльність спеціальності і заохотити цим студентів.

В мережі інтернет можна знайти багато дуже добре виконаних сайтів, привабливих на вигляд, що швидко завантажуються, мають чітко розмежовану по розділах інформацію і зручні функції навігації. Такі сайти просто запрошують нас відвідати їх, розслабитися, затриматися на якийсь час, розважитися і довідатися щось нове.

Наукова значимість роботи полягає у тому, що було узагальнено та систематизовано знання про створення сайту кафедри «Економічної кібернетики» на платформі WorldPress. Також було проведено порівняльний аналіз друкованих та веб-газет.

З появою веб-технологій комп'ютер починають використовувати абсолютно нові верстви населення Землі. Можна виділити дві найбільш характерні групи, що знаходяться на різних соціальних полюсах, які були стрімко залучені в нову технологію, можливо, навіть крім їх власного бажання. З одного боку, це були представники елітарних груп суспільства - керівники крупних організацій, президенти банків, топ-менеджери, впливові державні чиновники і так далі. З іншого боку, це були представники найширших верств населення - домогосподарки, пенсіонери, діти.

Предметом дослідження є створення інтернет-газети та дослідження типології інтернет-газет.

Метою даної роботи є узагальнення та систематизація знань про створення та побудову інтернет-газет.

Відповідно до мети роботи, можна виділити наступні завдання:

- підбір теоретичного матеріалу для створення і оптимізації інтернет-газети;

- пошук платформи для реалізації даного проекту;

- дизайн та оформлення;

- наповнення та контент сайту;

- реєстрація сайту в каталогах, дошках оголошень та пошукових мережах;

- мультимедійність, гіпертекстуальність та Інтерактивність сайту.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.

З розвитком глобальної мережі та доступу до неї, Інтернет посів особливе місце серед засобів масової інформації. Якщо ще десятиліття тому всесвітню павутину розглядали і зовсім тільки, як джерело інформації, то сьогодні ми може констатувати факт народження нового виду ЗМІ - мережевих медіа, середовищем поширення яких стала комп'ютерна мережа Інтернет.

З кожним роком, а останнім часом і з кожним місяцем, кількість мережевих видань збільшується в сотні разів. Поряд з аналогом друкованих газет і журналів, в Інтернеті раз у раз з'являються виключно мережеві публікації. Вони мають свої типологічні ознаки та жанрові особливості. Але в теж час дослідник всесвітньої павутини зіткнеться з проблемою, що в практично кожної веб-публікації можна виявити риси всіх знайомих традиційної журналістиці жанрів. А ось знайти оригінальний веб-репортаж досить важко.

Саме своєрідність мережевих видань, особливості жанрів інтернет-публікацій та створена інтернет-газета кафедри стануть об'єктом дослідження нашої роботи. Предметом дослідження є жанровий різновид он-лайн публікацій.

Мережеві видання, як новий вид засобів масової інформації, досі залишаються докладно не дослідженими. Причина тому не тільки те, що в Україні існує невелика кількість інтернет-видань, але і той факт, що вивчення Інтернету вимагає спеціальних професійних навичок роботи у віртуальному просторі. Досі не існує певного методу для опису мережевих публікацій, тим більше типології жанрів інтернет-видань. Цим і визначається актуальність дипломної роботи.

Чималий внесок у типологізації мережевих видань належить професору тольяттінського університету А.І. Акопова. Цій проблемі в нього присвячено безліч робіт і статей, опублікованих в різних паперових і мережевих газетах і журналах. Ще в 1997 році в «Журналіст» вийшла його стаття «Електронна курилка, комп'ютерне казино або новий вид ЗМІ» Обмін новинами і думками в мережі».

У ній автор спробував виявити суть зароджується тоді мережевий преси, проаналізувати проблеми та перспективи розвитку нового сектора ЗМІ. А в 1998 році він в «філологічному віснику РГУ» була опублікована його стаття «Електронні мережі, як новий вид ЗМІ».

Ця робота була присвячена електронних мереж взагалі, тому поряд з Інтернетом, описується і мережа Фідоні. Багато говорилося про появу нового інформаційного простору і нового сектора ЗМІ.

У висновку автор каже: «Новому поколінню дослідників журналістики належить розібратися в типології електронних ЗМІ, визначити їх змістовні та функціональні ознаки, детально проаналізувати їх місце і роль в суспільному розвитку, структуру, жанри, мова та інші складові електронної журналістики».

У дипломній роботі ми розглядали процес створення інтернет-газети для кафедри університету і дійшли до таких висновків, що мережева газета - регулярно оновлюваний інформаційний сайт, який ставить своїм завданням виконувати функцію засобу масової інформації (ЗМІ) і користується певною популярністю і авторитетом.

WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення веб-сайтів. Сфера застосування — від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система тем і плагінів в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які веб-проекти.

Перед нами стояла мета створити мережеву газету, яка відповідала б усім критеріям побудови мережевих газет, а саме таким як, каталогізованість, мультимедійність, проста навігація сайту, можливість коментувати прочитане та можливість ділитись статтями у соціальних мережах.

Інтернет-газети привабливі тим, що вони вміщують в собі практично всі раніше відомі види журналістики. «Вони пропонують найкраще, що є в електронних та друкованих ЗМІ, не втрачаючи власних особливостей.

Мережеві газети можуть поєднувати глибину вкладу інформації друкованої журналістики, переконливість і безпосередність телебачення завдяки постійному оновленню і прямим аудіо- і відеоматеріалам з місць подій у поєднанні з унікальною можливістю давати своїм користувачам посилання на сайти, де вони можуть докладніше дізнатися про теми, що їх цікавлять.

Для створення інтернет-газети нам знадобилися такі навички:

- знання в деякі мірі Нtml, або використовувати платформи, для створення сайту;

- вивчити аудиторію, для якої буде готуватись цей сайт. А також підготувати матеріал, який зацікавить її;

- щоб мати потенційних відвідувачів сайту, треба чітко визначити, яке буде наповнення і як їм зацікавити відвідувача;

- зробити дизайн сайту, який буде приваблювати людей і їм буде зручно почуватись на сайті;

- чітко продумати основну структуру сайту;

- виконати всі роботи по тестуванню сайту перед публікацією його в мережі Інтернет.

Мати свою інтернет-газету – це велика можливість розказати на весь світ про себе.

1. Савельева Н. Системы управления контентом // Открытые системы. — 2004.

2. Акопов А. І. Погляд на проблеми мережевої журналістики зсередини і зовні Інтернету. – СПб.: Питер, 2012. – 198 с.

3. Березовський В. C., Потієнко В. О., Завадський І. О. Основи комп'ютерної графіки. - К.: Видавнича група BHV, 2007. – 197 c.

4. Володіна М. М. Мова ЗМІ як об'єкт міждисциплінарного дослідження – М.: ДМК Пресс, 2013. – 352 с.

5. Горохів В., Грінберг Т. Інтерактивна журналістика: Шлях у майбутнє // Від книги до Інтернету. Журналістика та література на рубежі нового тисячоліття. Відп. ред. Засурский Я. М., Вартанова Є. Л. - М., 2000. – 287 с.

6. Голомбински К., Хаген Р. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и мультимедиа. – СПб.: Питер, 2013. – 272 с.

7. Загуменов А. П. Как раскрутить и разрекламировать Web-сайт в сети Интернет. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 384 с.

8. Зайцев Н. Л. Системи управления содержимим. — М.: ИHФPA-M 2007 – 317 c.

9. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Посіб. / За ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Пушкаря. – К.: вид. центр «Академія», 2002. - 704 с.

10. Колисниченко Д. Движок для вашего сайта. CMS Joomla!, Slaed, PHP-Nuke. — Петербург: БХВ, 2008. — 352 с.

11. Моляков Д. C. Особености интернет газет: Учеб. пособие. — М.: интернет статистика, 2006. - 87 с.

12. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія заг. ред. А. М. Пелещишина. - Львів: Видавництво львівської політехніки, 2012. - 368 с.

13. Печников В. М. Сомоучитель Web-страниц і Wrb-сайтов. – М.: Тріумф, 2006. - 197 с.

14. Печников В. М. Створення Web-сайтов без сторонньої допомоги. – М.: Тріумф, 2009. - 214 с.

15. Створення інтернет ресурсів: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича. — К.: Знання, КОО, 2001. — 406 с.

16. Практикум по разработке интернет сайта: Учеб. пособие. — М.: интернет и статистика, 2006. — 160 с.

17. Реддік Р., Кінг Е. Журналістика в стилі on-line. Переклад з англ. М., 2008. – 162 с.

18. Янченко О. К. Інтернет-технології сьогодні. – Х.: ХНАМ, 2010. – 87 с.

19. Яковенко В. Я. Інформаційні ресурси: Навч. посібник. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - 202 с.

20. А. І. Акопов. Погляд на проблеми мережевої журналістики зсередини і зовні Інтернету. http://www.relga.ru/Environ/.

21. Акопов А. І. Текст як сутність і форма мережевих публікацій // http://www.relga.ru/internetgazeta.

22. Веб-сайт - Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://uk.wikipedia.org/wiki/Веб-сайт.

23. Система керування вмістом - Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://uk.wikipedia.org/wiki/Система_керування_вмістом.

24. WordPress - Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://uk.wikipedia.org/wiki/WordPress.