Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інформатика - 119 питань

« Назад

Код роботи: 5111

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформатика

Тема: 119 питань

Кількість сторінок: 131

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. WEB сторінка, її зміст

2. Адреси WEB-документа в режимі Internet

3. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Її можливості

4. Глобальні та локальні мережі

5. Загальні правила користування INTERNET

6. Засоби перегляду Word Wide Web. Оглядач Internet

7. Зміст елементів вікна MICROSOFT INTERNET EXPLORER

8. Інструментальні засоби вікна “броузер” Internet. (Панель инструментов)

9. Найбільш розповсюджені системи і технологія пошуку інформації по ключовому слову в INTERNET

10. Взаємодія програми Word з іншими програмами

11. Виконання розрахунків в Word

12. Використання спецефекту в Word

13. Вставка верхнього і нижнього колонтитулів в Word

14. Додаток “Рисование” текстового редактора Word і методика його використання

15. Елементи авто тексту, методика створення авто текстів і технологія роботи з ними в Word

16. Зміст і призначення команд меню “Сервіс” текстового редактора Word

17. Зміст і призначення команд меню “Таблиця” текстового редактору Word. Зміст команди “Формат” текстового редактора Word

18. Зміст операцій форматування документів Word

19. Мастер писем. Склад стандартних шаблонів і методика їх використання шаблон

20. Методика створення та впровадження об’єктів з інших додатків Microsoft office в документах Word - вставка текстів, рисунків

21. Методика створення і впровадження об’єктів з інших додатків Microsoft office в документах Word (меню ”Вставка”)

22. Методика створення і технологія роботи з текстами в текстовому редакторі Word

23. Методика створення таблиць і виконання розрахунків в них засобами текстового редактору Word

24. Операції з абзацами та фрагментами тексту в Word

25. Організація пошуку файлів і папок в Word

26. Показники маніпулятора “Миша” та її функції в Word

27. Склад і призначення піктографічного меню форматування Word (меню ”Вид”)

28. Склад операцій і функцій для обчислення в таблицях Word 2000 (97)

29. Стилі формування, методика створення і зміна стиля оформлення документа засобами Word

30. Таблиці. Технологія створення і робота з ними в текстовому редакторі Word 2000 (97)

31. Технологія створення формул засобами Equation 3.0 в Word

32. Технологія формування графіків і діаграм в Word

33. Функції елементів робочого вікна текстового редактора Word

34. Функції текстового редактору Word

35. Виконання установок в Excel (вікно “Параметри”)

36. Виконання фінансових функцій для аналізу інвестицій в Excel

37. Діаграми і графіки. Методики використання “Мастера диаграм” в Excel

38. Зміст і призначення основних команд меню ”Вставка” в Excel

39. Зміст і призначення елементів головного вікна Excel

40. Зміст і призначення елементів робочого поля (листа) Excel

41. Зміст і призначення команд меню “Правка” Excel 2000 (97)

42. Зміст і призначення основних фінансових функцій в Excel

43. Зміст і призначення панелей інструментів Excel

44. Зміст і призначення піктограм панелі інструментів Excel

45. Зміст та призначення команд меню “Сервіс” Excel

46. Методика створення і користування функціями користувача

47. Методика створення формул в Excel і методика їх реалізації

48. Основні засоби роботи зі списком в Excel і методика їх використання

49. Табличне подання даних. Електронна таблиця Excel

50. Текстові функції в Excel.Приклад використання

51. Технологія формування функції користувача. Вставка в модуль та виконання

52. Форматування діаграм в Excel

53. Форматування вічків в Excel

54. Форматування та зміна розмірів вічків в Excel (меню ”Формат”)

55. БД. Система створення і управління

56. Взаємодія СУБД Access з іншими програмами

57. Види запитів в Access і порядок їх форматування

58. Вкладка “Модуль” в Access і методика створення нового модуля

59. Вкладка “Отчет” в Access. Методика створення звіту

60. Вкладка Access “Форма” і технологія її створення в режимі “Конструктор”

61. Вкладка Access “Запросы”. Призначення, методика використання

62. Вкладка Access “Форма” і технологія її створення

63. Властивості полів в таблицях СУБД Access

64. Короткий огляд СУБД

65. Методика створення таблиць в режимі “Конструктор” Access

66. Моделі опису даних в СУБД

67. Поняття “База даних” і вимоги під час її створення. Поняття “Ключове поле ” Access і технологія його створення

68. Склад і призначення елементів вікна Access

69. Складові частини СУБД Access

70. Створення ”Форм” в Access. Створення таблиць в середовищі Access

71. СУБД Access.Функції і можливості

72. Типи і розмір даних в СУБД Access

73. Типи і параметри (властивості) полів в таблицях Access. Технологія створення таблиць

74. Формування таблиць і звітів в Access

75. Архітектура ЕОМ першого покоління та відкритих систем

76. Інформаційні і обчислювальні системи

77. Інформаційні технології та методи їх реалізації

78. Категорії інформації та її подання у обчислювальних машинах

79. Класифікація і режими робіт обчислювальних систем

80. Компоненти DOS та їх призначення

81. Логічна схема комп’ютера та призначення основних пристроїв

82. Логічна та фізична структура даних

83. Меню NC та технологія її використання

84. Оболонка NORTON COMMANDER. Призначення та характеристики

85. Основні компоненти комп’ютера, їх характеристики

86. Покажчики маніпулятора миші та їх функції

87. Поняття запис в комп’ютерній ткхнології

88. Поняття інформація та інформаційні процеси. Подання інформації в ЕОМ

89. Поняття алгоритму. Засоби запису і типи

90. Поняття файл, каталог, підкаталог. Шлях до файлу. Основні команди DOS для роботи з файлами

91. Пристрої вводу-виводу інформації в ПЕОМ

92. Системне програмне забезпечення комп’ютера

93. Структури даних у обчислювальних системах

94. Управління оперативною пам’яттю. Віртуальна пам’ять

95. Функції операційної системи

96. Вимоги до апаратних засобів комп’ютера для установки Windows 2000 (98)

97. Загальна характеристика вікон у ОС Windows

98. Зміст графічного інтерфейсу Windows

99. Методика роботи з папками, файлами та ярликами за допомогою “Проводника” Windows

100. Методика (технологія) додавання та знищення об’єктів в головному меню Windows

101. Операційна система Windows. Її можливості і переваги перед попередніми версіями

102. Організація робочого столу (пуск, панель задач)

103. Основні можливості Windows і технологія їх виконання

104. Папка “Мой комп’ютер” і технологія роботи з його об’єктами

105. Папки, технологія створення і робота з ними в Windows

106. Перегляд документів в Windows

107. Програма “Проводник”, можливості, зміст вікна і призначення його елементів

108. Робоче середовище Windows. Технологія індивідуального налагодження параметрів (панелі задач, монітор, принтер)

109. Сучасні програми-архіватори в Windows і технологія їх використання

110. Технологія зміни кольору, шрифту, фонових малюнків, узорів, заставок в Windows

111. Технологія знищення об’єктів в Windows

112. Технологія копіювання, перейменування і знищення файлів в Windows

113. Технологія налагодження, додавання і знищення об’єктів робочого столу Windows

114. Типи вікон Windows 2000 (98) та їх основні елементи

115. Засоби і технологія взаємодії та об’єднання інформації в додатках Microsoft office (Технологія OLE)

116. Склад і призначення службових програм в Microsoft office

117. Склад інтегрованого пакету MS office

118. Оператор циклу For …Next VB. Його синтаксис

119. Основи мови VBA. Логічні конструкції