Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Программирование \ 5108. Курсова робота Робота з типізованими файлами. Облік аудиторного фонду університету

Курсова робота Робота з типізованими файлами. Облік аудиторного фонду університету

« Назад

Код роботи: 5108

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Програмування

Тема: Робота з типізованими файлами. Облік аудиторного фонду університету

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Реферат

Вступ

1. Аналіз технічного завдання

2. Аналіз існуючих методів та шляхів розв’язання задачі

3. Опис обраних методів та алгоритмів

4. Розробка програми

4.1. Файлова структура проекту. Опис файлів

4.2. Тестування програми і результат її виконання

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Курсова робота – це перша самостійна наукова праця майбутнього програмного інженера. При її виконанні студент поглиблює знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, засвоює методику експериментальних досліджень, оволодіває навичками співставлення результатів своїх досліджень із літературними даними, аналізу, узагальнення і літературного оформлення одержаних результатів з теми дослідження, набуває вміння вести науковий пошук, що розвиває в молодого інженера творчий підхід до роботи.

В курсовій роботі потрібно реалізувати додаток для збереження даних про автопідприємство. Програма має здійснювати пошук за критеріями, які вводить користувач.

В мові програмування C++ є зручні функції для роботи з файлами. Вони є складовими бібліотеки <fstream>.

Основна мета виконання курсової роботи - закріплення вміння використовувати основні алгоритми та структури.

Метою курсової роботи є реалізація запису, зчитування та обробки даних в типізованих файлах в Visual Studio C++.

В курсовій роботі були виконані всі поставлені задачі. Реалізоване зчитування та запис в типізований файл структур, які зберігають інформації про автопідприємство. Для реалізації цієї задачі була створена одна структура.

Результатом цієї роботи є програмний продукт, який має зручний інтерфейс, простий у застосуванні та виконує всі покладені в основу функції. В програмі немає обмеження до кількості введених запитів.

Подальший розвиток можливий в напрямку розробки бази даних для даної предметної області з використанням даних створеної структури.

1. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке високого уровня. Питер, 2005. - 460 с.

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М.: Мир. 1989.

3. Хабибулин И. Ш. Программирование на языке високого уровня С/С++. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 512 с.

4. Прата С. Язык програмированния С++. Лекции и упражнения. 5-е изд.: Пер. с англ. М.: ООО «Издательський дом Вильямс», 2007. - 1184 с.

5. Либерти Дж. Освой самостоятельно С ++ за 21 день. 4-е изд.: Пер. с англ.: - М.: ООО «Издательський дом Вильямс», 2004. - 832 с.

6. Шилдт Г. С++: базовый курс: Пер. с англ. 3-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 688 с.

7. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++: Пер. с англ. М.: ДМК Пресс; Спб.: Питер, 2006. - 448 с.

8. Павловская Т. А., Щупак Ю. А. С/С++. Структурное программирование. Практикум. Питер, 2005. - 238 с.