Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інформатика - 135 питань

« Назад

Код роботи: 5105

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформатика

Тема: 135 питань

Кількість сторінок: 172

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Зміст

1. Поняття файл, каталоги та підкаталоги. Шлях до файла. Основні команди DOS для роботи з файлами

2. Глобальні та локальні мережі

3. MS DOS. Програмні компоненти дискретної інформації

4. Технологія копіювання, перейменування і знищення файлів в WINDOWS

5. Вкладка Отчет в АССЕSS. Методика створення звіту

6. Вкладка ACCESS Запроси. Призначення, методика використання

7. Открытие запроса в режиме конструктораОткрытие запроса в режиме конструктора

8. Функції елементів рабочого вікна текстового редактору Word

9. Просмотр результатов запроса на выборку или перекрестного запроса в режиме таблицы

10. Переключение между режимами отображения запроса Переключение между режимами отображения запроса

11. Предварительный просмотр записей, которые будут изменены в результате выполнения запроса на создание таблицы, удаление, добавление или обновление записей

12. Формування таблиців та звітів в ACCESS

13. Таблиці

14. Архітектура ЕОМ першого поколіннята відкритих систем. Перевага, недоліки

15. Пергляд документів в WINWORD

16. Таблиці в EXEL. Методика створення та робота з ними

17. Категорії інформації та її подання у обчислювальних системах

18. Компоненти DOS та їх призначення

19. Додаток “Рисование” текстового редактору WORD і методика його використання

20. Методика створення таблиці в режимі “Конструктор” ACCESS

21. Технологія зміни кольору, шрифту, фонових малюнків, узорів, заставок в Windows

22. Склад операцій і функцій для обчислення в таблицях WORD

23. Зміст та призначення команд меню правка EXEL

24. Типи і розміри данних в СУБД ACCESS

25. Методика додавання та знищення об”єктів в головному меню Windows

26. Технологія створення формул засобами ЕQUATION 3.0 в Word

27. Показчики маніпулятора миші та їх функції

28. Поняття ключове поле в ACCESS та технологія його створення

29. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

30. Організація пошуку файлів і папок в Word

31. Зміст команди “Формат” текстового редактору Word

32. Форматування вічків в EXCEL

33. Інструментальні засоби вікна броузер для робoти в Internet

34. Показники маніпулятора Миші та ії функції в Word

35. Вкладка ACCESS “Форма” і технологія створення її в режимі “Конструктор”

36. Технологія формування функцій користувача. Вставка в модуль та виконання

37. Операційна система Windows, її можливості та переваги перед попередніми версіями

38. Зміст та призначення основних команд меню “Вставка” в Excel

39. Типи та параметри (властивості) полів в таблицях Access. Технологія створення таблиць

40. Елементи автотексту, методика створення авто текстів і технологія роботи з ними в Word

41. Бази даних. Система створення та управління

42. Сучасні програми-архіватори в Windows і технологія їх використання

43. Створення таблиць в Access у режимі конструктор

44. Пристрої вводу-виводу інформації ПЕОМ

45. Технологія додання та знищення об’єктів “Головного меню” Windows

46. Поняття Запис в комп’ютерній технології

47. Формування діаграм в Excel

48. Види запитів в Access і порядок їх формування

49. Основні засоби роботи зі списком в Excel і методика їх використання

50. Функції елементів робочого вікна текстового редактору Word

51. Оператор циклу FOR…NEXT VB

52. Cкладові частини СУБД Access

53. Майстер таблиць Excel і методика створення таблиць

54. Основи мови VBA. Логічні конструкції

55. Методика створення та впровадження об’єктів з інших додатків Microsoft Office в документах Word-вставка текстів, малюнків

56. Зміст та призначення елементів головного вікна Excel

57. Вимоги до апаратних засобів комп’ютера для встановлення Windows98 (2000)

58. Предметна область та об’єкти інформатики

59. Симтеми програмування

60. СУБД ACCESS. Характеристика можливостей

61. Типи полів у таблиці ACCESS

62. Вкладка ACCESS ”Форма”

63. Створення та робота з текстом в WORD

64. Створення таблиць та розрахунки в них засобами WORD

65. Меню “Сервіс” у WORD

66. “Майстер листів”

67. Використання спецефектів в WORD

68. Операції форматування

69. Зміст і призначення панелі інструментів EXCEL

70. Основні операції побудови таблиць в EXCEL

71. Меню “Вставка” у EXCEL

72. Використання формул у EXCEL

73. Діаграми і графіки. Методика використання Майстра діаграм в EXCEL

74. Системне ПЗ ПК

75. Логічна схема ПК та призначення основних пристроїв

76. Оболонка NORTON COMMANDER

77. Меню NC

78. Загальні правила користування INTERNET

79. Пошук інформації по ключовому слову в Internet

80. Поняття алгоритму. Засоби запису і типи

81. Логічна та фізична структури даних

82. ОС WINDOWS. Її можливості та переваги

83. Зміст графічного інтерфейсу WINDOWS

84. Папка “Мій комп'ютер”

85. Технологія видалення файлів

86. Типи вікон та їх основні елементи WINDOWS

87. Технологія роботи з папками в WINDOWS

88. Функції операційних систем

89. Організація робочого столу (пуск, панель завдань)

90. Зміст елементів вікна броузера Microsoft Internet Explorer

91. Зміст і призначення основних фінансових функцій в Excel

92. Програма “Проводник”, можливості, зміст вікна і призначення її елементів

93. Табличне подання даних. Електронна таблиця Excel

94. Організація пошуку в Internet

95. Організація файлової системи

96. Методика створення таблиць за допомогою Excel. Операції з її даними

97. Створення “Форм” в Access

98. Методика роботи з папками, файлами та ярликами за допомогою “Проводника” Windows

99. Операції з абзацами та фрагментами тексту в Word

100. Класифікація та режим робіт обчислювальних систем

101. Інформаційні та обчислювальні системи

102. Технологія налагодження, додавання і знищення об’єктів робочого столу Windows

103. Створення та редагування текстових документів (Word)

104. Призначення та характеристики системи Internet

105. Форматування та зміна розмірів чарунок в Excel

106. Таблиці: Технологія створення і робота з ними в текстовому редакторі Word 2000 (98)

107. Методика створення і користування функціями користувача

108. Управління оперативною пам’ятю. Віртуальна пам’ять

109. Моделі опису даних в СУБД

110. Виконання установок в Excel

111. Робоче середовище Windows. Технологіі індивідуального налагодження параметрів. (Панелі задач, монітора, принтера)

112. Виконання розрахунків в WORD

113. Використання формул та функцій для розрахунку виразів в WORD

114. Вкладка ACCESS Форма і технологія її створення

115. Засоби та технологія взаємодії та об’єднання інформації в додатках (MICROSOFT OFFICE)

116. Зміст елементів вікна броузера MICROSOFT INTERNET EXPLORER

117. Зміст і призначення команд меню “таблиця” текстового редактора WORD

118. Зміст операції форматування документа WORD

119. Зміст та призначення команд меню Вставка EXCEL

120. Зміст та призначення команд меню Сервис EXCEL

121. Зміст та призначення основних фінансових функцій в EXCEL

122. Зміст та призначення піктограм панелі інструментів EXCEL

123. Інструментальні засоби вікна броузер для роботи в INTERNET

124. Категорія інформації: аналогова, дискретна. Засоби її подання

125. Логічна схема комп’ютера та призначення основних пристоїв

126. Методика створення і технологія роботи з текстами в текстовому редакторі WORD

127. Операційна ситема WINDOWS. Її можливості та переваги перед попередніми версіями

128. Організація пошуку файлів і папок в Word

129. Поняття “інформація” та “інформаційні процеси”. Подання інформайії в ЕОМ

130. Складові частини СУБД ACCESS

131. Стилі формування, методика створення і зміна стиля оформлення докумету засобами WORD

132. Технологія використання в EXCEL функцій, проміжних, групових і загальних підсумків в зведених таблицях

133. Технологія копіювання, перейменування та знищення файлів в WINDOWS

134. Типи і параметри полів в таблицях ACCESS. Технологія створення таблиць

135. Формування таблиць і звітів в ACCESS